Logo

Schoolbrochure

Hier kan je onze schoolbrochure lezen. Je vindt er nuttige informatie en contactgegevens, ons pedagogisch project en het effectieve schoolreglement.

 
De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat jullie akkoord gaan met het volledige schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Aanpassingen en wijzigingen worden steeds aan de ouders doorgegeven.  Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken.
 
Als bijlage bij onze schoolbrochure vind je

  • uitleg bij het rapport
  • voor- en naschoolse opvang
  • de bijdrageregeling
  • de engagementsverklaring van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Schoolbrochure

voor- en naschoolse opvang

de bijdrageregeling

engagementsverklaring