Aanmelden
ruilbeurs lagere school
Dinsdag 20 maart zal na de middag de ruilbeurs doorgaan voor de kinderen van de lagere school !
8/03/2018


oudercontacten kleuterschool
Beste ouders,

de komende weken vinden er oudercontacten plaats in onze kleuterschool. Elke kleuter maakte een kindtekening van zichzelf voor zijn/haar kleuterportfolio. Deze tekeningen zullen samen met "mijn portret" besproken worden tijdens het komende oudercontact. Nadien ontvangt u een kopie van dit portret. Op het einde van de kleuterschool zullen alle kleuters hun portfolio ontvangen als afscheidsgeschenk ! Wij danken u alvast voor uw komst. 
informatiebrief oudercontacten kleuterschool midden schooljaar
8/03/2018


oudercontacten lagere school
Beste ouder(s) ,
 
We zijn ondertussen al weer een heel eindje op weg in het schooljaar. Jullie weten dat wij ondertussen met de kinderen de LVS-test hebben afgenomen. Middenin het schooljaar organiseren we een multidisciplinair overleg (in het kort MDO of overleg met directie, zorgcoördinator, juffen en meesters van de klas van je kind en de CLB-verantwoordelijke op onze school,  Luk Haerens ). Tijdens dit overleg bespreken we de ontwikkeling en vooruitgang van je kind aan de hand van klasresultaten en klasobservaties , de voorbije rapporten en aan de hand van de LVS-resultaten (dit is een objectief meetinstrument los van de methodes voor wiskunde en Nederlands). Alle betrokkenen worden hierbij gehoord (de school pleegt ook overleg met kine, logo, reva, … vooraf). We organiseren tevens kindgesprekken ter voorbereiding van dit overleg of als nazorg of ter voorbereiding van een oudercontact.
 
We organiseren oudercontacten voor alle kinderen van het 1ste, 2de en 6de leerjaar tussen nu en 27 maart 2018.  Voor de kinderen van het 3de, 4de en 5de leerjaar nodigen we enkel ouders uit met wie we bespreken hoe ver hun kind staat en hoe het allemaal loopt in de klas nav het MDO.  Daarnaast bieden we de andere ouders van het 3de, 4de en 5de leerjaar de kans om op oudercontact te komen ook al loopt het goed bij hun kind op school en in de klas.Graag melden we u dat het goed loopt met uw kind op school en in de klas. Maak gerust een afspraak met de klastitularis met vermelding waarover u graag in gesprek wenst te gaan.
 

 
8/03/2018


Nationale pyjamadag ... vrijdag 9 maart ...

Vrijdag 9 maart is het nationale pyjamadag ...
komt jouw klas in pyjama naar school ?
Check het even bij juf of meester en
steun op deze manier BEDNET !
6/03/2018


dank aan de vele vrijwilligers op onze school
Met dit filmpje een woordje van dank voor de vele helpende handen op onze school !
BEDANKT !
6/03/2018


Rekenknobbel Jorbe De Pauw werd geselecteerd voor rekenwedstrijd!

Onze kangoeroeleerlingen van de tweede en derde graad namen deel aan de Pangea – wiskundequiz. Deze quiz motiveert kinderen om wiskundige uitdagingen aan te gaan. Jorbe De Pauw uit het vierde leerjaar stoot door naar de finale in Brussel. Wij zijn alvast apetrots op Jorbe!
We wensen hem véél plezier en succes komende zaterdag tijdens de finale!

5/03/2018


afbraakwerken oude kleuterschool
Beste ouders,

volgende week wordt er gestart met de afbraak van onze oude kleuterschool. Er werd een asbestinventaris opgemaakt in kader van deze afbraakwerkzaamheden. We kunnen u gerust stellen dat er geen bijzondere maatregelen zijn vereist. Het demonteren en wegvoeren zal afzonderlijk en stapsgewijs gebeuren (het gaat enkel om vaste platen). De asbesthoudende materialen zijn gebonden en zullen afzonderlijk worden verwijderd en afgevoerd vooraleer dat de kraan de grote sloop zal doen! De verwijdering van de asbesthoudende materialen zal dus voorafgaand aan de afbraak gebeuren en is in overleg gebeurd met de firma die de sloopwerken zal uitvoeren.

Ook de bibliotheek zal gesloopt worden. Er zullen containers komen ter hoogte van cafetaria De Berken voor een 'tijdelijke' bibliotheek. Deel van de renovatie in het klooster staat in teken van integratie bibliotheek in onze schoolsite. De kinderen van de school zullen symbolisch helpen bij de verhuis van de bibliotheek. 
2/03/2018


verhuis bureel directie en secretariaat
Beste ouders,

eind maart beginnen de renovatiewerken ter hoogte van de oude kleuterschool, klooster, afbraak bibliotheek, renovatie sporthal, ...

De burelen van directie en secretariaat verhuizen de komende dagen/weken en vanaf maandag 19 maart zullen wij in de 'oude' klas van juf Mieke Vansteenkiste zitten.

De toegang van de school blijft voorlopig de bruine inkomdeur aan de Kleitkalseide ...
2/03/2018


vervangingen zieke leerkrachten
Beste ouders,

momenteel zijn er heel wat leerkrachten ziek.
Juf Hilde wordt vanaf maandag 5 maart fulltime vervangen door juf Elien tot 16 maart 2018 .

Meester Stefaan ondergaat volgende week een chirurgische ingreep en zal vanaf woensdag 7 maart tot begin mei worden vervangen door juf Delphine  in duobaan/coteaching met juf Kim.

Juf greta is tot eind volgende week afwezig en wordt vervangen door juf Marjolein en juf Delphine en juf Julie .

Neem gerust contact met directie indien u vragen heeft.
2/03/2018


koffiestop
ontdek bij 'stille ruimte' de bezinning van maart met een link naar Broederlijk Delen en onze koffiestop op vrijdag 30 maart in de namiddag ... uitnodiging volgt !
1/03/2018


geslaagde Franse avond
Het was een geslaagde Franse avond met heerlijke kaas en wijn ... mooie optredens van de kinderen ... een hartverwarmende bijdrage van het team  ... in organisatie van de ouderraad ... ontdek de foto's hieronder.
1/03/2018


nieuwsbrief 4 : verbindende communicatie : stap 2 gevoelens
de nieuwsbrief staat online op onze schoolwebsite (hieronder) en de kinderen krijgen de brief ook mee naar huis ... 9 maart is ons volgende forum waar we stap 3 verkennen met de kinderen (behoeftes) en stap 2 herhalen (gevoelens). Bob en Wendy helpen ons daarbij. Zij leren ons te groeien in de verbinding en geduld te oefenen en vooral lef te hebben om het te proberen !
1/03/2018


directies basisonderwijs knappen af ...
Maar liefst 7 lege stoelen bij onze directievergadering. 7 structureel afwezige directeurs in onze regio, regio Meetjesland (griep niet meegerekend).

Waarop directies basisonderwijs afknappen...
- onvoldoende omkadering: administratief, ICT, mentor, beleidsondersteuning, ...
- onduidelijkheid rond ondersteuningsnetwerken wat heel wat onzekerheden met zich meebrengt voor onderwijzend personeel
- veelvuldig ingrijpende veranderingen met onduidelijke regelgeving en te weinig tijd om alles te implementeren
- de vele rollen die we als directies op ons moeten nemen
- ...
Begrip, erkenning en beloftes hebben we reeds gehad. Echter zonder resultaat. Het is de hoogste tijd om actie te ondernemen. Iedere laatste dag van de maand voeren we in stilte actie ... we brachten lege dozen op een woensdagnamiddag naar de minister van Onderwijs.

Gelukkig kunnen we binnen ons schoolbestuur rekenen op begrip voor de hoge werkdruk en kunnen we en mogen we vrijwilligers inzetten op school ... dit neemt niet weg dat er een structurele oplossing wordt verwacht vanuit Brussel . Wij wensen als directies basdisonderwijs geen  loonsverhoging en streven voor meer omkadering!
1/03/2018


jarigen maart
de jarigen van maart kijken uit naar de lente en Pasen ... ontdek de jarigen bij onze foto's!
1/03/2018


complimentendag
Happy Compliments Day!!

Vandaag is het Nationale Complimentendag. En om een weergaloos compliment te geven aan de ander, delen we vandaag nog eens de complimentenposters met je. Zo kun je de ander een werkelijke boost voor het zelfvertrouwen geven!

geef de juiste complimenten
complimentenposter 1
complimentenposter 2
1/03/2018


een goede zithouding bij computergebruik
Tijdens de personeelsvergadering gisterenavond hadden we een infomoment rond bureelergonomie. Een goede zithouding bij computergebruik is daar zeker een belangrijk item in. Ook voor onze schoolkinderen is een goede zithouding bij computergebruik belangrijk. Hierbij een mooi filmpje voor klein en groot yes.
27/02/2018


Actie 'dubbele punten'
Van maandag 26 februari tot en met vrijdag 16 maart krijgt onze school dubbele punten bij Bebat voor elke kilo lege batterijen die we inzamelen.
Met die punten kunnen we materiaal aankopen voor oa. de speelplaats.
Deponeer dus zoveel mogelijk lege batterijen in onze ton in de gang van het secretariaat.
Alvast bedankt !
26/02/2018


ruilbeurs
Beste kinderen en ouders,

de ruilbeurs zal niet doorgaan op dinsdag 6 maart daar beide leerkrachten (meester Stefaan en juf Greta ) afwezig zijn door ziekte. Na terugkeer van beide leerkrachten zal de nieuwe datum bekend gemaakt worden. Het 'ruil'speelgoed staat veilig op zolder en zal daar bewaard worden. Dank voor jullie begrip!
26/02/2018


gezocht : vrijwilligers bibliotheek Kleit
Wie graag een handje - vrijwillig- wil helpen in de bibliotheek van Kleit gelieve contact te nemen met Thomas De Groote via thomas.de.groote@maldegem.be
 
23/02/2018


diner francais
Beste,

we sluiten vandaag de inschrijvingen voor onze Franse avond af . Enkel overschrijvingen op datum van maandag 19.02.2018 kunnen nog worden meegenomen in onze bestellingen ... dus eventueel nog snel inschrijven !
Vanaf dinsdag 20.02.2018 is inschrijven niet meer mogelijk (tenzij cash in het secretariaat).
Vanaf woensdag 21.02.2018 is het niet meer mogelijk om in te schrijven !

Dank voor uw begrip en tot zaterdag !
19/02/2018


schoolbel
Tijdens de krokusdvakantie werd een nieuwe schoolbel geïnstalleerd ... de schoolbel rinkelt dus terug op tijd.

Om 8uur 28 en om 13 uur 13  gaat de eerste bel zodat de kinderen die reeds op school zijn zich kunnen klaar maken en naar de klasrij stappen.
Om 8.30 uur  en om 13 uur 15 gaat de tweede bel en gaan de klasrijen naar binnen.

Blij dat je op tijd bent !

 
19/02/2018


ontdek onze donateurs
Ontdek onze donateurs van 2017 bij bouwproject - klik door op 'donaties'.

Tijdens het openingsfeest eind mei doen we een nieuwe donatie-oproep in de vorm van een geboortelijst  voor onze nieuwe gebouwen ! Nogmaals dank voor jullie steun !
11/02/2018


WARME OPROEP
Leraar van het Jaar 2018 is geen leraar !

Niet alleen wie lesgeeft, verdient waardering voor zijn enthousiaste inzet. Denk maar aan de refterhulpen Martine, Vicky en Inge , de ICT’er David die de beamer aan de praat krijgt, of onze secretariaatsmederwerkster Mieke  die de berg administratie verwerkt. Of onze preventie-adviseur Paul die wekelijks de werf checkt qua veiligheid, onze klusjesman Robert , onze opvangmadammen Vicky en Martine. Of de studiebegeleider Martine die je zoon of dochter helpt naschools met dat moeilijk vraagstuk, de beleidsmedewerker Stefanie die aan onze schoolverlaters vraagt hoe ze het stellen, onze zorgco Mieke De Baets die alle hulp coördineert, onze EHBOdames die dagelijks klaar staan met raad en daad, onze kinderverzorgster Inge die de kleuters begeleidt tijdens het kleuterturnen, ... natuurlijk ook onze poetsploeg met Peggy, Martine, Vicky en Vicky, een echt TOPteam ! Vrijwilligers die onze school ondersteunen zoals Barbe op het secretariaat of onze fietsersbond, de vele helpende handen van ouders en grootouders, ...Veel mensen op school zijn onmisbaar. Wat ze doen, is soms onzichtbaar. Haal jouw helpende held uit de schaduw!
Ja, ik nomineer mijn helpende held voor Leraar van het Jaar 2018
9/02/2018


Vragen omtrent zindelijkheid bij uw peuter of kleuter?
In bijlage vindt u de digitale folder voor de gratis momenten rond zindelijkheid die georganiseerd worden door Huis van het Kind Eeklo.Deze folder richt zich op ouders van jonge kinderen. 
vorming zindelijkheid
9/02/2018


Prettige krokusvakantie

 Wij wensen je een deugddoende krokusvakantie. Van maandag 12 tot en met vrijdag 16 februari 2018 is de school gesloten. Maandag 19 februari zien we jullie graag terug samen met onze instappende kleutertjes ! 
9/02/2018


Diner Français
Beste ouders,

Op zaterdag 24 februari gaat er de 'Franse avond' (diner Français) door in De Berken.
U kan inschrijven tot  en met maandag 19 februari. Daarna worden de inschrijvingen gesloten.
8/02/2018


toegang school
Beste ouders en kinderen en andere bezoekers van onze school,

vandaag werd aan onze bruine inkomdeur een kruk geplaatst zodat je steeds de school kan betreden tijdens de voor- en naschoolse opvang.

Bij het belsignaal mag u de deur open zetten met de haak en de kleuters in de nieuwbouw ophalen om 11.40 uur (op woensdag om 12.05 uur) en 15.35 uur. We vragen uitdrukkelijk om het belsignaal te gebruiken als signaal ! (we weten dat het belsignaal momenteel niet synchroon loopt met onze schooluren - er is een nieuwe schoolbel besteld en op komst)

De bruine deur steeds volledig dicht laten vallen buiten deze 2 momenten. We vragen om u tijdens de lesuren (tussen 8.30 uur en 11.40 uur en tussen 13.15 uur en 15.35 uur) steeds aan te melden bij het secretariaat vooraleer de school te betreden.

Zorg dat er geen andere kinderen samen met u de school verlaten die niet onder uw toezicht staan.

Dank voor de opvolging !
6/02/2018


dinsdag 6 februari ... dikke truiendag


Tijdens de pauze van 10 uur 10  genoten de kinderen
van een heerlijke tas tomatensoep met balletjes ...
het was HEEEEEEEEEERLIJK ...
dank u wel soeperman Jan  
en werkgroep MOS !
Foto's vindt u hiernaast bij de fotoalbums.
6/02/2018


carnaval
op woensdag 7 februari vieren we carnaval devil op school ... de kinderen komen verkleed naar school ... er zullen die dag klasdoorbrekende activiteiten surprise plaats vindencool  in de kleuterklassen en sommige lagere schoolklassen ... we zullen door Kleit trekken tussen 11 en 12 uur onder politiebegeleiding en en de Raad van 11cheeky !  Bij slecht weer zal de stoet niet doorgaan crying en feesten we op school! We voorzien alvast een hapje en een drankje voor al deze feestgangers yes.
5/02/2018


februari ... een nieuwe maand ...


*ontdek onze jarigen bij foto's op deze "welkom"pagina
*geniet van onze bezinning bij "stille ruimte"
*proef de sfeer tijdens onze instap- en gezinsviering zaterdag 03.02.2018 om 17u 
*schrijf je tijdig in voor ons Diner op 24.02.2018
*waardeer het winterrapport en zie wat je kind allemaal WEL kan
*geniet vooral van de alledaagse kleine dingen zoals een fotoverslagje bij de klas van je kind(eren)
2/02/2018


winterrapport lagere school
De kinderen krijgen in de lagere school hun winterrapport mee naar huis.
In dit rapport wordt "leren leren" eens extra onder de loep genomen.
1/02/2018


Gezinsviering
U wordt vriendelijk uitgenodigd op de gezinsviering  op zaterdag 3 februari om 17u in de kerk van Kleit. De kinderen denken naar aanleiding van Lichtmis na over de vraag hoe zij net als Jezus willen proberen een 'lichtje' in de wereld te zijn.
De kinderen van het vierde leerjaar verzorgen deze eucharistieviering. Het is tevens een instapviering voor de kinderen die van plan zijn hun eerste communie te doen. Daarbij nodigen we alle kleuters uit de tweede en derde kleuterklas en jullie ouders speciaal uit om deel te nemen.
30/01/2018


Franse avond ... une soirée française
vandaag of ten laatste maandag hebben de kinderen de uitnodigingen / inschrijvingsbriefjes mee betreffende onze Franse avond op zaterdag 24 februari 2018.
We hopen u allen te mogen ontmoeten.

Het belooft alvast een super gezellige Franse avond te worden. De kinderen bereiden momenteel sketch, gedichten, liederen, dansjes voor om jullie een culturele avond te verzorgen!
Jullie zullen bij kaas (of vlees) , brood en wijn van hun opvoering kunnen genieten.
Ook het kinderkoor zal optreden.
Familie en vrienden zijn zeker welkom!

musique - poésie - théâtre - fromage et vin
le 24 février 2018 à 17 heures ouverture des portes

inschrijving Franse avond
26/01/2018


uitverkoop
nav de afbraak eind januari van onze oude kleuterschool en de verhuis in de krokusvakantiue van secretariaat en directie staan er een aantal zaken te koop op school . Zoals het retrotrapje in de gang, retroladekastje in de gang, glazen kasten (2 stuks in de gang), oud campingtoiletje, ... Meer info bij directie (prijs is onderling telkens overeen te komen).
19/01/2018


dank aan onze donateurs
in 2017 mocht de school opnieuw heel wat donaties in ontvangst nemen ... 38 donaties ... 3980 euro ...ONGELOOFLIJK BEDANKT!

Sinds 2012 zamelden we 26.624 euro in en dit dankzij 245 gulle donateurs !

We trokken op 8 januari in onze prachtige nieuwbouw ... op 26 mei doen we de feestelijke opening in het bijzijn van minister Crevits ... we blijven jaarlijks een donatie-oproep doen want de bouwwerkzaamheden op school zijn zeker nog niet klaar.
Eind januari wordt de oude kleuterschool afgebroken en zal de buitenaanleg gebeuren. Vanaf maart hopen we te starten met de renovatie- en aanpassingswerken in het klooster met onder andere opname van  de bibiliotheek in onze school . Ook onze lagere klassen wensen we uit te breiden en dienen er 2 zolders te worden gerenoveerd op termijn!
 
17/01/2018


school- en studietoelage
Tussen 01/08/2017 en 01/06/2018 kan je voor je kind(eren) een schooltoelage aanvragen.
Dit kan reeds als je kind naar de kleuterschool gaat.
Meer informatie vind je op deze website onder 'praktische info - schooltoelage'.
15/01/2018


nieuws van onze leerlingenraad
*thema carnaval op woensdag 7 februari 2018 : magie / toveren / hokus pokus / abracadabra / goochelen / ...
bij mooi weer stoet van 11 uur tot 12 uur door de Kleitse stroaten
*dinsdag 6 maart organiseren ze een ruilbeurs speelgoed en boeken voor de kinderen van de lagere school
*dinsdag 19 juni 2018 geluk doorgeefdag en wieltjesdag  : kinderen mogen met skeelers, rolschaatsen, skateboard, fiets, ... naar school komen
*boekenclub / gevoelsplek 'boeken - stille ruimte' oprichten : de opbrengst van de sponsorloop 2018 zal besteed worden aan het inrichten van onze nieuwe gevoelsplek "stille ruimte en boekenhoek" en aankoop nieuwe leesboekjes voor lagere school (tutorlezen). Hierbij denken we aan  aantrekkelijke boeken en strips, knusse leeshoek met zitzakken en sofa, ... in onze nieuwe polyvalente zaal waar we met mobiele boekkoffers het hele jaar door stilte en lezen promoten en zo willen zorgen dat kinderen die rustig tijdens de speeltijd of middagpauze zich willen terug trekken, hier toe de kans krijgen in een aangename setting.

Het team en directie ondersteunen deze initiatieven van de leerlingenraad.
 
11/01/2018


nieuwsbrief 3 jaarthema verbindende communicatie
De kinderen krijgen deze week de 3de nieuwsbrief van ons jaarthema mee naar huis. Lees de brief in kleur op onze website.
10/01/2018


toegang tot de school en ophalen kinderen
 
 1. Bij het belsignaal om 8.15 uur en 13 uur wordt de bruine voordeur open gezet met de haak + toezichthouder aan de bruine deur.
 
 1. Bij het belsignaal om 11.40 uur en 15.35 uur zetten we de bruine deur open met de haak en begeleidt de toezichthouder de ouders naar de nieuwbouw en houdt toezicht in de zaal ter hoogte van inkomdeur. De rijen van de lagere school worden gevormd en vertrekken terwijl de ouders aan het buiten komen zijn uit de nieuwbouw.
 
Kinderen van de lagere school die mee moeten met hun ouder die nog een kleuter moet oppikken, wachten op de speelplaats op hun ouder(s) en gaan niet met de rij naar buiten of komen terug naar binnen indien de ouder hen niet aan de schoolgevel opwacht. We vragen aan de lagere schoolkinderen om niet mee te gaan naar de nieuwbhouw maar buiten bij Vicky Bourgonjon in de opvang te wachten. Er is immers gratis opvang het eerste kwartiertje (tot 15.50 uur).

PS : alle info bij 'praktische informatie - schoolpoort'
8/01/2018


een HARTelijk 2018
de jarigen van januari wensen iedereen een HARTelijk 2018 !
8/01/2018


een nieuw jaar ... een nieuwe school
De beste wensen aan alle kinderen, ouders, grootouders, vrijwilligers, fietsersbond, ouderraad, leden schoolraad, leden schoolbestuur, alle leerkrachten en personeelsleden , buurtbewoners, ...

maandag 8 januari 2018 starten we in de nieuwbouw ... na jaren van wachten ...
de verhuis is achter de rug ... de klasjes zijn ingericht ... de nieuwe ingang is klaar (bruine deur ipv zwarte poort) ... de refter kreeg een frisse inrichting ... de speelplaats kreeg een facelift ... kortom, wij zijn er klaar voor!

Neem alvast een kijkje bij onze foto's!

Stefanie Van den Bussche
directeur
5/01/2018


Fijne vakantie en tot 2018 ...
 
22/12/2017


kerstwens
Wij hebben een wens voor iedereen
Een mooi Kerstfeest met lieve mensen om je heen.
Mensen die van je houden om wie je bent
In wie je een stukje van jezelf herkent.
Laat merken dat je om die mensen geeft.
Dat je samen met hen iets moois beleeft.


Geniet van de warmte die dat alles brengen kan.

directeur Stefanie Van den Bussche
onderwijzend team
personeel
ouderraad
schoolraad
schoolbestuur

 
22/12/2017


Diner Français : zaterdag 24 februari


Save the date: Op zaterdag 24 februari nodigen we u allen uit op een kaas, fijne vleeswaren en wijnavond. Vanaf 18u zijn er optredens van de kleuters en de lagere schoolkinderen tot en met het 4de leerjaar. Mis ook niet de speciale act van onze leerkrachten! De 5de en 6de jaars zullen u samen met de ouderraad met veel plezier bedienen. Aansluitend is er een Disco Soirée! Wrijf jullie kuitjes maar al in. 
22/12/2017


nieuwbouw wacht op al die kleuters...
na de kerstvakantie trekken we naar de nieuwbouw ... deze is helemaal poetsklaar ... nu nog wachten op al die kleuterkapoenen ... geniet van de foto's hieronder!

Fijne feestdagen!
22/12/2017


de laatste dagen van 2017 ...
Tijd om even stil te staan bij 2017 ... even terug blikken en vooruit blikken . Eén ding is zeker wat zijn we een warme school :

*ontdek ons familienieuws van december 2017 bij stille ruimte
*dank aan het 6de leerjaar voor het organiseren van hun actie ten voordele van de warmste week. Ze haalden maar liefst 852 euro op voor het kinderkankerfonds. Ongelooflijk bedankt voor het steunen van deze actie!
*gisteren kwam ons 6de leerjaar van vorig schooljaar langs (ze hebben hun eerste examens achter de rug) en hadden een cadeaucheque mee voor de school nav hun bijeenkomst eind juni ! Hartelijk dank aan die oud-leerlingen en hun ouders!!!!
*vrijdag om 8.45 uur is er een sfeervolle kerstviering in de kerk.
Wees welkom!
*tijdens de kerstvakantie verhuizen we naar de nieuwbouw. De kus- en knuffelzone verhuist naar de bruine deur ipv zwarte poort . Om 11.40 uur en 15.35 uur mogen de kinderen opgehaald worden in hun klasjes in de nieuwbouw. De voor- en naschoolse opvang blijft tot aan de krokusvakantie doorgaan in de refter.

Wij wensen iedereen fijne feestdagen met heel veel licht voor elkaar en vooral veel warmte om je heen !
 
20/12/2017


belangrijk nieuws secundaire scholen Gent
Beste ouders,
in bijlage een schrijven van Dhr. Carlos Haerens in verband met het nieuwe inschrijvingsbeleid voor secundaire scholen.Het zou jammer zijn moesten ouders van deze informatie verstoken blijven en hierdoor niet de school van hun keuze kunnen 'hebben'. Hiermee wil ik zeker niet afdoen aan de kwaliteit van onze plaatselijke secundaire scholen!
Stefanie Van den Bussche
 
inschrijvingen secundaire scholen Gent 2018
7/12/2017


Feest voor Sinterklaas
Deze morgen hadden we groot bezoek op onze school. We mochten de Sint en zijn twee Pieten ontvangen op onze school. Piet, de sloeber was al een hele tijd aan het logeren op de zolder van onze school. Op de filmpjes voordien konden de kinderen zijn gekke streken volgen. Gelukkig vond Piet op tijd zijn weg naar de sporthal om het verjaardagsfeest van de Sint niet te missen.  Elke klas zong voor de Sint een heus verjaardagslied en gaf hem een leuk verjaardagscadeau. De Sint was heel tevreden want hij is dol op liedjes en cadeautjes. Alle kinderen hebben genoten van het plezante verjaardagsfeest en van de gekke Pieten.  Nemen jullie maar een kijkje bij de foto's.
 

6/12/2017


Zwarte piet op school!
Een paar dagen terug hadden wij onverwachts bezoek van zwarte piet. 
Kijken jullie mee wat hij allemaal deed op onze school? 

https://www.youtube.com/watch?v=V2KONJiYQ0c
https://www.youtube.com/watch?v=SPr7yqZCPEY
https://www.youtube.com/watch?v=1kZdGYDHaso
https://www.youtube.com/watch?v=-ZPkyIWrN2Q
https://www.youtube.com/watch?v=ogzP3hDhjnM
https://www.youtube.com/watch?v=jgQezTJ7kho
https://www.youtube.com/watch?v=rgCwVqRE_yk
https://www.youtube.com/watch?v=DrF0clOwBoo
https://www.youtube.com/watch?v=zdcCd9GB4YY
https://www.youtube.com/watch?v=LXzbUFRE9_s
https://www.youtube.com/watch?v=f3ZVLsHExak
https://www.youtube.com/watch?v=N8w_4tWENzY

Veel kijkplezier! 
6/12/2017


nieuwe maand ... de laatste van 2017 ...
Proficiat aan de jarigen van december (zie foto's hier onder) en ontdek onze bezinning voor het einde van het schooljaar bij stille ruimte.
1/12/2017


welkom op de eucharistie bij het begin van de advent
Van harte welkom op de eucharistieviering bij het begin van de advent op zaterdag 2 december om 17u in de kerk van Kleit.
De kinderen van het tweede leerjaar verzorgen de viering. Voor de peuters en kleuters van de eerste kleuterklas wordt een stoeltje vrijgehouden. De vormelingen doen hun naamopgave. De kinderen van Piccolo Coro zorgen voor stemmige liederen. Jullie komen toch ook ?
30/11/2017


verhuis kleuterklassen
Beste ouders,

tijdens de kerstvakantie verhuizen de kleuterklassen naar de nieuwbouw.
Mocht u interesse hebben in een oude lavabo uit één van de kleuterklassen of kapstokken of ander materiaal spreek gerust directie hierover aan. Sommige kleuterleidsters zullen ook zelf spulletjes te koop aanbieden aan een vriendenprijsje waarmee ze dan nieuwe spulletjes kunnen kopen voor in hun nieuwe kleuterklassen.

Na de kerstvakantie zullen er werken opgestart worden ter hoogte van de inkom aan de zwarte poort waarbij de toegang van de school van januari tot mogelijks einde schooljaar via de bruine deur zal zijn. We verhuizen onze kus- en knuffelzone naar de bruine deur net als het berichtenbord.
30/11/2017


schoolbel
Beste ouders,

onze schoolbel loopt 2 minuutjes achter ... tijdens de bouwwerken kunnen we niet aan het systeem om dit recht te zetten ... we houden de bel aan als tijdsignaal om de klassen en de activiteiten op te starten en af te sluiten. De bel blijft ook het signaal waarop de kinderen de school kunnen betreden of buiten wandelen. Breng gerust je kinderen om 8.15 uur naar de voorschoolse opvang als je stipt weg moet. De andere kinderen wachten aan de poort tot er een poortwachter aanwezig is (meestal directie). Dank voor jullie begrip.
29/11/2017


schoolafspraak in de kijker
We maken aan de zwarte poort een wachtplaats voor je trouwe viervoeter zodat deze niet langer de speelplaats mee opwandelt bij het afhalen van de kinderen ... het blijven dieren die plots anders kunnen reageren door de drukte van de kinderen of een fel geluid ... dank voor de opvolging !


22/11/2017


Uitslag K3-wedstrijd
De winnaars van de inzamelwedstrijd van de batterijen zijn bekend.
Hieronder het bericht van BEBAT, de firma die de inzameling organiseert.

"Bedankt voor jullie enthousiasme!
Jullie leverden met z’n allen een ongeloofelijke inspanning voor het milieu. Dankzij jullie konden we maar liefst 84.567 kg batterijen ophalen. Al deze batterijen krijgen door recyclage een nieuw leven in tal van verrassende toepassingen.
Een prachtig resultaat waar we alle Helden van Bebat ongelooflijk voor willen bedanken! Na het zorgvuldige wegen en tellen van jullie inzamelinspanningen heeft deurwaarder Meester Vandermeersschen van kantoor Quintens-Vandermarliere de winnaar van de K3 scholenactie 2017 bepaald. De beste van de klas, zeg maar.
Met een totale score van maar liefst 51,43 kg lege huis-tuin-en-keukenbatterijen per leerling is dat: De Zandloper uit Melkwezer. Zij hebben daarnaast ook nog eens meegedaan met onze digitale uitdagingen en wonnen zo maar liefst 3 extra punten, een totaalscore van 54,43 punten.
Bovendien hebben we nog fantastisch nieuws: als speciale verrassing mag de ganse top 3 naar de film! Proficiat aan GBS De Zandloper uit Neerhespen en GKS De Vlindertuin uit Kersbeek-Miskom!
Onderstaande scholen slepen een Ravotdag in de wacht:
 • GKS Dol-fijn Liedekerke
  Vrije Basisschool De Ark II Middelburg
  Heilig Hartschool Oostende
  Vrije Basisschool Het Groene Lilare Elst
  Vrije Basisschool Werken"

20/11/2017


minister Schauvliege skypet vanuit klimaattop in Bonn met ons 5de leerjaar
HASSELT 16/11/2017 16:32 (BELGA)
Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) heeft donderdag vanop de Klimaattop in Bonn geskypet met leerlingen van de Vrije Basisschool De klei(t)heuvel uit Maldegem en Humaniora Kindsheid Jesu uit Hasselt. Beide scholen hebben een sterke werking rond MOS (Milieuzorg Op School). De scholieren stelden de minister vragen over de klimaatverandering en wat er op de VN-Klimaattop precies wordt beslist.
 
Vanop de klimaattop in Bonn in Duitsland maakte Vlaams minister Joke Schauvliege donderdagnamiddag twee keer een halfuur tijd vrij om met leerlingen te skypen over de klimaatverandering, het beleid rond klimaat in België en de internationale klimaattop in Bonn. De leerlingen volgen een specifiek vak rond klimaat, waarbij ze de kans kregen enkele vragen te stellen aan de minister. Schauvliege drukte tijdens de skypesessie haar bezorgdheid uit over het klimaat op onze planeet. "We moeten dringend samenwerken om de opwarming van de aarde tegen te gaan en minder CO2 uit te stoten", aldus Schauvliege vanuit Bonn. "Het is een wereldwijd probleem dat de verschillende overheden moeten aanpakken, maar waar ook de burgers hun steentje voor moeten bijdragen." De leerlingen van de middelbare school Kindsheid Jesu uit Hasselt vroegen zich af hoe de minister de toekomst van onze planeet ziet over honderd jaar. "Ik ben een optimist", antwoordde Schauvliege. "De maatregelen die we al genomen hebben, kunnen een effect hebben om de opwarming tegen te gaan. Ik blijf geloven dat het ons zal lukken." Op de vraag wat er gebeurt wanneer we de doelstellingen van Parijs in 2020 niet halen, had de minister een minder positief antwoord klaar. "Dan warmt onze planeet met twee graden op, waardoor de weersomstandigheden drastisch zullen wijzigen. Dat zal ervoor zorgen dat de aarde onleefbaar wordt voor de mens." De minister benadrukte tijdens haar gesprek met de leerlingen dat iedereen zijn levensstijl zal moeten aanpassen, maar dat dit geen inperking hoeft in te houden van het comfort. "Let op wat je eet, op hoe je je verplaatst en hoe je sorteert", besloot Schauvliege. "De overheid kan nog zoveel maatregelen opleggen als ze wil, als de burgers niet volgen, dan zal het ook niet werken."
 
 
Met vriendelijke groeten,
 
Brigitte Borgmans
Woordvoerder
 
DEPARTEMENT OMGEVING
T 02 553 62 68,  M 0473 73 28 30
Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel
www.omgevingvlaanderen.be

https://www.facebook.com/Departementomgeving/

https://youtu.be/NkU4ZbeebEY
16/11/2017


schoolafspraak in de kijker

16/11/2017


bosuitstap K2K3
Beste ouders,
deze week gaan de kinderen van onze oudste kleuterleefgroepen niet meer naar het bos. Meer info volgt.
15/11/2017


info-avond jongeren en sociale media
De jeugddienst en Jeugdhuis de Redekiel namen de taak op zich om jaarlijks een info/debatavond te organiseren, dit in samenspraak met de leden van het Lokaal Overleg Preventie. We kozen voor een avond rond het actuele thema ‘jongeren, sociale media en cyberpesten’:
 
Voor jongeren is sociale media een onmisbaar gegeven geworden in hun leven.
Omgaan met media is kinderspel, of lijkt dat alleen maar zo?
Het internet biedt heel wat kansen voor jongeren. Maar er schuilen helaas ook wat risico's.
Met de opkomst van het internet heeft ook pesten vaak een digitaal randje gekregen.
In deze interactieve lezing geven we je een overzicht en stand van zaken van het fenomeen, geïllustreerd met cijfermateriaal en cases. 

 
We heten u graag van harte welkom op donderdag 7 december in de Concertzolder van het Lokaal Dienstencentrum Sint-Jozef.
Het onthaal start vanaf 19.00u, de infoavond zelf begint om 19.30u.
 
Zoals afgesproken, vragen we graag aan de directies om ook de leerkrachten en ouders vanaf het 4e leerjaar t.e.m. 6e secundair uit te nodigen voor deze avond.  
 
De uitnodiging vindt u terug in bijlage.
Inschrijven kan door te mailen naar jeugddienst@maldegem.be
 
Graag tot dan!
 
Vriendelijke groeten,
 
Ilona Van Canneyt
Jeugdconsulent
 
uitnodiging info-avond jongeren en sociale media
14/11/2017


dank voor de kiwistickers
We verzamelden als school reeds het maximaal aantal stickers, nl. 300 stuks voor de kiwiactie! Hartelijk dank !!!!
14/11/2017


knikkers op school
Beste ouders,
de voorbije maand werd er heel wat geknikkerd op school ...de voorbije week hebben we tot 2 keer toe enorme glasschade geleden waardoor we de knikkers niet langer toelaten en ander spel willen stimuleren ...
gelieve de kinderen dan ook vanaf maandag 13 november geen knikkers meer te laten meebrengen naar school. Dank voor de opvolging !
13/11/2017


annulatie uitstap K2K3 bos
Beste ouders,
door het aanhoudende regenweer vandaag en vooral sinds de hevige hagel- en regenbuien deze namiddag hebben we besloten om de uitstap van morgen naar het bos met K2K3 niet te laten doorgaan ... mogelijks in de 2de helft van de week als het een beetje droger en warmer is... meer info volgt. Dank voor het begrip.
12/11/2017


nieuws uit huis van het kind Maldegem
Het nieuwe schooljaar is alweer een tijdje geleden gestart.
Nu ook het academiejaar van verschillende hogescholen van start is gegaan, kan ook de Katrolwerking in actie komen.
 
De Katrol is een onafhankelijke werking binnen het OCMW van Maldegem. Zij bieden gratis studie- en opvoedingsondersteuning aan huis voor kinderen vanaf de 3de kleuterklas tot en met het eerste middelbaar.  Uitzonderingen zijn in overleg steeds mogelijk.
Een hogeschoolstudent gaat gedurende 8 weken, 2 maal per week een uurtje langs. Zij krijgen op hun beurt begeleiding door de ankerfiguur in een wekelijks terugkommoment.
 
In dit eerste semester is De Katrol nog op zoek naar enkele gezinnen die nood kunnen hebben aan studie- en opvoedingsondersteuning.
Gezien jullie op dagelijkse basis werken met de kinderen en contact hebben met de ouders, is jullie inschatting van onschatbare waarde. Daarbij kan een reeds opgelopen of dreigende leerachterstand vroeg op het schooljaar misschien nog bijgewerkt worden.

Directeur Stefanie Van den Bussche en zorgco juf Mieke De Baets zijn aanspreekpersonen voor het OCMW Maldegem . Heb je nood aan dergelijke ondersteuning geef hen gerust een seintje.


Info over vormingen in huis van het kind in Maldegem bij knop "CLBinfo".
 
10/11/2017


MOS op school : drankjes op school
Als MOS-school willen we actief meewerken aan het verkleinen van de afvalberg. Zo  zijn BRIKJES & BLIKJES en andere drankverpakkingen verboden op onze school. In de voorschoolse opvang, tijdens het middageten en in de naschoolse opvang kunnen de kinderen een drankje op school aankopen (50 cent per drankje).

Tijdens de middagpauze kunnen kinderen steeds gebruik maken van kraantjeswater (dit is gratis en onze tappunten worden meermaals per schooljaar gekeurd).
Daarnaast zijn er betalende dranken beschikbaar zoals melk & chocomelk, plat & bruisend water, 3 soorten fairtrade sapjes (appel & appelsinas & multifruit) en is er elke dag verse soep (zie menu).

Vanaf 6 november zullen we de brikjes in de brooddozen en andere drankverpakkingen ongebruikt terug meegeven naar huis conform ons schoolreglement. Dank voor het begrip.

Help ons samen die grote afvalberg verkleinen op deze manier!
 
10/11/2017


individuele oudercontacten kleuterschool en lagere school
Op donderdag 16 november van 16.00 uur tot 20 uur en op dinsdag 21 november  van 16.00 uur tot 17.30 uur.
 
Doel van dit oudercontact is een nauwere kennismaking tussen u als ouder en de klasleerkracht(en) van uw kind(eren).
U kan zich als ouder op dit gesprek voorbereiden door de kijkwijzer op bijgevoegd blad in te vullen en mee te brengen of door de  vraagjes te beantwoorden.Niet op voorhand aan de leerkracht te bezorgen.
 
Directie, zorgcoördinator, leerkrachten zorgverbreding lager en kleuterschool en leerkracht bewegingsopvoeding zijn tevens doorlopend aanwezig. Wij zorgen voor wegwijzers en een kopje koffie.
 
Om niet nodeloos lang te moeten wachten, beperken we de bespreking tot 10 minuten.

Directeur Stefanie Van den Bussche is op donderdag 16 november tot 18.45 uur aanwezig (aansluitend avondvergadering buitenschools) en op dinsdag 21 november vanaf 16.30 uur.
 
voorbereiding oudercontact voor ouders
9/11/2017


herfstrapport in de lagere school
Op 15 november krijgen de kinderen in de lagere school hun herfstrapport of het eerste rapport van dit schooljaar. Als school is dit ons uitgangsprincipe : een kind is zoveel meer dan een punt!
 
Dit rapport vertelt u niet de hoeveelste uw kind is . Het vertelt u evenmin hoeveel punten het ‘waard’ is . Die dingen zeggen u immers niets meer . Dit rapport schetst uw kind . Het geeft een ‘beeld’ van uw kind . Het vertelt u hoe uw kind zich ontplooit , hoe het omgaat , denkt , zich inzet , probeert , faalt , lukt . Uw kind doet wat het kan , zoals u , zoals wij . Het hoeft ook niet perfect te zijn . Het mag zichzelf zijn . Dan zal het durven proberen , opnieuw beginnen , zoeken en uiteindelijk … lukken . En als het succes smaakt , dan kan het de kunst  van het vliegen leren .

In deze bijlages de algemene informatiebundel voor jullie als ouders bij onze rapportering in de lagere school en informatie bij welbevinden, betrokkenheid en ondernemingszin want deze staan in het herfstrapport  in de kijker    .   

 
algemene informatiebundel voor onze ouders bij de rapportering van onze school
in de kijker bij herfstrapport : betrokkenheid, welbevinden en ondernemingszin
8/11/2017


Werken
Op woensdag 15 november starten er werken aan de rioolaansluiting ter hoogte van de school en de Kleitkalseide.
Er zal hierdoor hinder zijn in de Kleitkalseide; mogelijks is er geen doorgaand verkeer mogelijk.
De werken zullen 1 à 3 dagen duren.
Op 15 of 16 november zullen er eveneens werken zijn aan de achterkant van de school.
7/11/2017


hiep hiep hoera voorde jarigen van november
zie foto's hieronder
7/11/2017


Actie "Helm Op Fluo Top!" vandaag gestart.
 In alle klassen werd gestart met deze actie rond veiligheid en zichtbaarheid in het verkeer. MOS- kinderen kwamen vóór de vakantie de leerlingen warm maken om mee te doen. Een eerste telling van de gebruikers van een fluohesje en/of een fietshelm ging door op donderdag 26 oktober. Op 3 onaangekondigde dagen zullen nog tellingen doorgaan. Hopelijk zullen dan meer fluohesjes en fietshelmen kunnen geteld worden.
Vorig schooljaar deden ongeveer 1200 basisscholen mee om kinderen aan te moedigen een fietshelm of fluokledij te dragen tijdens de donkerste maanden van het jaar. Door stickers te verzamelen, sparen de leerlingen voor toffe beloningen en prijzen. Vóór de vakantie kregen alle kinderen een folder over deze actie mee. Alvast bedankt om mee te werken!

Het campagnelied kan je beluisteren via onderstaande link:
http://vsv.fb.email.addemar.com/c1004/e5239826/h2254e/l42910/index.html
6/11/2017


5de leerjaar live in klimaattop Bonn ...
 1. Op donderdag 16.11.2017 zal het 5de leerjaar tussen 13.15 uur en 15.30 uur een live skype moment beleven met de klimaattop in Bonn. Dit zal een rechtstreeks interview zijn met minister Schauvliege en de klimaattop en ons 5de leerjaar. De kinderen zullen vragen stellen aan de minister(s) en presidenten aanwezig op de klimaattop … de kinderen en meester Stefaan zien het alvast zitten! Veel succes !!!

6/11/2017


maandelijkse drankenlijst
Beste ouders,
vanaf 1 november werken we niet langer met drankenkaarten maar met maandelijkse drankenlijsten.Genuttigde drankjes worden aangeduid op een maandlijst en zullen maandelijks vermeld worden op de schoolrekening. De prijs per drankje blijft hetzelfde : 50 cent. Alle drankenkaarten zullen worden verrekend in de schoolrekening van oktober.
4/11/2017


kiwi's hier ... kiwi's daar ... kiwistickertjes vooral op school !
Beste ouders,
fruit eten is gezond! We willen dit stimuleren met een spaaractie van kiwi-stickertjes.
150 stickers zijn goed voor 10 ballen. En wie er 300 verzamelt, krijgt er 20. Geven jullie de ZESPRI stickertjes op een blaadje mee met jullie kinderen, zo halen we snel het maximum aan punten! De puntjes mogen worden binnen gebracht in het derde leerjaar, bij juf Greta en juf Marjolein !
Alvast bedankt!
 
27/10/2017


We wensen iedereen een ...
Na 2 drukke maanden verdienen jullie rust ... en  vooral veel HERFSTplezier !

Beleef een meervoudige intelligente herfstvakantie :
beeldknap : bouw onze nieuwe school eens na in legosteentjes
samenknap : organiseer een gezellige gezinsuitstap of zelfs familieuitstap
rekenknap : dammen met materiaal uit het bos
beweegknap : buiten spelen
woordknap : lees verhalen over kabouters, heksen, het bos, ...
natuur : ga minstens één keer deze vakantie naar het bos
muziekknap : zet de radio buiten en geniet van het najaarszonnetje
zelfknap : even helemaal alleen in de moestuin werken

Wat doe jij deze herfstvakantie?
27/10/2017


pensioen en afscheid juf Claudine

Juf Claudine gaat op 1 november 2017 op pensioen.

Morgennamiddag nemen we met het kleuterteam en alle kleuters in stijl afscheid van haar als blijk van dank voor haar jaren van toewijding op onze school. We organiseren een klein en bescheiden afscheidsmoment zoals juf Claudine het zelf wil.

Alvast hartelijk dank, juf Claudine , voor je jarenlange inzet op onze school . We zullen je missen en het ga je goed!
23/10/2017


Pannenkoeken mee naar huis
Maandag 23 oktober krijgen de kinderen de aangekochte pannenkoeken mee.
Kan u hen een draagzakje laten meebrengen aub? Grote aantallen zitten al verpakt in een kartonnen doos.
Hartelijk dank voor uw steun aan de MOS-werking.
 
21/10/2017


nieuwe medewerker op school
Misschien heeft u het al gemerkt of gehoord ... op woensdag en vrijdag is Barbe als vrijwilliger actief op onze school .

Op woensdag en vrijdag ondersteunt Barbe Ryckaert, mama van Berthe, Mare en Jaro Demeulenaere het secretariaat.

Als vrijwilliger zorgt ze op deze manier dat er ook op deze dagen aanwezigheid is in het secretariaat en permanentie.

Barbe is het eerste aanspreekpunt en kan indien nodig doorverwijzen naar directie of een ander teamlid.

Hartelijk welkom in ons team!
17/10/2017


dag van de jeugdbeweging
Vrijdag 20 oktober is het de Dag van de Jeugdbeweging. Dit betekent dat wie lid is van een jeugdbeweging in dat uniform naar school mag komen.
15/10/2017


verhuis nieuwbouw
De verhuis naar de nieuwbouw zal gebeuren tijdens de kerstvakantie zodat we voldoende tijd hebben om de 'nieuwe 'klassen in te richten ... na de kerstvakantie wordt de huidige kleuterschool afgebroken en de ingang aangepakt. We organiseren begin januari een uitverkoop in onze 'oude' kleuterklassen. Meer info volgt!
12/10/2017


fruit op school en kraantjeswater
Beste ouders,
wij stimuleren de kinderen om zoveel mogelijk fruit te eten gedurende een schooldag. Geef je kind gerust elke dag een stuk fruit mee in plaats van een koek. Of een fruitje in de brooddos als extraatje. 
Op woensdag eten we enkel fruit op school en zijn koeken voor één dag verboden.
Ons drinkwater wordt jaarlijks gekeurd en zorgt ervoor dat we de flesjes van jullie kids gedurende de schooldag kunnen bijvullen.
Samen werken aan gezonde kinderen, daar gaan we voor !
10/10/2017


donderdag 5 oktober vierden we alle medewerkers
5 oktober is dag van de leraar ...
niet bij ons op school ...
bij ons is 5 oktober de dag van de schoolmedewerkers...
we zeggen dank u wel aan alle juffen en meesters en ook aan het poetspersoneel, zorgco, preventie, secretariaatsmedewerkers, sportbegeleiders, toezichthouders, directie, klusjesman, kinderverzorgsters, ...
we stonden met alle kinderen ook even stil bij kinderen elders in de wereld voor wie onderwijs geen evidentie is en staan stil bij hoe goed wij het hebben : gezellige klasjes, warme lokalen, grote ramen, ...
DANK JE WEL aan de ouderraad voor de heerlijke appelcake !!!!!
8/10/2017


ontdek het mooie verhaal van de eekhoorn en de olifant
Bij "stille ruimte" vind je de prachtige bezinning van de eekhoorn en de olifant ...
29/09/2017


geen toegang tot de klassen naschools
Beste ouders,
naschools laten we geen kinderen om  'vergeten'  materialen gaan. In de klassen wordt er tijd gemaakt en aandacht besteed aan leren leren zoals boekentas maken, taken plannen, huiswerk mee naar huis, ... waardoor we dit vervelend moment als een leermoment zien waarin kinderen kunnen groeien.
Noteer gerust in de agenda een kleine nota voor juf of meester zodat hij of zij weet dat uw kind materiaal was vergeten. Als dit regelmatig gebeurt, zal dit hoogstwaarschijnlijk een werkpunt worden voor uw kind en extra opgevolgd worden door de school.

fragment uit ons schoolreglement

Toegang tot de klaslokalen

 
Begin en einde van de activiteiten en lessen worden aangeduid door een belsignaal. De leerlingen begeven zich onmiddellijk naar hun rij. Het binnenkomen en het verlaten van de lokalen gebeurt onder begeleiding van een leerkracht.
 
Voor en na de activiteiten en lessen mogen de leerlingen niet in de lokalen en gangen aanwezig zijn. Afwijkingen zijn mogelijk mits toestemming van de directie of een leerkracht.

 
28/09/2017


ontdek ons familienieuws
bij stille ruimte klikt u door bij "familienieuws"
28/09/2017


gezinsviering
U wordt vriendelijk uitgenodigd op de gezinsviering van zaterdag 21 oktober om 17u in de kerk van Kleit.
De kinderen van het 5e leerjaar verzorgen de eucharistie.
De kinderen van het kinderkoor Piccolo Coro zorgen voor mooie liederen.
U komt toch ook ?
 
28/09/2017


warme maaltijden en boterhammen op school
Tijdens de middag krijgen de kinderen een eerste bord met kleine porties van alles. We vragen aan de kinderen om van alles te proeven. Wie al flink heeft gegeten ( 2 van de 3 soorten of 1 van de 2 soorten want soms is er groentenpuree) mag gerust bijvragen. De kinderen mogen zo vaak komen als ze willen en smullen dan ook naar hartelust!

Kindjes die thuis niet veel lusten zullen meestal meer eten op school omdat ze andere leeftijdsgenootjes zien eten. ..

De kinderen die warm blijven eten, zitten in de refter  van 11.45 uur tot ongeveer 12.15 uur (de kleuters blijven langer zitten want zij eten in één grote groep : zowel warmeters als boterhameters). Wie meer tijd nodig heeft, mag gerust blijven zitten terwijl de boterhameters binnen stromen. Alle kinderen kunnen tot 12.45 uur in de refter blijven om te eten.

Vicky Bourgonjon is de begeleidster voor de kleuterschool en Martine Haemerlinck voor de kinderen van de lagere school in de refter. Peggy Pattyn doet de hele middag toezicht op de speelplaats van de lagere school. Vicky van Canneyt doet de logistieke ondersteuning tijdens de middag en zorgt voor aantrekkelijke bordjes yes.
27/09/2017


geniet van de creativiteit van onze middagkinderen
Bij klassen - bij middagtoezicht/opvang/studie vindt u schitterende foto's terug van onze kinderen tijdens de middagpauze. Fantastisch om te zien hoe er gespeeld wordt en er creatief wordt omgegaan met het "zand"...
20/09/2017


educatie en sensibilisering kraantjeswater
Onze school wil zich inzetten om bewuster om te gaan met kostbaar water, en zal ook haar leerlingen overtuigen van de voordelen van het drinken van kraantjeswater.
Jaarlijks wordt ons kraantjeswater gekeurd  via staalnames van de waterkwaliteit. De school ondertekent het scholencharter van drinKraantjeswater en verbindt zich ertoe om gedurende de looptijd van dit charter (3jaar):
*kraantjeswater aan te bieden op een schooldag in de klassen, pauze en refter
*regels rond het drinken en promoten van kraantjeswater op te nemen in het schoolreglement
*de leerlingen te sensibiliseren rond de (ecologische) voordelen van kraantjeswater
*de ouders via mededelingen te sensibiliseren rond de (ecologische) voordelen van kraantjeswater
*verpakkingsafval te voorkomen door het gebruik van een hervulbare drinkfles, drinkbeker (of alternatief) te stimuleren
*de leerlingen te sensibiliseren rond de gevolgen van afval op het milieu
*het plaatsen van drinkfonteintjes op de speelplaatsen (nieuwbouw)
14/09/2017


luizen
Geen enkele school ontsnapt er aan: luizen.
In onderstaande link kunt u zien, hoe u luizen 'te lijf kan gaan'.

http://klasse.us1.list-manage.com/track/click?u=366d02e5625d901af645e2ac5&id=749b6dfe53&e=14433b311f
14/09/2017


nieuws uit de parochie : voorbereiding op het vormsel
Ouders die er aan denken hun zoon of dochter te laten vormen in 2018 (voor kinderen geboren in 2006 of uit de zesde klas), gelieve met je zoon of dochter aanwezig te zijn op een info- en inschrijfavond om 19.30u. Op woensdag 13 of 14 september in de St. Barbarakerk in Maldegem. Op dinsdag 26.09 in de kerk van Adegem en op dinsdag 03.10 in de kerk in Kleit. Ga bij voorkeur naar de inschrijfavond in je eigen parochiekerk. Indien dit niet mogelijk is op de voorziene datum, kan je ook in één van de andere kerken terecht.
14/09/2017


natuurlijke speel- en leerruimtes op onze speelplaats
Eind juni namen directeur Stefanie Van den Bussche en juf Martine Dobbelaere, MOSverantwoordelijke deel aan deze studiedag.
Samen met het team en onze ouders en kinderen gaan we op zoek naar een concrete invulling van deze ruimtes de komende maanden ... mogelijks volgt er een werkdag met ouders in het voorjaar. De kinderen krijgen eind deze week de bevraging mee naar huis. Mogen we vragen om de invullijst ten laatste 30 september samen met je kind in te vullen en terug te bezorgen aan de klastitularis aub. Hieronder vindt u de powerpointvoorstelling, krantenartikel en bevraging.
Alvast hartelijk dank om samen met het team dit te realiseren  en vorm te geven!