Logo

Onze visie

Lach, leer en geniet.

 

We geven het goede voorbeeld door…

op school

 • Een warme verwelkoming voor iedereen

 • Fijn samen spelen op een aantrekkelijke speelplaats in het groen

 • Tijd voor creativiteit in de studie & opvang
 • Gebruik van de spelotheek over de middag
 • Op stap gaan in de wereld: stads – en zeeklassen, naar de boerderij, het bos, de schaatspiste …
 • Forum: samen het jaarthema vieren
 • (Groot)ouders uitnodigen om mee te vieren, te leren, op stap te gaan …
 • Aandacht voor feesten: verjaardag, kerstfeest, carnaval, Sinterklaas …
 • Klasdoorbrekende activiteiten
 • Teambuilding
 • Leerkrachten die openstaan voor dialoog

in de klas

 • Leerproces van elk kind wordt opgevolgd.
 • Warm individueel onthaalmoment tijdens de zachte landing in de kleuterschool
 • Tijd geven om te wennen aan het school – en klasleven
 • Aandacht voor het groepsgevoel
 • Kindje van de dag of week
 • Activiteiten tussen de derde kleuterklas en het eerste leerjaar
 • Een boom in elke klas als herinnering aan belangrijke gebeurtenissen
 • (Bewegings)tussendoortjes en tijd voor rust
 • Sintontbijt
 • Inzetten op buiten spelen
 • Spontane, leuke momenten tijdens de dag
 • Organiseren van hoekenwerk, spelnamiddag …

voor elk kind

 • Talentgesprekken en kindcontacten
 • Oog voor spontane dialoog
 • Inzetten op belonen van de inspanningen van het kind
 • Dankbaarheid uiten
 • Goede dingen benoemen en complimenten geven
 • Delen van vreugde en verdriet met elkaar

Jij past bij ons.

 

We geven het goede voorbeeld door…

op school

 • Organiseren van klasdoorbrekende activiteiten
 • Werken aan ouderbetrokkenheid (ouderraad, oudercontacten, vrienden van de school …)
 • Leerlingenraad
 • Forum: samen het jaarthema vieren
 • Klas – en schooluitstappen
 • Activiteiten tussen de derde kleuterklas en het eerste leerjaar
 • Activiteiten voor het zesde leerjaar op weg naar het secundair onderwijs
 • Verbinding met onze omgeving
 • Teambuilding en een gezellige leraarskamer
 • Verbindend communiceren

in de klas

 • Aandacht voor verdraagzaamheid
 • Activiteiten samen met (groot)ouders en anderen
 • Werkvormen om samen te werken en te leren, zoals groepswerk
 • Lessen sociale vaardigheden
 • Klasgesprekken en vertelmomenten voor en door de kinderen
 • Gouden en zilveren weken: inzetten op werk – en klassfeer bij het begin en halverwege van het schooljaar
 • Sherborne, yoga
 • Samen zorg dragen voor elkaar, materiaal, de klas
 • Sociogram: onderlinge relaties bevragen voor een positieve sfeer
 • Proactieve cirkels: kringgesprekken aan de hand van een techniek zonder oordelen.
 • Kids’ skills: sociale vaardigheden oefenen in groep
 • Verbindend communiceren oefenen met de giraf en de jakhals

 

voor elk kind

 • Persoonlijke gesprekjes met het individuele kind
 • Een ruzie leren goedmaken
 • Durven zeggen aan elkaar: ‘ik zie jou, ik zie jou graag, ik ben er voor jou.’

Van proberen kan je leren.

 

We geven het goede voorbeeld door…

op school

 • Kindgerichte en persoonlijke rapporten met oog voor opbouwende feedback en gebruik van groeiplantjes
 • Op oudercontacten wordt in een wederkerig gesprek het traject van het kind besproken
 • Speelplaatswerking, spelotheek over de middag,
 • Hulp vragen en geven aan collega’s, leerlingen …
 • Leerlingenraad
 • Leren over de klassen heen, per graad, jong en oud
 • Gevoelsplekken
 • MOS – werking

in de klas

 • Motiveren om samen te werken
 • Elkaar helpen waar en wanneer het kan.
 • Leren van elkaar, bijvoorbeeld groepswerk.
 • De inzet van kinderen complimenteren
 • Positieve ervaringen steeds benoemen
 • Bij het begin van de les wordt het doel gedeeld. Op het einde is er tijd voor evaluatie.
 • Sociale vaardigheden
 • Groei als persoon stimuleren
 • Kindje van de dag of week
 • Stilstaan bij actualiteit om de blik te verruimen.
 • Binnenklasdifferentiatie: verschillende oefenniveaus aanbieden
 • Kangoeroewerking : uitdaging voor snel lerende kinderen
 • Inzetten op een brede zorgwerking en teamteaching (meerdere leerkrachten die samen werken voor één groep)

 

voor elk kind

 • De leerkracht zet waar nodig in op individuele begeleiding
 • Geven van effectieve feedback met groeikansen
 • Op maat van elk kind zorgen voor succeservaringen zodat ze geloven in zichzelf
 • Aanbieden van redelijke aanpassingen zodat elk kind blijft groeien, bijvoorbeeld curriculumdifferentiatie, Sprint, hulpkaarten …
 • In positieve taal met kinderen communiceren
 • Kindcontacten

Zoek het vuur in je hart.

 

We geven het goede voorbeeld door…

op school

 • Meervoudige intelligentie: acht verschillende domeinen waarin je talentvol kan zijn
 • Het erkennen, waarderen en benutten van de specifieke talenten van elke collega en ieder kind
 • Kinderkoor
 • Leerlingenraad
 • Talentenshow
 • Gevarieerd aanbod in de spelotheek
 • Dag van de sport, jeugdbeweging
 • Middagsport

in de klas

 • Een gevarieerd aanbod van thema’s, zodat iedereen zijn talent kan vinden.
 • Zichtbaar maken en benoemen van talenten
 • Ouders als expert uitnodigen in de klas
 • Boekenkast met een rijk en divers aanbod
 • Meervoudige intelligentie geïntegreerd in de klaswerking

 

voor elk kind

 • Aanbod om talenten verder te ontwikkelen.
 • Inspelen op de interesses van de kinderen.
 • Kans tot creatieve momenten: zang, dans, kunst …
 • Groeiboekje
 • Talentgesprek
 • Kindje van de dag of week
 • Kangoeroewerking
 • MOS-kinderen: zorg voor milieu op school
 • Op de proclamatie worden de talenten van de kinderen benoemd.