Logo

Onze visie

Lach, leer en geniet.

 

Kinderen krijgen de kans om aan een positief zelfbeeld te werken met de nodige durf en creativiteit in een veilige en uitdagende omgeving. Zo kunnen ze vol zelfvertrouwen leren en leven. Samen genieten ze van grote en kleine dingen, dichtbij en verderop.

Op onze school beleven we samen vele geluksmomentjes doorheen de dag. We bieden een open sfeer, met respect voor ieders eigenheid. We zorgen voor een positieve omgeving waar iedereen zich gehoord voelt, én zichzelf kan zijn. Als rolmodel leren we de kinderen een empathische houding aan te nemen.

We geven het goede voorbeeld door…

Jij past bij ons.

 

Kinderen voelen zich gezien, gehoord en gewaardeerd in relatie met zichzelf, de andere en de wereld. Hier krijgen ze de tijd en de ruimte om te leren geven en ontvangen, zonder oordeel, en met oog voor diversiteit.

Wij zijn een warme school waar iedereen welkom is. Samen met ons breed netwerk zorgen we voor een rijke leer- en leefomgeving. Wij leren kinderen verdraagzaam zijn. We leren om respect en dankbaarheid te tonen. We leren ze weerbaar zijn en werken samen aan een veilig gevoel.

We geven het goede voorbeeld door…

Van proberen kan je leren.

 

Door te geloven in hun eigen ontwikkelkracht gaan kinderen elke dag opnieuw uitdagingen aan. Ze gaan aan de slag met oefenkansen, met de nodige begeleiding en feedback. Ze groeien op tot mensen met een brede kennis, belangrijke vaardigheden en een kritische blik op de samenleving van vandaag en morgen.

Wij volgen kinderen van dichtbij op. Wij leren ze geloven in hun eigen kunnen, en ze leren zichzelf kennen. We dagen hen uit volgens hun mogelijkheden, en om de beste versie van zichzelf te zijn, maar niet perfect! Daarbij mogen kinderen fouten maken, en onderschatten we nooit de kracht van kleine stapjes.

We geven het goede voorbeeld door…

Zoek het vuur in je hart.

 

Kinderen maken kennis met een brede waaier van kennen en kunnen. Ze ervaren daarbij wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Ze hebben hier de tijd om op zoek te gaan naar hun talenten, deze verder te ontwikkelen, en op een positieve manier in te zetten.

We begeleiden de kinderen bij hun zoektocht naar wat hen energie en voldoening geeft, wat ze graag doen en waar ze goed in zijn. We stimuleren kinderen om zoveel mogelijk ervaringen op te doen en te reflecteren om eigen passies te ontdekken.

We geven het goede voorbeeld door…