Aanmelden
aanpassingen herstart kleuterschool vanaf maandag 8 juni
Beste ouders,

Het ganse kleuterteam was zeer blij de kleuters deze week terug te zien op onze school. De blije gezichten, vriendschappen en verbondenheid tussen de kleuters zien, deed ons veel deugd.

Na een weekje proefdraaien en de proefdag van afgelopen woensdag met alle kleuterklassen en versoepeling van de richtlijnen binnen de Veiligheidsraad omtrent kleuterscholen en wat puzzelen binnen eigen infrastructuur wat veiligheid en hygiëne betreft kunnen we met onze kleuters ook terug naar het “normale” klasleven overstappen.

Dit van maandag t.e.m vrijdag.

Vanaf 8 juni kunnen we 2 grote bubbels maken binnen de kleuterwerking.

Bubbel 1: Peuter/K1 ( juf Heidi en juf Kathleen)  en Bubbel 2: K2/K3 ( juf Hilde en juf Mieke ).

Op maandag en dinsdag gaat juf Lien ondersteuning bieden in K2/K3 en op donderdag zal juf Inge P/K1 ondersteunen.

Dit wil concreet zeggen dat  alle kleuters ( behalve nieuwe instappertjes ) terug naar de eigen klas kunnen. Peuters (geboortejaar 2017) die reeds naar school kwamen, sluiten aan bij de klasjuf van de namiddag.

Er is geen contact tussen de 2 bubbels!!  Ook alles zal volgens de strikte veiligheidsrichtlijnen verlopen. Her en der brengen we extra aanpassingen aan.
Het brengen en afhalen van de kleuters blijft zoals we nu gewoon zijn.  

Elk aankomstkwartier (8.15 uur en 13 uur) zorgen we voor een zachte landing (kleuters komen de eigen klas binnen gewandeld en wassen onmiddellijk de handen in de eigen kleuterklas). Dit is een wijziging . Ook op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zullen de kleuters onmiddellijk de kleuterklas binnen wandelen bij aankomst (vertel hen dat aub). Er staat steeds een juf op toezicht aan het kleine poortje om hen eventueel verder te helpen.

De juffen en directies zijn blij dat we de laatste weken jullie kleuters in hun veilige vertrouwde klasnestje kunnen verwelkomen en zo het schooljaar leuk en vol vriendschap kunnen afsluiten.

Vele groeten en tot snel
de kleuterjuffen en directies

Kortom : vanaf maandag 8 juni kunnen ook de peuters (geboortejaar 2017) op vrijdag terug naar de kleuterschool (enkel nieuwe instappertjes niet).

Gebruik maken van voor- en/of naschoolse opvang en/of middagopvang enkel indien dit echt niet anders kan aub ! Zo helpt u ons ook !

 
5/06/2020


jarigen juni
Hoedje op voor de jarigen van juni ... geniet van jullie verjaar'dag' ... hoedje af voor de mooie foto's ! Hierpdepiep!!!
3/06/2020


herstart maandag 8 juni alle klassen
Beste ouders,

dinsdag 2 juni startten alle kleuters terug. Vrijdag 5 juni zal ook het 5de leerjaar terug opstarten en op maandag 8 juni starten 3de en 4de leerjaar op.
Hierbij de aangepaste powerpoint.
Hieronder de richtlijnen voor de kinderen van het 3de en 4de leerjaar .

Graag licht ik toe dat alle personeelsleden maximaal worden ingezet en we geen reserve / marge meer hebben en anderzijds mogen we  ook geen derden toelaten tot onze school  tot einde schooljaar voor ondersteuning/vrijwilligerswerk. Hopende op uw begrip om geen personeel zomaar/plots aan te spreken maar steeds een afspraak te maken en hierdoor even geduld te moeten oefenen. Dank hiervoor!
Voor heel dringende zaken kan u steeds telefonisch terecht in ons secretariaat op 050/71.52.07 of via secretariaat@vbsdekleiheuvel.be

 
powerpoint herstart 8 juni "preventiemaatregelen en schoolafspraken"
richtlijnen herstart 8 juni 3de leerjaar
richtlijnen herstart 8 juni 4de leerjaar
3/06/2020


herstart kleuterschool
De kleuters waren zeer uitgelaten en blij van de vriendjes en juffen en meester terug te ontmoeten.
Graag inschrijven als je kleuter in de week van 8 juni tijdens de middag op school blijft eten. Ook vooraf inschrijven voor voor- en naschoolse opvang aub!
Mogen we vragen hier enkel gebruik van te maken als het echt niet anders kan !
We hebben slechts een beperkt aantal plaatsen.
Dank!
 
2/06/2020


Social distancing bij brengen en afhalen van je kind(eren) respecteren !
Betreft het brengen en afhalen van de kinderen:
 
De Veiligheidsraad wijst er ons op dat dit toch een  heel belangrijk risico is als er veel volk samen komt. Afstand houden is daarom belangrijk en als dit niet kan gegarandeerd worden dan moet een mondmasker gedragen worden!

Wij tekenden bubbels op de grond om de social distancing onder ouders te garanderen op deze manier.

Gelieve deze richtlijnen als ouder op te volgen ! Dank!
2/06/2020


inschrijvingen week 8 juni opvang
Beste ouders,

vanaf 2 juni komen alle kleuters 5 schooldagen naar school (met uitzondering van de peuters op vrijdag - geboortejaar 2017).  Heb je nood aan voor- en/of naschoolse opvang of middagopvang voor je kleuter? Gelieve je kind hiervoor via onderstaande link in te schrijven zodat we overzicht hebben van aantal kleuters en ons personeel zeer gericht kunnen inzetten.

U zal ook een kopie van uw registratie ontvangen. Door de grote drukte (einde schooljaar én heropstart lagere school) kunnen we wijzigingen/annulaties niet meer tijdig verwerken vandaar de vraag om zeer bewust in te schrijven !

link afgesloten op donderdag 4 juni 12 uur

Vanaf 8 juni komen alle lagere schoolkinderen 4 schooldagen naar school (met uitzondering van de woensdag - dan is er enkel noodopvang).  Heb je nood aan voor- en/of naschoolse opvang of middagopvang voor je kind? Gelieve je kind hiervoor via onderstaande link in te schrijven zodat we overzicht hebben van aantal kinderen en ons personeel zeer gericht kunnen inzetten.

U zal ook een kopie van uw registratie ontvangen. Door de grote drukte (einde schooljaar én heropstart lagere school) kunnen we wijzigingen/annulaties niet meer tijdig verwerken vandaar de vraag om zeer bewust in te schrijven !

link afgesloten op donderdag 4 juni 12 uur

We laten beide linken tot donderdag 4 juni 12 uur open staan. Daarna zijn geen isnchrijvingen, annulaties en/of wijzigingen meer mogelijk! Dank voor uw begrip!
We adviseren om kleuters en kinderen zoveel als mogelijk naar huis te laten gaan 's middags en ook enkel gebruik te maken van voor- en/of naschoolse opvang indien dit niet anders kan.
2/06/2020


instapdata en kijkmomentjes 2020-2021
Beste,

hierbij onze flyer met instapdata voor komend schooljaar.
We organiseren telkens voor een instapdatum een kijkmoment (vleugelmoment)  met rondleiding op school én kans tot inschrijving.

Graag vooraf via mail afspraak maken en/of  je kindje reeds aanmelden via inschrijving op welkompagina.
Zo beschikken we reeds over de nodige gegevens van u als ouder en uw kindje.
flyer instapdata vleugelmomenten schooljaar 2020-2021
30/05/2020


VERLENGD WEEKEND IN ONS KOT !
De herstart voor 2 juni kleuterschool en herstart op 5 juni 5de leerjaar is klaar ... alle richtlijnen en nieuwe powerpoint staan bij 'brieven gezinsoudsten'.

Dinsdag 2 juni starten we met het uitwerken van herstart 8 juni 3de en 4de leerjaar.
Dank voor jullie geduld !

Geniet van het verlengde weekend ... wij ook want we hadden heel wat bijsturingen uit te werken and a lot to think about things .
29/05/2020


nieuwe veiligheidsmaatregelen vanaf 2 juni
VERPLICHT VOOR OUDERS :
*Ouders dragen een mondmasker bij het brengen en halen van de kinderen en respecteren de social distancing !
*Vraag om max. 1 persoon kind(eren) te laten brengen/halen en liefst steeds dezelfde.
*Bij ‘spits’momenten wachten ouders in de (fluo)bubbel en worden de kinderen naar hen gestuurd/gebracht. Verdeling volgens familienaam om oudergroep te spreiden !
*De wegel tussen de Kleitkalseide en de grot is NIET TOEGANKELIJK  op SCHOOLdagen tussen 8.15 uur en 15.50 uur (op woensdag tot 12.15 uur) ! Ook voor buitenstaanders om besmettingsgevaar te vermijden (contacten).
*2 onthaalzones ipv 3 vanaf 2 juni
  • vanaf 8u15 / 13.00 : aan de onthaalzones – er zijn 2 onthaalzones met toezichter
  1. onthaalzone 1 : ter hoogte van plein sporthal – Pukkie in de Kleitkalseide
    onthaalzone 2 : parking Grot ter hoogte van wegeling aan kerkhof
(doorgang  achterzijde sporthal ter hoogte bloembak is verboden toegang voor ouders en derden tijdens de schooluren op schooldagen)
  • Alle kinderen (en ouders) worden opgedeeld in 2 grote groepen :
Familienaam beginnende met A tot en met N = onthaalzone 1
Familienaam beginnende met O tot en met Z = onthaalzone 2
 
powerpoint herstart 2 juni kleuterschool en lager vanaf 5 juni "nieuwe preventiemaatregelen en schoolafspraken"
29/05/2020


herstart 2 juni kleuterschool
We ontvingen deze avond de beslissing van het overlegcomité en na heel wat gepuzzel kunnen we de peuters op maandag, dindsdag en donderdag opvangen binnen onze bubbel K1K2 (opvangbubbel). Samen met juf Heidi, juf Kathleen, juf Lien en juf Inge vormen ze een bubbel en zullen we de zone peuterK1 benutten voor deze kleutergroep en ze verdelen in 3 vaste contactbubbels. Enkel op vrijdag kunnen we jammer genoeg onze peuters niet ontvangen op school. Dank voor jullie begrip!

KORTOM : alle kleuters kunnen alle dagen terug naar school met uitzondering van de peuters op vrijdag (geboortejaar 2017) en voor instappers vinden we het niet opportuun om nu op te starten in een school die ze niet of onvoldoende kennen en daarnaast de vele veiligheidsmaatregelen binnen de schoolwerking.
richtlijnen kleuterschool herstart 2 juni
28/05/2020


herstart verplaatst naar 5 en 8 juni voor lagere school
Beste ouders,
 
We ontvingen de beslissing van het overlegcomité omtrent tweede fase exit waarbij we onze herstart van 2 juni (4de leerjaar) en 3 juni (3de leerjaar) zijn verplicht te annuleren.
Vanaf 5 juni mogen we officieel terug opstarten met alle leerjaren in de lagere school.
 
Het 5de leerjaar zal herstarten op vrijdag 5 juni zoals eerder gecommuniceerd (zie brief richtlijnen en powerpoint).
 
Voor het 4de en het 3de leerjaar herstarten we op maandag 8 juni indien we de samenwerking met de gemeente rond krijgen daar we voor deze contactbubbel dienen uit te wijken naar een externe locatie (lees site De Berken).

Dit betekent dat we nieuwe richtlijnen zullen uitwerken en een nieuwe powerpoint met oog op herstart voor alle leerjaren van het lager 4 volle lesdagen per week. Met name op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag een volle lesdag.
 
Op woensdag is er enkel opvang op school voor kinderen van de lagere school . Onze eigen context en mogelijkheden zorgen ervoor dat we maximaal 4 volle lesdagen kunnen organiseren tot 30 juni.
De preteaching wordt dus vanaf 5 juni volledig stop gezet voor alle klassen in de lagere school.
 
Mocht u voor komende dinsdag 2 juni en/of woensdag 3 juni noodopvang nodig hebben, gelieve een mailtje te sturen naar secretariaat@vbsdekleiheuvel.be voor  vrijdag 29 mei 14 uur aub.
Op dinsdag 2 juni, woensdag 3 juni en vrijdag 5 juni zal team L3L4L5 druk in de weer zijn om de nieuwe site klaar te stomen zodat de veiligheid en gezondheid niet in het gedrang komen.
 
Voor het eerste en het tweede leerjaar blijft de huidige werking van kracht tot 30 juni. Enkel bepaalde personeelsleden worden vanaf 2 juni aan een andere bubbel toegewezen.
Het 6de leerjaar start dus ook vanaf 8 juni 4 volle dagen zoals hierboven beschreven.
 
Zie voor meer info onze schoolwebsite.
We hopen tegen donderdag 4 juni de nieuwe richtlijnen voor L3L4L5L6 te kunnen publiceren op onze schoolwebsite samen met de ‘nieuwe’ powerpoint.
 
Dank voor uw begrip.
Wij zijn net als jullie teleur gesteld dat we niet van start kunnen gaan met de versoepelingen vanaf 2 juni dit had heel wat verwarring, onrust en kostbare energie bespaard.
 
28/05/2020


Alle belangrijke info voor de opstart van L5 op 5 juni !
Het  5de leerjaar komt vrijdag 5 juni teurg naar school !
De richtlijnen vanaf 8 juni zullen volgen want vanaf 8 juni komen ze 4 volle dagen naar school op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Lees alle info goed door aub en bereid je samen met je kind voor via de richtlijnen en de powerpoint. Alvast bedankt!
richtlijnen herstart vanaf 5 juni 5de leerjaar
27/05/2020


Alle belangrijke info voor de opstart van onze kleuters vanaf dinsdag 2 juni !
Beste ouders,

We zijn blij onze kleuters terug te mogen verwelkomen vanaf dinsdag 2 juni.
De kleuters komen terug alle dagen naar school. Peuters (geboortejaar 2017) niet op vrijdag.

Let op :
*er worden afzonderlijke bubbels gecreeërd om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen volgens de geldende preventiemaatregelen !
*We vinden het niet opportuun om kleuters die school nog niet kennen (of onvoldoende) te laten (her)starten. We zullen hen met open armen verwelkomen op 1 september !

Lees alle info goed door aub en bereid je kleuter voor via de richtlijnen en de powerpoint. Alvast bedankt!
 
27/05/2020


inschrijvingen (nood)opvang en voor/naschoolse opvang en middag week 2 juni
Beste ouders,
als je kleuter naar school komt en tijdens de middag op school blijft eten gelieve dan te registreren via de link hieronder zodat we weten hoeveel kinderen wanneer aanwezig zijn op school en we ons op deze manier zo goed mogelijk kunnen organiseren en zeer gericht personeel kunnen inzetten. Dank ! Uiteraard geldt dit ook voor lagere schoolkinderen. Let op : elk kind afzonderlijk inschrijven !
26/05/2020


Mama, papa, doe jij ook mee met het regenboogpact?
Veel families zijn nu hechter dan ooit. En dit willen wij voor alle kinderen, altijd! De lockdown geeft ouders de tijd om liefdevol samen te zijn met hun kinderen. Willen jullie als gezin die momenten niet verliezen wanneer het leven weer op volle toeren draait? Leg jullie voornemens vast in een #RegenboogPact en deel het met ons! 🌈 https://www.sos-kinderdorpen.be/sluit...
20/05/2020


Fijn verlengd weekend !
Geniet van het zonnige verlengde Hemelvaartweekend. Donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei en maandag 25 mei is de school gesloten (ook geen noodopvang) ! Tot dinsdag 26 mei !

De link voor het inschrijven voor (nood)opvang week 1 juni zullen we begin volgende week publiceren op de schoolwebsite.
20/05/2020


inschrijvingen week 25 mei
De inschrijvingen voor de week van 25 mei werden om 12 uur afgesloten. Plots (nood)opvang nodig in de weke van 25 mei of een plotse wijziging? Gelieve dit telefonisch te bespreken met Mieke Heene, onze administratief medewerkster op maandag, dinsdag en donderdag tussen 9 en 11 uur en tussen 14 en 15 uur. Bedankt alvast!

De link voor de inschrijvingen van week 1 juni zal via de schoolwebsite gepubliceerd worden. Het is niet nodig ons te contacteren (telefonisch of via mail) met de melding dat de link er nog niet staat ... dank!
19/05/2020


afscheid 6de leerjaar
We wachten vol ongeduld op de verdere richtlijnen van de Veiligheidsraad.
We zullen de kinderen in het 6de leerjaar sowieso dit schooljaar anders vieren en uitzwaaien dan gewoonlijk.

Onze eucharistieviering op donderdag 25 juni en avondreceptie worden sowieso geannuleerd. We voorzien een fijne namiddag op maandag 29 juni op de site van de grot met de kinderen en willen hen verrassen met een frietmobiel en ijsjeskar die dag. Om 16 uur zullen we een kleine, korte maar sfeervolle viering houden met alle kinderen van het 6de en alle personeelsleden. Van elk kind zullen max. 2 personen toegelaten worden bij deze viering en afscheidsmoment. Na de viering houden we de proclamatie zodat we rond 17u nog even aan de buitenbar het glas kunnen heffen in openlucht en met de nodige afstand.

We zorgen alvast voor een filmopname van de ganse namiddag incluis viering en proclamatie als herinnering voor de betrokken kinderen en ouders.

Dank voor jullie begrip.
18/05/2020


Iedereen in zijn bubbel !
Aan de onthaalzone op het plein werden bubbels getekend zoals op de speelplaats.
Als elke ouder in zijn/haar bubbel staat, respecteren we de veilige afstand voor onze schoolkinderen die huiswaarts keren.
Graag herinneren we er u aan dat er max. 1 persoon is toegelaten om de kinderen af te halen zodat de social distancing kan gerespecteerd worden. Dank!

 
18/05/2020


Loria Victoriaaaa! - seizoensfinale
Zijn jullie ook benieuwd of het gelukt is om de laatste lade te openen?
Ontdek het in het filmpje bij KLASSEN > JAARTHEMA. 

Een dikke dankjewel aan alle speurneuzen, klunstenaars,... want zonder jullie hulp was het ons niet gelukt.
Groetjes van professor Gobelijn & Mik! Tot in september! 

18/05/2020


annulaties schoolactiviteiten juni
Beste ouders,

de schoolactiviteiten van de maand juni worden tevens geannuleerd zoals de sponsorloop van 19 juni. Ons laatste FORUM van vrijdag 26 juni hebben we al gevierd (zie klaspagina's bij vlog LOria Victoria!!!).

Ook de doorschuifdag zal dit schooljaar niet doorgaan. De klassen maken een virtueel doorschuifmoment aan de hand van een filmpje waarin ze zichzelf voorstellen, kun klas(sen) en hun werking kort toelichten. Zo zullen de kinderen van het eerste leerjaar een letter aanleren of de kinderen die naar het 5de doorschuiven een Frans lesje ... check zeker  de klaspagina op maandag 29 juni van waar je zoon/dochter naar doorschuift . Alvast dank aan het team hiervoor!

De verkeersvoormiddag gaat alleen door voor L1 en L2 op vrijdag 26 juni.
Net zoals sportnamiddag voor L1L2 op vrijdag 12 juni.

Voor de andere klassen plannen we een soort van ontmoetingsdag waarbij ze samen afscheid kunnen nemen van hun juf(en) en/of meester(s) met frietje of ijsje ... dit zijn we nog aan het voorbereiden ... mogelijks elke klas op een locatie buiten (bv. boerderij in de buurt). Kan je ons hierin helpen of ondersteunen of verwelkomen , geef zeker een seintje aan directie@vbsdekleiheuvel.be  Dit plannen we in de laatste dagen van juni.

Afscheid van ons 6de leerjaar (zowel datum, tijdstip als hoe en wat) zijn we volop aan het verkennen en in afwachting van verdere richtlijnen van de veiligheidsraad.
 
18/05/2020


afhalen kinderen (nood)opvang en L1L2L6 om 11.40 uur en 15.35uur
Beste ouders van L1, L2 en L6,
 
Het was vandaag feest op school . De kinderen hadden een leuke eerste schooldag na 9 weken afwezigheid.
De social distancing is door de kinderen goed nageleefd doorheen de schooldag .
 
Het afhalen van de kinderen naschools was daarentegen niet ok.
Maandag 18 mei komen de kinderen van het 6de leerjaar er ook nog bij en wordt de groep ouders nog groter.
Graag wijzen we jullie op jullie verantwoordelijkheid en burgerzin.
 
We maakten bewust 3 onthaalzones zodat het aantal gezinnen verspreid aankomen en vertrekken.
We zien ons genoodzaakt om  groepen te maken zodat het voor iedereen veilig is :
 
Kinderen met de familienaam van A tot en met N komen aan via het plein en verlaten de school via het plein (ter hoogte Pukkie-sporthal-Kleitkalseide).
Kinderen met de familienaam van O tot en met Z komen aan via achterzijde  school (parking grot of achterzijde sporthal - bloembak).
Ook kinderen die in de noodopvang zijn en 's middags en naschools onmiddellijk naar huis gaan en worden afgehaald zullen we via de familienamen verdelen zoals hierboven beschreven. Juf Heidi en juf kathleen zullen deze kinderen begeleiden. Zo kunnen kinderen uit L1L2L6 en broer/zus uit de noodopvang samen naar huis.
 
Dank om gevolg te geven aan onze richtlijnen in het belang van ieders veiligheid en gezondheid!
 
Graag hier nogmaals de dia uit onze schoolpowerpoint met aandachtspunten voor jullie als ouders :
 
15/05/2020


FEEST in ons kot !!!!
 WELKOM aan het eerste en tweede leerjaar . Een zeer goede oefendag voor iedereen. Dank om de kinderen op tijd te brengen want om 8.30 en 13.15 uur stipt gaat onze poort en wasunit dicht ! Alle personeelsleden zijn ingeschakeld op toezichtspunten om start- en einduur zo rustig mogelijk te laten verlopen ... de muziek knalt uit de box ... kinderen spelen ... lachende gezichtjes ... EINDELIJK !

We zetten voor het weekend de link klaar voor de inschrijvingen voor week 25 mei voor (nood)opvang en opvang L1L2L6 op hun lesdagen voor voor/naschoolse en/of middagopvang.

FIJN WEEKEND en tot maandag 6de leerjaar !

Inschrijvingen week 25 mei  enkel via deze link (link werd afgesloten op dinsdag 19 mei om 12 uur).

Als je gebruik wil maken van de noodopvang in de week van 25 mei  schrijf dan je kind in. Dan is de opvang beter afgestemd, en wordt er niet nodeloos personeel ingezet. Als je geen opvang nodig hebt, hoef je dit formulier niet in te vullen. We sluiten de inschrijving af op dinsdag 19 mei om 12u.

We hebben een maximumcapaciteit van 28 kleuters en 28 lagere schoolkinderen in de voor - en namiddag. In de voor - en naschoolse opvang hebben we een capaciteit van 28 kinderen (kleuters en lagere schoolkinderen samen).

De bijdragen voor - en naschoolse opvang en middagtoezicht (remgeld) blijven van toepassing.

Je doet één aanvraag per kind.

Kinderen van het eerste, tweede en zesde leerjaar die naar school komen voor hun lesdag gaan 's middags naar huis. Als het niet anders kan, kunnen ze 's middags op school boterhammen blijven eten. Ook graag hieronder aankruisen. Ook deze kinderen kunnen nog steeds in de voor- en naschoolse (nood)opvang terecht na aanmelding.
 
Vanaf 18 mei minstens 24u op voorhand annuleren (liefst 2 dagen op voorhand) want we passen boetesysteem toe per ingeschreven blok van 5 euro per kind per dag ! Ouders die uit de boot vallen op school dienen voor hun kind  te betalen voor de buitenschoolse opvang. Hou dus geen plaatsjes bezet indien niet nodig en zorg dat een wijziging uitzonderlijk is en niet de regel aub ! Dank voor uw burgerzin en medewerking.

Indien de maximumcapaciteit niet wordt overschreden, zijn alle aangemelde kinderen welkom. Dagelijks volgen we de inschrijvingen op en bij "OVER"bezetting zullen we u contacteren. Geen nieuws is goed nieuws.


Een dikke dank je wel aan ons team !!!