Aanmelden
dag van de jeugdbeweging
Vrijdag 20 oktober is het de Dag van de Jeugdbeweging. Dit betekent dat wie lid is van een jeugdbeweging in dat uniform naar school mag komen.
15/10/2017


verhuis nieuwbouw
De verhuis naar de nieuwbouw zal gebeuren tijdens de kerstvakantie zodat we voldoende tijd hebben om de 'nieuwe 'klassen in te richten ... na de kerstvakantie wordt de huidige kleuterschool afgebroken en de ingang aangepakt. We organiseren begin januari een uitverkoop in onze 'oude' kleuterklassen. Meer info volgt!
12/10/2017


fruit op school en kraantjeswater
Beste ouders,
wij stimuleren de kinderen om zoveel mogelijk fruit te eten gedurende een schooldag. Geef je kind gerust elke dag een stuk fruit mee in plaats van een koek. Of een fruitje in de brooddos als extraatje. 
Op woensdag eten we enkel fruit op school en zijn koeken voor één dag verboden.
Ons drinkwater wordt jaarlijks gekeurd en zorgt ervoor dat we de flesjes van jullie kids gedurende de schooldag kunnen bijvullen.
Samen werken aan gezonde kinderen, daar gaan we voor !
10/10/2017


donderdag 5 oktober vierden we alle medewerkers
5 oktober is dag van de leraar ...
niet bij ons op school ...
bij ons is 5 oktober de dag van de schoolmedewerkers...
we zeggen dank u wel aan alle juffen en meesters en ook aan het poetspersoneel, zorgco, preventie, secretariaatsmedewerkers, sportbegeleiders, toezichthouders, directie, klusjesman, kinderverzorgsters, ...
we stonden met alle kinderen ook even stil bij kinderen elders in de wereld voor wie onderwijs geen evidentie is en staan stil bij hoe goed wij het hebben : gezellige klasjes, warme lokalen, grote ramen, ...
DANK JE WEL aan de ouderraad voor de heerlijke appelcake !!!!!
8/10/2017


ontdek het mooie verhaal van de eekhoorn en de olifant
Bij "stille ruimte" vind je de prachtige bezinning van de eekhoorn en de olifant ...
29/09/2017


geen toegang tot de klassen naschools
Beste ouders,
naschools laten we geen kinderen om  'vergeten'  materialen gaan. In de klassen wordt er tijd gemaakt en aandacht besteed aan leren leren zoals boekentas maken, taken plannen, huiswerk mee naar huis, ... waardoor we dit vervelend moment als een leermoment zien waarin kinderen kunnen groeien.
Noteer gerust in de agenda een kleine nota voor juf of meester zodat hij of zij weet dat uw kind materiaal was vergeten. Als dit regelmatig gebeurt, zal dit hoogstwaarschijnlijk een werkpunt worden voor uw kind en extra opgevolgd worden door de school.

fragment uit ons schoolreglement

Toegang tot de klaslokalen

 
Begin en einde van de activiteiten en lessen worden aangeduid door een belsignaal. De leerlingen begeven zich onmiddellijk naar hun rij. Het binnenkomen en het verlaten van de lokalen gebeurt onder begeleiding van een leerkracht.
 
Voor en na de activiteiten en lessen mogen de leerlingen niet in de lokalen en gangen aanwezig zijn. Afwijkingen zijn mogelijk mits toestemming van de directie of een leerkracht.

 
28/09/2017


ontdek ons familienieuws
bij stille ruimte klikt u door bij "familienieuws"
28/09/2017


gezinsviering
U wordt vriendelijk uitgenodigd op de gezinsviering van zaterdag 21 oktober om 17u in de kerk van Kleit.
De kinderen van het 5e leerjaar verzorgen de eucharistie.
De kinderen van het kinderkoor Piccolo Coro zorgen voor mooie liederen.
U komt toch ook ?
 
28/09/2017


warme maaltijden en boterhammen op school
Tijdens de middag krijgen de kinderen een eerste bord met kleine porties van alles. We vragen aan de kinderen om van alles te proeven. Wie al flink heeft gegeten ( 2 van de 3 soorten of 1 van de 2 soorten want soms is er groentenpuree) mag gerust bijvragen. De kinderen mogen zo vaak komen als ze willen en smullen dan ook naar hartelust!

Kindjes die thuis niet veel lusten zullen meestal meer eten op school omdat ze andere leeftijdsgenootjes zien eten. ..

De kinderen die warm blijven eten, zitten in de refter  van 11.45 uur tot ongeveer 12.15 uur (de kleuters blijven langer zitten want zij eten in één grote groep : zowel warmeters als boterhameters). Wie meer tijd nodig heeft, mag gerust blijven zitten terwijl de boterhameters binnen stromen. Alle kinderen kunnen tot 12.45 uur in de refter blijven om te eten.

Vicky Bourgonjon is de begeleidster voor de kleuterschool en Martine Haemerlinck voor de kinderen van de lagere school in de refter. Peggy Pattyn doet de hele middag toezicht op de speelplaats van de lagere school. Vicky van Canneyt doet de logistieke ondersteuning tijdens de middag en zorgt voor aantrekkelijke bordjes yes.
27/09/2017


geniet van de creativiteit van onze middagkinderen
Bij klassen - bij middagtoezicht/opvang/studie vindt u schitterende foto's terug van onze kinderen tijdens de middagpauze. Fantastisch om te zien hoe er gespeeld wordt en er creatief wordt omgegaan met het "zand"...
20/09/2017


educatie en sensibilisering kraantjeswater
Onze school wil zich inzetten om bewuster om te gaan met kostbaar water, en zal ook haar leerlingen overtuigen van de voordelen van het drinken van kraantjeswater.
Jaarlijks wordt ons kraantjeswater gekeurd  via staalnames van de waterkwaliteit. De school ondertekent het scholencharter van drinKraantjeswater en verbindt zich ertoe om gedurende de looptijd van dit charter (3jaar):
*kraantjeswater aan te bieden op een schooldag in de klassen, pauze en refter
*regels rond het drinken en promoten van kraantjeswater op te nemen in het schoolreglement
*de leerlingen te sensibiliseren rond de (ecologische) voordelen van kraantjeswater
*de ouders via mededelingen te sensibiliseren rond de (ecologische) voordelen van kraantjeswater
*verpakkingsafval te voorkomen door het gebruik van een hervulbare drinkfles, drinkbeker (of alternatief) te stimuleren
*de leerlingen te sensibiliseren rond de gevolgen van afval op het milieu
*het plaatsen van drinkfonteintjes op de speelplaatsen (nieuwbouw)
14/09/2017


luizen
Geen enkele school ontsnapt er aan: luizen.
In onderstaande link kunt u zien, hoe u luizen 'te lijf kan gaan'.

http://klasse.us1.list-manage.com/track/click?u=366d02e5625d901af645e2ac5&id=749b6dfe53&e=14433b311f
14/09/2017


nieuws uit de parochie : voorbereiding op het vormsel
Ouders die er aan denken hun zoon of dochter te laten vormen in 2018 (voor kinderen geboren in 2006 of uit de zesde klas), gelieve met je zoon of dochter aanwezig te zijn op een info- en inschrijfavond om 19.30u. Op woensdag 13 of 14 september in de St. Barbarakerk in Maldegem. Op dinsdag 26.09 in de kerk van Adegem en op dinsdag 03.10 in de kerk in Kleit. Ga bij voorkeur naar de inschrijfavond in je eigen parochiekerk. Indien dit niet mogelijk is op de voorziene datum, kan je ook in één van de andere kerken terecht.
14/09/2017


natuurlijke speel- en leerruimtes op onze speelplaats
Eind juni namen directeur Stefanie Van den Bussche en juf Martine Dobbelaere, MOSverantwoordelijke deel aan deze studiedag.
Samen met het team en onze ouders en kinderen gaan we op zoek naar een concrete invulling van deze ruimtes de komende maanden ... mogelijks volgt er een werkdag met ouders in het voorjaar. De kinderen krijgen eind deze week de bevraging mee naar huis. Mogen we vragen om de invullijst ten laatste 30 september samen met je kind in te vullen en terug te bezorgen aan de klastitularis aub. Hieronder vindt u de powerpointvoorstelling, krantenartikel en bevraging.
Alvast hartelijk dank om samen met het team dit te realiseren  en vorm te geven!