Aanmelden
dank aan de fietsersbond
Dank aan de fietsersbond om ons deze morgen tijdens onze verkeersdag zo talrijk en zo goed te ondersteunen ... ONGELOOFLIJK wat jullie voor onze school doen en betekenen ! Vanwege alle kinderen, voltallig team en directie en ouders een dikke dikke merci !!!!

PS : onze fietsersbond volgde de opleiding "gemachtigd opzichter" bij de politie in Maldegem (zie fotoreportage hieronder)
20/09/2019


rooster verkeersdag vrijdag 20 september
Beste ouders,

In bijlage vinden jullie het rooster van de verkeersdag van komende vrijdag.
verkeersdag
19/09/2019


chrysantenverkoop ouderraad

17/09/2019


GOED DOEL in de kijker

17/09/2019


oproep kandidaat-verzorgers voor onze "school"kippen
Binnenkort verwelkomen we terug kippen op school ... de kinderen van de naschoolse opvang zullen onder leiding van Martine Haemerlinck de kippen verzorgen samen met juf Hilde. We zoeken nog extra kandidaat-verzorgers voor onze schoolkippen. We zouden de kippen ook tijdens vakantieperiodes op school laten zodat ze hier hun vaste stek hebben ... interesse om dit samen met (klein)kind te doen? Geef een seintje aan directie Stefanie Van den Bussche aub. Alvast SUUUUUPER bedankt in naam van onze kippies :).
13/09/2019


hulp in eetzaal op maandag en dinsdag


Op maandag en dinsdag zoeken we nog helpende handen tussen 11.30 uur en 13 uur om onze kleuters bij te staan tijdens de middagpauze. Ouders, grootouders, buurtbewoners, sympathisanten van onze school, ... zijn welkom! Neem alvast contact met directie Stefanie Van den Bussche voor meer info.
12/09/2019


herstelling schoolfietsen


We hebben een aantal school/kleuterfietsen die aan herstel / opfrisbeurt toe zijn. We zoeken ouders/grootouders/ buurtbewoners / ... die dit graag vrijwillig willen doen ... meer info bij directie Stefanie Van den Bussche. Alvast bedankt!
12/09/2019


info van buiten de school
Beste ouders,

Op onze pagina 'info van buiten de school'    zullen wij dit jaar alle info plaatsen van het CLB,  Sociaal Huis en het Huis van het Kind en andere initiaiteven binnen en buiten Maldegem.
12/09/2019


Vormsel
Ouderavond vormselcatechese 
Voor de ouders van de kandidaat-vormelingen die het sacrament van het Vormsel zullen ontvangen in 2020. Deze ouderavond gaat door in de kerk van Maldegem op dinsdag 24 september om 19.30u.
Noteer dit alvast in jullie agenda.
(Kerk en Leven Groot Maldegem 4 september 2019)
12/09/2019


Op tijd op school! Bravo!
Met deze structuurkaartjes krijgen ouders en kinderen samen de ochtendrush onder controle.
Dank om op tijd op school aan te komen!

10/09/2019


Oproep: strips gezocht
Dit schooljaar zetten we met ons jaarthema Loria Victoria leesplezier en -motivatie in de kijker. In september gingen we van start met stripverhalen.
In de klassen merken we dat strips zeer populair zijn bij de kinderen. We willen graag de klassen voorzien van stripboxen die regelmatig worden doorgegeven. We hebben reeds strips, maar doen graag een oproep…
Wie strips van F.C. De Kampioenen heeft die niet meer worden gelezen, mag deze altijd binnen brengen bij juf Celine. Zo kunnen we ook een stripbox maken met strips van F.C. De Kampioenen! “Mijn gedacht!”
10/09/2019


Dag van de sportclub
Van 1 tot en met 30 september is het Maand van de Sportclub. In het kader van deze actie roepen Sport Vlaanderen en Moev alle leerlingen op om woensdag 18 september 2019 in de outfit van hun sport(club) naar school te komen. Jongeren in sportkledij fungeren op die manier als ambassadeurs voor hun sport. Wij zouden het bijzonder waarderen mocht je als ouder meewerken aan dit initiatief.

Sportieve groeten!

9/09/2019


Hoe controleer je je kind op luizen?
De tweede schoolweek is gestart. De kinderen spelen en werken weer samen. Ze komen dicht bij elkaar. Als er luizen op school zijn, dan is er maar één oplossing: alle kinderen controleren. Want als iedereen meedoet, dan geraak je er vanaf. 
In bijlage vind je een stappenplan waarmee je eenvoudig je kind kan controleren en luizen kan aanpakken. Kijkt u even mee? 
Luizencontrole en aanpak
9/09/2019


Loria Victoriaaaa!
De eerste nieuwsbrief van ons gloednieuwe jaarthema staat online. 
Kijk snel in de rechterkolom bij de rubriek 'nieuwsbrief jaarthema'! 
Veel leesplezier!
7/09/2019


ouderraad zoekt ...
Kriebelt het om onze school een extra duwtje te geven? Zin om activiteiten te organiseren in het belang van onze schoolkinderen en schoolwerking?  Neem dan zeker contact met de leden van onze ouderraad. Op de klassikale info-avonden staan ze jullie even ter woord om 19.30 uur. Tot dan!
flyer ouderraad
6/09/2019


helpende handen tijdens middag
We zijn op zoek naar helpende handen (vrijwilligers) om tijdens de middagpauze op maandag, dinsdag, donderdag en/of vrijdag tussen 11.30 uur en 13.00 uur te helpen. Zowel in de eetzaal bij de kleutertjes en/of lagere school zoeken we extra hulp als tijdens het toezicht op de speelplaats bij kleuters en/of lagere school. Wil je meer info omtrent de vrijwilligersvergoeding en -voorwaarden ? Heb je interesse ? Slechts 1 of 2 middagen in de week? ... Neem vrijblijvend contact met directie Stefanie Van den Bussche via ons mailadres. Alvast bedankt! Vele handen maken licht werk yes
5/09/2019


Danskriebels
De academie voor dans (Aalter) liet ons weten dat er dit schooljaar geen danskriebels kunnen doorgaan op onze school omwille van organisatorische redenen (lerarentekort). 
4/09/2019


speelplaatswerking
Naar aanleiding van ons tijdelijk verblijf vorig schooljaar in Adegem hebben we een aantal nieuwigheden voor de speeltijden en pauzes :
*zandbak lagere school
*afzonderlijke speelplaats voor kinderen lagere school en kleuters
*grasruimte om te chillen vooraan
*we maken gebruik van de brede omgeving : speeltuin en zandbak ter hoogte van de sporthal en het voetbalterrein achter de school of de piste om te skeeleren
*studie met kookactiviteiten, bingelstudie, ...
*2de tot en met 6de leerjaar lunchen buiten bij mooi weer (picknick)
*enkel kleuters - warmeters en eerste leerjaar in refter

GOUDEN REGEL  : tussen 12 uur en 12.30 uur eet iedereen = RUST

GEZOCHT  :
*groene vingers die helpen onze natuurlijke speelplaats verder vorm te geven en/of te onderhouden
*middaghelpers voor de kleutertjes op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 11.30 uur tot 13 uur
Geef een seintje aan directie Stefanie Van den Bussche.

 
3/09/2019


belsignalen - schooltijden
Voorschoolse opvang vanaf 07.00 uur.
Start toezicht speelplaats om 8.15 uur (bewaker aan de poort).
Start schooldag voormiddag om 8.30 uur.
Pauze in de voormiddag van 10.10 tot 10.25 uur.
Middagpauze om 11.40 uur en op woensdag om 12.05 uur.

Start toezicht speelplaats namiddag om 13 uur (bewaker aan de poort).
Start schooldag namiddag om 13.15 uur.
Namiddagpauze van 14.30 tot 14.45 uur.
Einde schooldag om 15.35 uur.
Start naschoolse opvang om 15.50 uur.
Einde naschoolse opvang om 18 uur.

Let op : vanaf 12.20 uur op woensdag en 18 uur op andere werkdagen 5 euro boete per kind per begonnen kwartier !

We hebben om 8.30 uur - 10.25 uur - 13.15 uur en 14.45 uur 2 belsignalen :
*eerste bel = stop met spelen - toiletbezoek / handen wassen - ga rustig naar je rij
*2de bel = we staan stil in onze klasrij onder het afdak (lagere school) en kleuters aan hun terrasje (achterzijde kleuterklas)

Bij de start van de voor- en namiddag gaan de kleuters via de terrasjes naar de speelplaats van de kleuterschool (achteraan) en de kinderen van de lagere school wandelen rechtdoor . We hebben buddy's (lagere schoolkinderen) die mevrouw helpen met de kleutertjes.

Om het einde van de voormiddag of dag aan te duiden, hebben we 3 bellen :
*10 minuutjes voor einde lange bel = les afronden / opruimen
*5 minuutjes voor einde 5 korte belsignalen = nog 5 minuutjes om aan je klasrij te staan onder afdak
*om 11.40 uur (woensdag 12.05 uur) en 15.35 uur bel
Na het signaal van meester Stefaan en juf Delphine kunnen de kinderen naar hun rij gaan.
3/09/2019


toegang - rijen - afhalen kinderen
De toegang van de school is via de zwarte poort . Momenteel bereikbaar vanuit parking grot en speeltuin achterzijde cafetaria De Berken en vanaf oktober via het pleintje ter hoogte van kinderopvang Pukkie en de sporthal .

Gebruik onze fietsenstalling om je fiets te stallen.

De kinderen van de lagere school verlaten de school via de rijen onder leiding van een juf of meester !

We hebben sinds 2 september éénrichtingsverkeer op onze speelplaats :  je wandelt rechtdoor, langs de plataan zo naar de nieuwbouw of naar het afdak. Via het afdak kan je een kind van de lagere school oppikken en zo naar buiten wandelen. Kinderen die worden afgehaald, zitten op de bank onder het afdak (bij uf Mia, juf Joke en juf Martine). Wandel dus niet door de rijen heen aub!

Meester Stefaan (op dinsdag juf Delphine) houdt toezicht aan de zwarte poort zodat er geen kinderen zonder begeleiding de school verlaten !

We hebben 3 rijen die de kinderen veilig naar huis helpen :
*rij fietsenstalling : begeleiding tot de fietsenstalling en dan naar de Kleitkalseide (met juf Jolien, juf Brenda en juf Delphine en juf Celine)
*rij zebrapad ter hoogte van mini market Marijke (juf Kim)
*rij naar de kerk/Halledreef (juf Greta en meester Bart)

Juf Martine vangt de kinderen op op woensdag die niet onmiddellijk werden afgehaald. Om 12.20 uur sluit de school !
3/09/2019


Klassikale oudercontacten - mis ze zeker niet !
Bij de start van het schooljaar organiseert elke klas een klassikaal oudercontact waarbij ouder(s) info krijgen omtrent klaswerking en klasafspraken. We voorzien  een klasoverschrijdend luikje om 19.30 uur  waarbij aanpassingen/nieuwe elementen uit het schoolreglement door de directie worden toegelicht.
 
Klassikale info-avonden begin schooljaar. Mis ze niet!
telkens om 19.30 uur in de refter en om 20.00 uur in de klassen afzonderlijk
 
maandag 9 september 2019
peuterK1 van juf Heidi en juf Kathleen en juf Lien,
kinderverzorgsters juf Lien & juf Inge

dinsdag 10 september 2019
3de leerjaar  juf Kim en juf Greta
4de leerjaar bij juf Mia en juf Greta

donderdag 12 september 2019
K2K3 van juf Hilde en juf Mieke 
en de ondersteuningsjuffen juf Greet en juf Lien
 
maandag 16 september 2019
1ste leerjaar bij juf Martine, meester Bart  en juf Celine 
 2de leerjaar bij juf Joke en juf Jolien en juf Celine

dinsdag 17 september 2019
5de leerjaar bij meester Stefaan en juf Delphine
6de leerjaar bij juf Brenda en juf Delphine
 
van harte welkom
directie en team.                            
2/09/2019


wijzigingen schoolreglement per 01.09.2019
 
  • Indexatie maximumfactuur basisonderwijs
Voor het schooljaar 2019-2020 blijft de scherpe maximumfactuur voor het kleuteronderwijs hetzelfde of 45 euro voor een kleuter. Voor het lager onderwijs stijgt die met 5 euro en dus 90 euro voor een leerling in het lager onderwijs. De minder scherpe maximumfactuur stijgt tot 440 euro aan het einde van het lager onderwijs.
 
  • Schoolrekening
Maandelijkse bijdrage voor de maximumfactuur voor een leerling in het lager onderwijs bedraagt 9 euro nav indexatie. Voor een kleuter blijft het 4,5 euro als maandelijkse bijdrage.
 
  • Groeipakket ( schooltoelage )
De kinderbijslag heet nu groeipakket en ook de schooltoelage wordt nu schooltoeslag genoemd en maakt deel uit van dit groeipakket. Meer info via onderstaande link
https://www.vlaanderen.be/de-schooltoeslag-vanaf-schooljaar-2019-2020-groeipakket
 
  • Drankjes op school
In de schoolraad werd beslist om de prijs van een drankje op school te verhogen naar 60 cent ipv 50 cent. Er wordt gewerkt met een drankenkaart en per volle drankenkaart wordt 6 euro op de schoolrekening vermeld. Volle drankenkaarten worden meegegeven naar huis . De kinderen kunnen tijdens het middageten een drankje nuttigen en tijdens de voor- en naschoolse opvang. Al deze drankjes komen op de drankenkaart. Op het einde van het schooljaar worden alle drankenkaarten afgerekend (of na schoolverandering).
 
Hierbij aanvullend het overzicht wijzigingen schoolreglement vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
wijzigingen schoolreglement vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen
2/09/2019


In de pers

Loria Victoria
We startten vandaag als stripfiguur het nieuwe schooljaar ... ons jaarthema "Loria Victoria" zal ons meevoeren doorheen het ontwikkelveld TAAL. Dank aan de vele ouders en grootouders om onze eerste schooldag met zoveel belangstelling bij te wonen. Een nieuw schooljaar ... dat is een FEEST !