Aanmelden
Groeinamiddag
Vrijdagnamiddag was er groeinamiddag! Ontdek hierover meer bij KLASSEN > JAARTHEMA. 
25/09/2020


Herinnering
Volgende week donderdag 1 oktober en vrijdag 2 oktober is er GEEN school. 
> Donderdag 1 oktober: pedagogische studiedag
> Vrijdag 2 oktober: facultatieve verlofdag 
25/09/2020


herOPSTART ouderwerking op school
In bijlage de presentatie van de info-avond gebruikt op donderdag 24 september 2020 om een vlotte her/doorstart te maken met onze ouderwerking.

Daar het van groot belang is dat alle ouders van onze school de kans krijgen om toe te treden, zal er een 2de vergadering plaats vinden op DONDERDAG 15 OKTOBER OM 19.30 UUR IN DE SPEELZAAL om het bestuur van onze ouderraad samen te stellen. We maken werk van het huishoudelijk reglement. Daarna brainstormen we over mogelijke actiepunten voor het lopende schooljaar.  

Begin oktober zullen we een brief meegeven waarin we jullie engagement bevragen. Wil je als losse medewerker onze school ondersteunen of liever helpen bij klusjes, tuinonderhoud, fietsersbond, ... of als klasouder de verbinding maken.  Graag spreken we ieders talent aan en zetten graag in op SAMEN SCHOOL MAKEN. We willen ook breder inzetten dan enkel ouders. Ook grootouders en buurtbewoners zijn van harte  welkom! 

Omwille van de coronamaatregelen zal er nog een link geplaatst worden om in te schrijven voor deze 2de vergadering.
presentatie (her)start ouderwerking
25/09/2020


Inhaal Eerste Communie en Vormsel
De uitgestelde Eerste Communie voor de kinderen van onze school gaat door op zaterdag 19/9 om 13u30 in de kerk van Maldegem. Het Vormsel gaat door in het weekend van zaterdag 26 en zondag 27 september. Voor meer informatie kunnen jullie terecht op de pagina "klassen" > “schoolpastoraal”.
15/09/2020


informatie klassikale info-avonden 2020-2021
Beste ouder(s),
 
Daar onze klassikale info-avonden niet kunnen doorgaan op school sturen we u van elke klas een presentatie door via mail.
Uw kind ontvangt deze week tevens een aantal documenten mee naar huis in kader van een vlotte start van het schooljaar. O.a. over hoe u nieuwe, belangrijke, noodzakelijke info over uw kind met ons kan delen. 
 
Op de schoolwebsite plaatsten we de schoolinformatie op de welkompagina onder het luik ‘schoolnieuws’ :
*schoolinfo klassikale info-avonden start schooljaar
*info bewegingsopvoeding klassikale info-avonden
 
De presentatie kan mogelijks contactgegevens bevatten van je leraar/leraren van uw kind(eren). We vragen uitdrukkelijk om hier wijs mee op te gaan.
De school blijft eerste aanspreekpunt bij afwezigheid, annulatie of bestelling warme maaltijd, zwemtas vergeten, uitzonderlijk doktersbezoek tijdens schooluren, ….
15/09/2020


info-avond ouderraad door VCOV 24.09 om 19.30 uur
Beste ouders,

De ouderraad is een vereniging van ouders, met als basisdoelstelling het bevorderen van de samenwerking tussen de ouders en de school. Ook het verhogen van de betrokkenheid van de ouders in de werking van de school. De ouderraad vormt een brug tussen ouders en schoolteam. Ze vertegenwoordigt de ouders in de schoolraad en vormen hierin de stem van de ouders.

Met de start van het nieuwe schooljaar wensen we een vernieuwde ploeg samen te stellen. Een aantal trouwe leden verlieten eind vorig schooljaar de ouderraad. Wij wensen hen uitdrukkelijk en van harte te danken voor hun inzet!

 Wij doen bij deze graag een oproep aan ouders die graag een steentje zouden bijdragen aan de goede werking van de ouderraad. Wij zoeken ouders die ondersteuning willen bieden aan de school en het schoolteam en die graag lid willen worden van de ouderraad.

Op deze manier hopen wij op een of andere manier onze kindjes een nog leukere en nog aangenamere schoolomgeving te kunnen aanbieden! Zie jij het zitten om eens mee te vergaderen? Of zie je het zitten om de handen uit de mouwen te steken bij activiteiten zoals  het schoolfeest of de chrysantenverkoop? Of heb je gewoon een aantal fantastische ideeën die onze school op de wereldkaart kunnen zetten?

Omwille van de coronamaatregelen vragen we je om je deelname via  link te bevestigen ! Alvast dank voor je interesse en tot donderdag 24 september om 19.30 uur. We verzamelen op het plein voor de school.
directie- en team vbs de kleiheuvel
 
7/09/2020


Onze wensen voor dit schooljaar voor alle kinderen :

Ontdek meer bezinningsteksten , liederen en andere inspiratie bij "stille ruimte".
4/09/2020


nieuwe schoolbrochure 01.09.2020
Ontdek onze nieuwe schoolbrochure digitaal.
Klik op visie en bij 'schoolbrochure' ontdek je de 3 grote delen.
Daarnaast vindt u de 5 bijlages bij onze schoolbrochure terug.

U kan tevens een beknopte bundeling terug vinden van de wijzigingen schoolreglement van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Het berichtje eronder is een beknopte 'school'bundeling van wijzigingen in de brochure.
1/09/2020


coronamaatregelen code geel 1 september 2020
Beste ouders en leerlingen,

hieronder kan u de informatiebrief terug vinden in verband met de opstart van het nieuwe schooljaar met de huidige corona-maatregelen in code geel.
coronamaatregelen code geel 1 september 2020
31/08/2020


brief eerste schooldag
Beste ouders,
in bijlage alle info omtrent de eerste schooldag(en).
brief eerste schooldag 2020-2021
28/08/2020


#beleefkleur
Welkom lieve kinderen!

We kijken er naar uit om jullie te verwelkomen op dinsdag 1 september! 
Dit schooljaar kiezen we voor kleur en kleuren we onze school in alle kleuren van de regenboog! Doen jullie mee?!

Dresscode: Kies je lievelingskleur en kom op dinsdag 1 september helemaal in jouw favoriete kleur naar school! 

Professor Gobelijn en Mik zullen ook van de partij zijn...
Wie zin heeft om al eens het jaarthemalied te beluisteren kan dat via de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=AVFa9hea4Bw

Tot snel!
 
27/08/2020


opbouw schoolwebsite schooljaar 2020-2021
Beste ouders en kinderen,
 
Het  nieuwe schooljaar nadert heel stilletjes  …

Vanaf donderdag 27 augustus bouwen we onze schoolwebsite op zodat we dinsdag 1 september 2020 vlot een nieuw schooljaar SAMEN starten !
 
Groetjes,
Stefanie Van der Haegen                         
pedagogisch directeur vbs de kleiheuvel

Stefanie Van den Bussche

logistiek directeur vbs de kleiheuvel
26/08/2020nieuws KLEUTERSCHOOL
nieuws LAGERE SCHOOL
SCHOOLNIEUWS
jarigen van de maand
maandelijkse menu en allergenen en bestelbon

schoolkalender
1/10/2020 PEDAGOGISCHE STUDIEDAG = geen school voor de kinderen
1/10/2020 schoolrekeningen september 2020 via mail
2/10/2020 FACULTATIEVE VERLOFDAG = vrije dag voor iedereen op school
5/10/2020 dag van de leerkracht = dag van het schoolpersoneel
5/10/2020 8.30u foto jarigen oktober 2020

Foto's
jarigen september 2020 jarigen september 2020 jarigen september 2020 jarigen september 2020
team 2020-2021 team 2020-2021 team 2020-2021 team 2020-2021
frisse speelplaats klaar voor start frisse speelplaats klaar voor start frisse speelplaats klaar voor start frisse speelplaats klaar voor start frisse speelplaats klaar voor start frisse speelplaats klaar voor start frisse speelplaats klaar voor start frisse speelplaats klaar voor start frisse speelplaats klaar voor start frisse speelplaats klaar voor start frisse speelplaats klaar voor start