Aanmelden
vrijdag 18 oktober dag van de jeugdbeweging
Op vrijdag 18 oktober is het Dag van de Jeugdbeweging, een dag waarop we al die jongeren die wekelijks hun vrije tijd opofferen om kinderen een fijne tijd te bezorgen in de bloemetjes willen zetten. Dankzij hun engagement kunnen onze kinderen zich uitleven, leren ze andere kinderen en vaardigheden kennen,…
Om de jeugdbewegingen een hart onder de riem te steken verwachten we alle kinderen die lid zijn van een jeugdbeweging op vrijdag 8 oktober in hun uniform.
16/10/2019


op tijd op school
Elke dag 5 minuutjes te laat op school ?

Op het einde van de week is dat 25 minuten of een halve lestijd.
Op het einde van de maand 100 minuten of 2 volle lestijden of de helft van de woensdagvoormiddag of bijna een volle namiddag afwezig.
Op het einde van het schooljaar is dit 1000 minuten of 20 lestijden of bijna een volle week afwezig ...

Te laat komen, zorgt vaak voor een storing in de start van de dag  ...
en voor je kind(eren) is het ook niet leuk om te laat de klas binnen te wandelen.

Wie binnenkomt na sluiting poort, dient zich eerst aan te melden aan het secretariaat.
14/10/2019


Samen school maken met als fundament VERTROUWEN

In welke kamer sta jij? Kom je in meerdere kamers? In welke kamer wil je het liefst staan of komen? Waar voel jij je best? Samen school maken betekent dat we in alle kamers ouders nodig hebben ... en iedereen overal wordt al snel te druk en te krap!

DANK VOOR JULLIE  AANKOOP VAN CHRYSANTEN ... ook op deze manier kan je onze school steunen en je steentje bijdragen .
 
11/10/2019


POP UP WINTERAFTERWORK WANTS YOU
Enkel meedenken tijdens 2 vergaderingen? Kan! Op maandag 14.10 en maandag 04.11 steken we de afterwork in elkaar met een ploegje enthousiaste ouders bij Filip De Moor thuis (Kleitkalseide151).
Enkel de afterwork ondersteunen op vrijdag 22.11 ? Kan !
11/10/2019


WE WANT YOU

Vrijdag 22 november organiseert de ouderraad hun eerste winterafterwork ... zin om deze mee vorm te geven?

Voel je het kriebelen om deze afterwork in een bepaald thema te gieten? Heb je creatieve ideeën? Andere talenten die je graag wil inzetten?  Wat zou jij aanbieden aan eten en drinken? Hoe zou jij de speelplaats aankleden? ...

We werken met het POP UP principe ... enkel voor deze activiteit meedenken? Mee organiseren? Mee werken? Enkel naar vergaderingen? Enkel op afterwork helpen? Beiden?
11/10/2019


Wetenschapscafé over opvoeden
Wetenschapscafé brengt wetenschap op café. Informele debatten met onderzoekers over actuele of interessante onderwerpen. 

Donderdag 15 oktober staat "Pas op! Een voorzichtige ouder!" geprogrammeerd. 
 
"Wat zeg jij als je kind in een boom wil klimmen? “Pas op! Niet vallen!” of “Ga maar! Langs dikke takken omhoog, he”. In dit wetenschapscafé vragen we ons af of we vandaag als (groot)ouder kinderen te beschermend opvoeden en te weinig loslaten."

Meer info: 
http://www.wetenschapscafe.be/nl/gent/gent-cat/pas-op-een-voorzichtige-ouder.htm
8/10/2019


Veilig naar school
De ochtendspits thuis en op de weg verloopt wel eens met een opgejaagd gevoel voor u en uw gezin. De afgelopen tijd merken we gevaarlijke situaties op door "wildparkeren en - stilstaan" & chauffeurs die de wegcode niet respecteren op de parking bij de Mariagrot, bijvoorbeeld  tegen de rijrichting inrijden, gevaarlijk manoeuvreren. 
We vragen uitdrukkelijk om de wegcode in de schoolomgeving te respecteren en de voorziene parkeerplaatsen te gebruiken, ook als u in de verte de schoolbel al hoort rinkelen. Dit in het belang van de veiligheid van élk kind. 
De bevoegde gemeentelijke diensten volgen de verkeerssituatie mee op.

Dank voor uw medewerking aan een veilige schoolomgeving!!!
8/10/2019


bezinning oktober 2019
We zijn allemaal anders ... iedereen doet er toe en is van belang! Ontdek het prachtige lied en filmpje van meester Gerd en zijn kleuters bij stille ruimte.
3/10/2019


jarigen oktober
Ontdek onze jarigen van oktober bij de foto's ... wilde beesten en andere dieren verschenen plots op de achtergrond! Maak er een beestachtige supermega fantastische nieuwe verjaardag van !
3/10/2019


check ons familienieuws bij "stille ruimte"

26/09/2019


veiligheid op weg naar school

Vorig schooljaar deden we diverse verkeersacties en ook bij de start van dit schooljaar hadden we reeds een verkeersdag. De dagen worden langer donkerder en grijzer en vraagt extra aandacht i.v.m. de zichtbaarheid in het verkeer.  Tijdens de komende maanden laat de leerlingen trouw hun fluohesje dragen en helm bij het fietsen.   We danken de rotary voor hun steun hierin door jaarlijks aan een klein prijsje fluomateriaal aan te bieden aan de schoolkinderen van Maldegem.


Tijdens de volgende weken zullen er in de schoolomgeving snelheidscontroles worden uitgevoerd door de politie en controles qua parkeerbeleid (zowel Kleitkalseide, parking cafetaria De Berken en parking grot).  Ook in de buurt van onze school.  Een verwittigde man of vrouw....
26/09/2019


Te laat op school ? Eerst langs secretariaat !
We weten hoe laat het is...
Wie aan de schoolpoort stond, heeft het misschien gezien en vooral gehoord...  Onze belsignalen werden aangepast en zijn satellietgestuurd ...  Als de techniek ons niet in de steek laat, lopen die dus gelijk met de klok en juist én weten we exact hoe laat het is.  

We vragen uitdrukkelijk om op tijd te komen.  Dat wil zeggen dat je voor 08.30u of 13.15u via de schoolpoort de school moet binnenstappen.   Na 08.30u en 13.15u gaan de poorten dicht.  Wie dan op school moet zijn, meldt zich bij de directie of het secretariaat.
Laatkomers storen de klaswerking.  We vragen uitdrukkelijk dat iedereen zich inzet om op tijd op school te komen.


Is het 2de berlsignaal reeds gegaan en is de zwarte poort dicht om 8.30 uur of 13.15 uur? Geen poortwachter meer te zien = even langs het secretariaat gaan om te melden dat jullie te laat zijn ! We hopen niet te moeten overgaan tot sluiting van de poort om hardnekkige laatkomers af te schrikken .
 
26/09/2019


gouden regel
Tijdens de middagpauze hebben we één gouden regel, nl. tussen 12 en 12.30 uur eet iedereen! De warmeters (kleuter en lager) gaan naar de eetzaal om 11.45 uur en krijgen de kans om rustig warm te eten tot 12.30 uur. Er is een aanbod voor deze kinderen (zowel kleuters als lagere schoolkinderen in de refter voor wie vroeger klaa ris met eten).

Tot 12 uur kunnen de boterhameters spelen. Bij mooi weer picknick op de speelplaats. Bij minder mooi weer trekken we naar de speelzaal in de nieuwbouw. Ondertussen zetten de kinderen van het 3de, 4de, 5de of 6de leerjaar klaar om de lunch te kunnen starten om 12 uur (vaste dag per leerjaar).

Van 12 tot 12.30 uur verwachten we RUST. De kinderen zitten neer  en eten rustig hun boterhammen. Ze kunnen tussentijds rustig een drankje halen. Ze kunnen rustig hun boterhamdoos terug in de klasbox leggen. Ze blijven rustig zitten tot 12.30 uur.
Je leest het goed : RUST is het kernwoord. Kinderen leren om even rust te vinden in hun lichaam en rust in hun hoofd.

Om 12.30 uur gaan er terug 5 korte belsignalen = speeltijd. Wie het liever rustig houdt, kan lezen of naar de stille ruimte. Graven in de zandbak, klimmen en klauteren rond de plataan, verhalen delen in het vreugdenest, chillen op het grasveld, ... het is een genot om de kinderen te zien genieten van de diversiteit op en rond onze speelplaats en dit zowel in kleuter- als lagere school !
23/09/2019


dank aan de fietsersbond
Dank aan de fietsersbond om ons deze morgen tijdens onze verkeersdag zo talrijk en zo goed te ondersteunen ... ONGELOOFLIJK wat jullie voor onze school doen en betekenen ! Vanwege alle kinderen, voltallig team en directie en ouders een dikke dikke merci !!!!

PS : onze fietsersbond volgde de opleiding "gemachtigd opzichter" bij de politie in Maldegem (zie fotoreportage hieronder)
20/09/2019


rooster verkeersdag vrijdag 20 september
Beste ouders,

In bijlage vinden jullie het rooster van de verkeersdag van komende vrijdag.
verkeersdag
19/09/2019


chrysantenverkoop ouderraad

17/09/2019


GOED DOEL in de kijker

17/09/2019


oproep kandidaat-verzorgers voor onze "school"kippen
Binnenkort verwelkomen we terug kippen op school ... de kinderen van de naschoolse opvang zullen onder leiding van Martine Haemerlinck de kippen verzorgen samen met juf Hilde. We zoeken nog extra kandidaat-verzorgers voor onze schoolkippen. We zouden de kippen ook tijdens vakantieperiodes op school laten zodat ze hier hun vaste stek hebben ... interesse om dit samen met (klein)kind te doen? Geef een seintje aan directie Stefanie Van den Bussche aub. Alvast SUUUUUPER bedankt in naam van onze kippies :).
13/09/2019


hulp in eetzaal op maandag en dinsdag


Op maandag en dinsdag zoeken we nog helpende handen tussen 11.30 uur en 13 uur om onze kleuters bij te staan tijdens de middagpauze. Ouders, grootouders, buurtbewoners, sympathisanten van onze school, ... zijn welkom! Neem alvast contact met directie Stefanie Van den Bussche voor meer info.
12/09/2019


herstelling schoolfietsen


We hebben een aantal school/kleuterfietsen die aan herstel / opfrisbeurt toe zijn. We zoeken ouders/grootouders/ buurtbewoners / ... die dit graag vrijwillig willen doen ... meer info bij directie Stefanie Van den Bussche. Alvast bedankt!
12/09/2019


info van buiten de school
Beste ouders,

Op onze pagina 'info van buiten de school'    zullen wij dit jaar alle info plaatsen van het CLB,  Sociaal Huis en het Huis van het Kind en andere initiaiteven binnen en buiten Maldegem.
12/09/2019


Vormsel
Ouderavond vormselcatechese 
Voor de ouders van de kandidaat-vormelingen die het sacrament van het Vormsel zullen ontvangen in 2020. Deze ouderavond gaat door in de kerk van Maldegem op dinsdag 24 september om 19.30u.
Noteer dit alvast in jullie agenda.
(Kerk en Leven Groot Maldegem 4 september 2019)
12/09/2019


Op tijd op school! Bravo!
Met deze structuurkaartjes krijgen ouders en kinderen samen de ochtendrush onder controle.
Dank om op tijd op school aan te komen!

10/09/2019


Oproep: strips gezocht
Dit schooljaar zetten we met ons jaarthema Loria Victoria leesplezier en -motivatie in de kijker. In september gingen we van start met stripverhalen.
In de klassen merken we dat strips zeer populair zijn bij de kinderen. We willen graag de klassen voorzien van stripboxen die regelmatig worden doorgegeven. We hebben reeds strips, maar doen graag een oproep…
Wie strips van F.C. De Kampioenen heeft die niet meer worden gelezen, mag deze altijd binnen brengen bij juf Celine. Zo kunnen we ook een stripbox maken met strips van F.C. De Kampioenen! “Mijn gedacht!”
10/09/2019


Dag van de sportclub
Van 1 tot en met 30 september is het Maand van de Sportclub. In het kader van deze actie roepen Sport Vlaanderen en Moev alle leerlingen op om woensdag 18 september 2019 in de outfit van hun sport(club) naar school te komen. Jongeren in sportkledij fungeren op die manier als ambassadeurs voor hun sport. Wij zouden het bijzonder waarderen mocht je als ouder meewerken aan dit initiatief.

Sportieve groeten!

9/09/2019


Hoe controleer je je kind op luizen?
De tweede schoolweek is gestart. De kinderen spelen en werken weer samen. Ze komen dicht bij elkaar. Als er luizen op school zijn, dan is er maar één oplossing: alle kinderen controleren. Want als iedereen meedoet, dan geraak je er vanaf. 
In bijlage vind je een stappenplan waarmee je eenvoudig je kind kan controleren en luizen kan aanpakken. Kijkt u even mee? 
Luizencontrole en aanpak
9/09/2019


Loria Victoriaaaa!
De eerste nieuwsbrief van ons gloednieuwe jaarthema staat online. 
Kijk snel in de rechterkolom bij de rubriek 'nieuwsbrief jaarthema'! 
Veel leesplezier!
7/09/2019


ouderraad zoekt ...
Kriebelt het om onze school een extra duwtje te geven? Zin om activiteiten te organiseren in het belang van onze schoolkinderen en schoolwerking?  Neem dan zeker contact met de leden van onze ouderraad. Op de klassikale info-avonden staan ze jullie even ter woord om 19.30 uur. Tot dan!
flyer ouderraad
6/09/2019


helpende handen tijdens middag
We zijn op zoek naar helpende handen (vrijwilligers) om tijdens de middagpauze op maandag, dinsdag, donderdag en/of vrijdag tussen 11.30 uur en 13.00 uur te helpen. Zowel in de eetzaal bij de kleutertjes en/of lagere school zoeken we extra hulp als tijdens het toezicht op de speelplaats bij kleuters en/of lagere school. Wil je meer info omtrent de vrijwilligersvergoeding en -voorwaarden ? Heb je interesse ? Slechts 1 of 2 middagen in de week? ... Neem vrijblijvend contact met directie Stefanie Van den Bussche via ons mailadres. Alvast bedankt! Vele handen maken licht werk yes
5/09/2019


Danskriebels
De academie voor dans (Aalter) liet ons weten dat er dit schooljaar geen danskriebels kunnen doorgaan op onze school omwille van organisatorische redenen (lerarentekort). 
4/09/2019


speelplaatswerking
Naar aanleiding van ons tijdelijk verblijf vorig schooljaar in Adegem hebben we een aantal nieuwigheden voor de speeltijden en pauzes :
*zandbak lagere school
*afzonderlijke speelplaats voor kinderen lagere school en kleuters
*grasruimte om te chillen vooraan
*we maken gebruik van de brede omgeving : speeltuin en zandbak ter hoogte van de sporthal en het voetbalterrein achter de school of de piste om te skeeleren
*studie met kookactiviteiten, bingelstudie, ...
*2de tot en met 6de leerjaar lunchen buiten bij mooi weer (picknick)
*enkel kleuters - warmeters en eerste leerjaar in refter

GOUDEN REGEL  : tussen 12 uur en 12.30 uur eet iedereen = RUST

GEZOCHT  :
*groene vingers die helpen onze natuurlijke speelplaats verder vorm te geven en/of te onderhouden
*middaghelpers voor de kleutertjes op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 11.30 uur tot 13 uur
Geef een seintje aan directie Stefanie Van den Bussche.

 
3/09/2019


belsignalen - schooltijden
Voorschoolse opvang vanaf 07.00 uur.
Start toezicht speelplaats om 8.15 uur (bewaker aan de poort).
Start schooldag voormiddag om 8.30 uur.
Pauze in de voormiddag van 10.10 tot 10.25 uur.
Middagpauze om 11.40 uur en op woensdag om 12.05 uur.

Start toezicht speelplaats namiddag om 13 uur (bewaker aan de poort).
Start schooldag namiddag om 13.15 uur.
Namiddagpauze van 14.30 tot 14.45 uur.
Einde schooldag om 15.35 uur.
Start naschoolse opvang om 15.50 uur.
Einde naschoolse opvang om 18 uur.

Let op : vanaf 12.20 uur op woensdag en 18 uur op andere werkdagen 5 euro boete per kind per begonnen kwartier !

We hebben om 8.30 uur - 10.25 uur - 13.15 uur en 14.45 uur 2 belsignalen :
*eerste bel = stop met spelen - toiletbezoek / handen wassen - ga rustig naar je rij
*2de bel = we staan stil in onze klasrij onder het afdak (lagere school) en kleuters aan hun terrasje (achterzijde kleuterklas)

Bij de start van de voor- en namiddag gaan de kleuters via de terrasjes naar de speelplaats van de kleuterschool (achteraan) en de kinderen van de lagere school wandelen rechtdoor . We hebben buddy's (lagere schoolkinderen) die mevrouw helpen met de kleutertjes.

Om het einde van de voormiddag of dag aan te duiden, hebben we 3 bellen :
*10 minuutjes voor einde lange bel = les afronden / opruimen
*5 minuutjes voor einde 5 korte belsignalen = nog 5 minuutjes om aan je klasrij te staan onder afdak
*om 11.40 uur (woensdag 12.05 uur) en 15.35 uur bel
Na het signaal van meester Stefaan en juf Delphine kunnen de kinderen naar hun rij gaan.
3/09/2019


toegang - rijen - afhalen kinderen
De toegang van de school is via de zwarte poort . Momenteel bereikbaar vanuit parking grot en speeltuin achterzijde cafetaria De Berken en vanaf oktober via het pleintje ter hoogte van kinderopvang Pukkie en de sporthal .

Gebruik onze fietsenstalling om je fiets te stallen.

De kinderen van de lagere school verlaten de school via de rijen onder leiding van een juf of meester !

We hebben sinds 2 september éénrichtingsverkeer op onze speelplaats :  je wandelt rechtdoor, langs de plataan zo naar de nieuwbouw of naar het afdak. Via het afdak kan je een kind van de lagere school oppikken en zo naar buiten wandelen. Kinderen die worden afgehaald, zitten op de bank onder het afdak (bij uf Mia, juf Joke en juf Martine). Wandel dus niet door de rijen heen aub!

Meester Stefaan (op dinsdag juf Delphine) houdt toezicht aan de zwarte poort zodat er geen kinderen zonder begeleiding de school verlaten !

We hebben 3 rijen die de kinderen veilig naar huis helpen :
*rij fietsenstalling : begeleiding tot de fietsenstalling en dan naar de Kleitkalseide (met juf Jolien, juf Brenda en juf Delphine en juf Celine)
*rij zebrapad ter hoogte van mini market Marijke (juf Kim)
*rij naar de kerk/Halledreef (juf Greta en meester Bart)

Juf Martine vangt de kinderen op op woensdag die niet onmiddellijk werden afgehaald. Om 12.20 uur sluit de school !
3/09/2019


Klassikale oudercontacten - mis ze zeker niet !
Bij de start van het schooljaar organiseert elke klas een klassikaal oudercontact waarbij ouder(s) info krijgen omtrent klaswerking en klasafspraken. We voorzien  een klasoverschrijdend luikje om 19.30 uur  waarbij aanpassingen/nieuwe elementen uit het schoolreglement door de directie worden toegelicht.
 
Klassikale info-avonden begin schooljaar. Mis ze niet!
telkens om 19.30 uur in de refter en om 20.00 uur in de klassen afzonderlijk
 
maandag 9 september 2019
peuterK1 van juf Heidi en juf Kathleen en juf Lien,
kinderverzorgsters juf Lien & juf Inge

dinsdag 10 september 2019
3de leerjaar  juf Kim en juf Greta
4de leerjaar bij juf Mia en juf Greta

donderdag 12 september 2019
K2K3 van juf Hilde en juf Mieke 
en de ondersteuningsjuffen juf Greet en juf Lien
 
maandag 16 september 2019
1ste leerjaar bij juf Martine, meester Bart  en juf Celine 
 2de leerjaar bij juf Joke en juf Jolien en juf Celine

dinsdag 17 september 2019
5de leerjaar bij meester Stefaan en juf Delphine
6de leerjaar bij juf Brenda en juf Delphine
 
van harte welkom
directie en team.                            
2/09/2019


wijzigingen schoolreglement per 01.09.2019
 
  • Indexatie maximumfactuur basisonderwijs
Voor het schooljaar 2019-2020 blijft de scherpe maximumfactuur voor het kleuteronderwijs hetzelfde of 45 euro voor een kleuter. Voor het lager onderwijs stijgt die met 5 euro en dus 90 euro voor een leerling in het lager onderwijs. De minder scherpe maximumfactuur stijgt tot 440 euro aan het einde van het lager onderwijs.
 
  • Schoolrekening
Maandelijkse bijdrage voor de maximumfactuur voor een leerling in het lager onderwijs bedraagt 9 euro nav indexatie. Voor een kleuter blijft het 4,5 euro als maandelijkse bijdrage.
 
  • Groeipakket ( schooltoelage )
De kinderbijslag heet nu groeipakket en ook de schooltoelage wordt nu schooltoeslag genoemd en maakt deel uit van dit groeipakket. Meer info via onderstaande link
https://www.vlaanderen.be/de-schooltoeslag-vanaf-schooljaar-2019-2020-groeipakket
 
  • Drankjes op school
In de schoolraad werd beslist om de prijs van een drankje op school te verhogen naar 60 cent ipv 50 cent. Er wordt gewerkt met een drankenkaart en per volle drankenkaart wordt 6 euro op de schoolrekening vermeld. Volle drankenkaarten worden meegegeven naar huis . De kinderen kunnen tijdens het middageten een drankje nuttigen en tijdens de voor- en naschoolse opvang. Al deze drankjes komen op de drankenkaart. Op het einde van het schooljaar worden alle drankenkaarten afgerekend (of na schoolverandering).
 
Hierbij aanvullend het overzicht wijzigingen schoolreglement vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
wijzigingen schoolreglement vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen
2/09/2019


In de pers

Loria Victoria
We startten vandaag als stripfiguur het nieuwe schooljaar ... ons jaarthema "Loria Victoria" zal ons meevoeren doorheen het ontwikkelveld TAAL. Dank aan de vele ouders en grootouders om onze eerste schooldag met zoveel belangstelling bij te wonen. Een nieuw schooljaar ... dat is een FEEST !
2/09/2019


start schooljaar 2019-2020
Beste ouders en kinderen,
grootouders, sympathisanten, betrokkenen, buurtbewoners, ...

 
Het  nieuwe schooljaar nadert heel stilletjes  …
 
We ontvangen jullie graag vanaf 8.15 uur op onze speelplaats .

We bieden jullie als ouders, grootouders, sympathisanten, ... graag een drankje aan.
De kinderen zullen het druk hebben met hun vriendjes te begroeten en hun vakantieverhalen te delen .


Rond 8.45u start de voorstelling van ons nieuw jaarthema … spannend !
 
Op 2 september is er een dresscode voor alle kinderen, personeelsleden en betrokkenen van de school, nl. kom als STRIPFIGUUR naar school . Het is niet de bedoeling dat u hiervoor kosten maakt - heeft u thuis kledij en/of attributen  dan is dit voldoende.
 
Om 9.20 uur worden de klasfoto’s genomen door  onze ouder, Ellen Vandedrinck . Hartelijk dank, Ellen! We nemen tevens een foto van onze jarigen van september en een schoolfoto met alle stripfiguren.
 
We zien jullie graag allemaal op maandag 2 september om 8.30 uur samen met het schoolteam !
 
Groetjes,
Stefanie Van der Haegen                         
pedagogisch directeur vbs de kleiheuvel

Stefanie Van den Bussche

logistiek directeur vbs de kleiheuvel

PS : Vanaf 2 september is de toegang van de school ter hoogte van het pleintje ter hoogte van Ukkie Pukkie en de sporthal NIET bereikbaar! We komen binnen langs de zwarte poort ter hoogte van plein/sporthal. Je kan de poort bereiken via parking grot of via De Berken. We vroegen extra politietoezicht en -ondersteuning tijdens onze eerste schooldagen en -weken. De werken ter hoogte van het plein/sporthal zouden klaar zijn eind september ten laatste eind september.

27/08/2019maandelijkse menu en allergenen
brieven gezinsoudsten
nieuwsbrief jaarthema
jarigen van de maand

schoolkalender
18/10/2019 chrystantenverkoop ouderraad einde schooldag
18/10/2019 DAG VAN DE JEUGDBEWEGING
18/10/2019 15.45-16.30 uur kinderkoor op school tijdens naschoolse opvang
21/10/2019 13.40-15.35 open klas in L2
21/10/2019 theater klimaatbende L5 (fiets)

Foto's
jarigen oktober jarigen oktober jarigen oktober jarigen oktober jarigen oktober
Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag Dierendag
opleiding gemachtigd opzichter opleiding gemachtigd opzichter opleiding gemachtigd opzichter opleiding gemachtigd opzichter opleiding gemachtigd opzichter opleiding gemachtigd opzichter opleiding gemachtigd opzichter opleiding gemachtigd opzichter opleiding gemachtigd opzichter opleiding gemachtigd opzichter opleiding gemachtigd opzichter opleiding gemachtigd opzichter opleiding gemachtigd opzichter opleiding gemachtigd opzichter opleiding gemachtigd opzichter opleiding gemachtigd opzichter
Inzegening Mariabeeldje en receptie Inzegening Mariabeeldje en receptie Inzegening Mariabeeldje en receptie Inzegening Mariabeeldje en receptie Inzegening Mariabeeldje en receptie Inzegening Mariabeeldje en receptie Inzegening Mariabeeldje en receptie Inzegening Mariabeeldje en receptie Inzegening Mariabeeldje en receptie Inzegening Mariabeeldje en receptie Inzegening Mariabeeldje en receptie Inzegening Mariabeeldje en receptie Inzegening Mariabeeldje en receptie Inzegening Mariabeeldje en receptie Inzegening Mariabeeldje en receptie Inzegening Mariabeeldje en receptie Inzegening Mariabeeldje en receptie Inzegening Mariabeeldje en receptie Inzegening Mariabeeldje en receptie Inzegening Mariabeeldje en receptie Inzegening Mariabeeldje en receptie Inzegening Mariabeeldje en receptie Inzegening Mariabeeldje en receptie Inzegening Mariabeeldje en receptie Inzegening Mariabeeldje en receptie Inzegening Mariabeeldje en receptie Inzegening Mariabeeldje en receptie Inzegening Mariabeeldje en receptie Inzegening Mariabeeldje en receptie Inzegening Mariabeeldje en receptie Inzegening Mariabeeldje en receptie Inzegening Mariabeeldje en receptie Inzegening Mariabeeldje en receptie Inzegening Mariabeeldje en receptie Inzegening Mariabeeldje en receptie Inzegening Mariabeeldje en receptie Inzegening Mariabeeldje en receptie Inzegening Mariabeeldje en receptie Inzegening Mariabeeldje en receptie Inzegening Mariabeeldje en receptie Inzegening Mariabeeldje en receptie Inzegening Mariabeeldje en receptie Inzegening Mariabeeldje en receptie Inzegening Mariabeeldje en receptie Inzegening Mariabeeldje en receptie Inzegening Mariabeeldje en receptie Inzegening Mariabeeldje en receptie Inzegening Mariabeeldje en receptie Inzegening Mariabeeldje en receptie Inzegening Mariabeeldje en receptie Inzegening Mariabeeldje en receptie
KJV Maldegem KJV Maldegem KJV Maldegem KJV Maldegem KJV Maldegem
Eerste schooldag: voorstelling jaarthema Eerste schooldag: voorstelling jaarthema Eerste schooldag: voorstelling jaarthema Eerste schooldag: voorstelling jaarthema Eerste schooldag: voorstelling jaarthema Eerste schooldag: voorstelling jaarthema Eerste schooldag: voorstelling jaarthema Eerste schooldag: voorstelling jaarthema Eerste schooldag: voorstelling jaarthema Eerste schooldag: voorstelling jaarthema Eerste schooldag: voorstelling jaarthema Eerste schooldag: voorstelling jaarthema Eerste schooldag: voorstelling jaarthema Eerste schooldag: voorstelling jaarthema Eerste schooldag: voorstelling jaarthema Eerste schooldag: voorstelling jaarthema Eerste schooldag: voorstelling jaarthema Eerste schooldag: voorstelling jaarthema Eerste schooldag: voorstelling jaarthema Eerste schooldag: voorstelling jaarthema Eerste schooldag: voorstelling jaarthema Eerste schooldag: voorstelling jaarthema Eerste schooldag: voorstelling jaarthema Eerste schooldag: voorstelling jaarthema Eerste schooldag: voorstelling jaarthema Eerste schooldag: voorstelling jaarthema Eerste schooldag: voorstelling jaarthema Eerste schooldag: voorstelling jaarthema Eerste schooldag: voorstelling jaarthema Eerste schooldag: voorstelling jaarthema Eerste schooldag: voorstelling jaarthema Eerste schooldag: voorstelling jaarthema Eerste schooldag: voorstelling jaarthema Eerste schooldag: voorstelling jaarthema Eerste schooldag: voorstelling jaarthema Eerste schooldag: voorstelling jaarthema Eerste schooldag: voorstelling jaarthema Eerste schooldag: voorstelling jaarthema Eerste schooldag: voorstelling jaarthema Eerste schooldag: voorstelling jaarthema Eerste schooldag: voorstelling jaarthema Eerste schooldag: voorstelling jaarthema Eerste schooldag: voorstelling jaarthema Eerste schooldag: voorstelling jaarthema Eerste schooldag: voorstelling jaarthema Eerste schooldag: voorstelling jaarthema Eerste schooldag: voorstelling jaarthema Eerste schooldag: voorstelling jaarthema Eerste schooldag: voorstelling jaarthema