Aanmelden
verlenging afwezigheid directeur Stefanie Van den Bussche
Directeur Stefanie Van den Bussche -logistiek directeur - zal afwezig zijn tot eind mei.

Op donderdag en vrijdag kan u steeds terecht op het secretariaat voor vragen of meldingen. Ons secretariaat blijft het eerste aanspreekpunt. Juf Mia is op donderdag en vrijdag aanwezig als directeur ad interim voor dringende vragen en logistieke ondersteuning op school !

Directeur Stefanie Van der Haegen - pedagogisch directeur en zorg -  is elke maandag, dinsdag en woensdag op school en eerste aanspreekpunt . U kan uiteraard ook op maandag, dinsdag en woensdag terecht met uw vragen bij het secretariaat.

Mieke Heene is elke maandag, dinsdag en donderdag op het secretariaat aanwezig van 8 tot 12 uur en van 13 uur tot 15.30 uur (op donderdag tot 16 uur). Op woensdag helpt Barbe Ryckaert u graag tussen 8.30 uur en 12 uur en op vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur en van 13.15 uur tot 15.30 uur.

 
5/04/2019


Toegang tot de school na de paasvakantie
Tijdens de spitsuren kunnen wij onvoldoende rekenen op politietoezicht op de parkings nabij de school om de verkeersveiligheid te ondersteunen. Daarom zijn we genoodzaakt de toegang tot de school te verleggen. Na de paasvakantie gebruiken we opnieuw vooraan onze bruine voordeur als toegang.
De concrete aanpassingen kan u in de bijlage nalezen. Deze regeling wordt ook per brief meegegeven aan de kinderen.
Dank voor uw begrip en medewerking!
Toegang tot de school na de paasvakantie
5/04/2019


Lezen in een slinger doorheen de school
Leesplezier !
28/03/2019


Nationale onderwijsstaking
Woensdag 20 maart is een nationale onderwijsstaking gepland. Wij verwachten dat de lessen hoogstwaarschijnlijk doorgaan zoals gepland en de school open is. 
15/03/2019


Je kind zindelijk krijgen?
Interesse? Open dan snel de flyer.
Info zindelijkheid
14/03/2019


Jeugdboekenmaand
Deze week gingen alle kinderen van het eerste tot het zesde leerjaar naar de kerk met hun lievelingsboek, weetboek, strip of krant. Daar konden ze in alle rust en stilte 20 minuten lezen. Volgende week lezen we in een slinger doorheen de hele school. De week nadien wisselen de kinderen eens van klas om daar in alle rust te kunnen lezen. Dit zijn enkele initiatieven om het leesvuur aan te wakkeren bij de kinderen want samen lezen, doet lezen. Kijk maar eens bij de foto's.
13/03/2019


Verkeersveiligheid
De nieuwe route naar onze school (o.w.v. de werken) kan onveilige situaties veroorzaken. We doen in het belang van de veiligheid van uw kind een oproep om voldoende alert te zijn bij het kruispunt met de N44 en op de parking van de Mariagrot (richting respecteren, oogcontact met voetgangers/fietsers ...). 
Dank voor uw begrip! 
13/03/2019


Leerlingenraad organiseert pyjamadag
Vrijdag 15 maart is het Nationale Pyjamadag van Bednet. En onze school doet mee. Want Bednet zorgt ervoor dat langdurig zieke kinderen die niet naar school kunnen van thuis uit en samen met hun eigen klas toch de lessen kunnen volgen. Door mee te doen steunen we dit initiatief. De kinderen mogen lekker een dagje in pyjama naar school komen. 
De leden van de leerlingenraad vertellen in de klassen over het initiatief aan de hand van een filmpje en lied. 

 
13/03/2019


Nomineer jij ook ons schoolteam als "leraar van het jaar?"
Klasse reikt jaarlijks een award uit "leraar van het jaar" ... ik nomineerde alvast het  volledige team van vbs de kleiheuvel : van klusjesman tot directeurs, van TOPteam (toezicht, onderhoud en middag) tot administratieve medewerkers, van kinderverzorgsters tot leerkrachten beweging, van kleuterleidster tot teamteacher, van onderwijzer tot zorgco, van ICTco tot  preventie, ...
Doen jullie dit ook ?
Stefanie Van den Bussche
logistiek directeur vbs de kleiheuvel

PS : door een operatieve ingreep aan de pols zal ik langere tijd afwezig zijn
5/03/2019


Toegang school na de krokusvakantie
Na de krokusvakantie starten de werken aan de gevel van de sporthal en de heraanleg van het plein. Door de werfinrichting zal enkel Ukkie Pukkie nog toegankelijk zijn. 
De toegang tot de sporthal en de school gebeuren vanaf 4 maart langs de zwarte poort aan de achterzijde. De fietsenstalling blijft beschikbaar en is ook toegankelijk via de achterzijde (parking grot).  
We maken gebruik van het pad langs de kleuterklassen. Enkele afspraken voor een vlot verloop: 
Kleuters: kleuters worden gebracht tot aan de zwarte buitenpoort.
's Middags en na school worden ze afgehaald via de deur achteraan de nieuwbouw. Wie daarna kinderen in de lagere school ophaalt, gaat via de deur vooraan de nieuwbouw en verlaat de school via het pad tot de zwarte poort. 
Kinderen van de lagere school worden afgehaald bij de poort. De rij naar de kerk wandelt via de grot. De rij van de fietsers en overstekers wordt langs de sporthal omgeleid. 

Hartelijk dank voor uw begrip!

5/03/2019


carnaval "helden"
Onder een stralende zon vierden we carnaval op school. De kinderen deden fijne activiteiten in de klassen, leerden het dansje van "tante Rita" en smulden lekkere pannenkoeken. Onder het waakzame oog van De Raad van elf trokken we allemaal in stoet de straat op. Neem maar een kijkje naar al deze lachende gezichten.
27/02/2019


Jeugdboekenmaand van start!
De jeugdboekenmaand loopt van 1 tot en met 31 maart. Dit jaar is het thema  Vrienden voor altijd. Wij vieren de vriendschap door SAMEN te lezen op bijzondere plekjes. 

Lees meer info over onze activiteiten in de bijlage! 
 
VBS De Kleiheuvel viert de vriendschap
27/02/2019


Toegang school na de krokusvakantie
Na de krokusvakantie starten de werken aan de gevel van de sporthal en de heraanleg van het plein. Door de werfinrichting zal enkel Ukkie Pukkie nog toegankelijk zijn. 
De toegang tot de sporthal en de school gebeuren vanaf 4 maart langs de zwarte poort aan de achterzijde. De fietsenstalling blijft beschikbaar en is ook toegankelijk via de achterzijde (parking grot).  
Kleuters worden afgehaald via de deur achteraan de nieuwbouw. Voor de lagere school en de rangen wordt het pad langs de kleuterklassen gebruikt.
Aanpassing toegang school na krokusvakantie
26/02/2019


Nieuwe gevoelsplek, de verdrietplek
In de speelzaal van de kleuterschool is vandaag een nieuwe gevoelsplek geopend, de verdrietplek. Aan een frisgroen tafeltje kunnen de kinderen tekenen of schrijven wat hen verdrietig maakt en deze werkjes dan in de ton stoppen. Bij een prentenboek kunnen de kinderen troost vinden of een moppenboek kan hen terug wat blijer maken. Zo leren we de kinderen omgaan met hun verdriet. Neem maar een kijkje bij de foto's.
25/02/2019


Zieke leerkrachten
Momenteel zijn er heel wat leerkrachten ziek.
Juf Mieke Vansteenkiste is t.e.m. vrijdag afwezig. 
Juf Greet, juf Martine en juf Brenda zijn tot en met de krokusvakantie afwezig. 
Zoals u hoogstwaarschijnlijk al in de media vernam is er een lerarentekort. Wij zorgen voor zoveel mogelijk ondersteuning voor de leerkrachten die de klas overnemen, zodat de lessen en activiteiten doorgaan zoals gepland. 
 

20/02/2019


Huiswerkenquête
Enige tijd geleden vroegen we jullie medewerking om onze huiswerkenquête in te vullen. We nemen het huiswerkbeleid onder de loepe met behulp van de feedback van ouders, leerlingen en leerkrachten.

Ruim 80 bevragingen werden ingevuld met waardevolle, bruikbare feedback. Op die manier helpt u de kwaliteit op onze school mee ontwikkelen, waarvoor dank!!!
We stellen vast dat de aanpak en de beleving van ouders, leerlingen en leerkrachten met elkaar overeenstemmen.
 
In de media verschenen reeds berichten dat de scholen van Katholieke Onderwijs Vlaanderen zich voorbereiden op het vernieuwde leerplan Zin in leren, zin in leven. Ook onze school bereidt zich al geruime tijd voor. We nemen in de toekomst de resultaten van de huiswerkbevraging mee in het vernieuwingsproces.

Heeft u intussen praktische of prangende vragen, dan kan u steeds terecht bij de klasleerkracht van uw kind!
13/02/2019


Dikketruiendag / klimaatactie dinsdag 12 februari
Dinsdag doen wij mee met de nationale dikketruiendag. In de klassen staat de verwarming wat lager. Trek uw kinderen 1 of 2 dikke truien aan. Tijdens de speeltijd van 10u10 serveren de MOS-kinderen tomatensoep met balletjes om ons te verwarmen. Geef uw kind van de lagere school aub een beker, soeplepel en keukenhanddoek mee. Voor de kleuters is dit gerief beschikbaar op school.
Voor de lagere school gaat er ook een klimaatnamiddag door. Details over deze actie vindt u bij de brieven voor de gezinsoudsten. De desbetreffende brief bevat een inschrijvingsstrookje waarmee u onze actie kan steunen. Geeft u aub het ingevulde inschrijvingsstrookje mee met de kinderen naar school?
Het MOS-team en de MOS-kinderen danken u.

6/02/2019


Vlaamsche avond - volzet
Dank voor jullie enthousiaste inschrijvingen! Het maximaal aantal inschrijvingen is bereikt. Inschrijven is dus niet meer mogelijk
Indien u inschreef, maar nog niet betaalde, gelieve zo snel mogelijk het geld over te maken. 
We kijken alvast uit naar uw komst!
6/02/2019


't Is poëzieweek!
Van 31.01 tot en met 06.02 vindt de poëzieweek plaats. Deze week geniet elke klas dagelijks van een nieuw gedicht. Ook bij het raam van de nieuwbouw en zelfs op het toilet beleven we plezier aan gedichten.  
31/01/2019


Rekenknobbel Casper De Loof werd geselecteerd voor rekenwedstrijd!
Onze kangoeroeleerlingen van de tweede en derde graad namen deel aan de Pangea – wiskundequiz. Deze quiz motiveert kinderen om wiskundige uitdagingen aan te gaan. Casper De Loof uit het vijfde leerjaar stoot door naar de finale in Brussel. Wij zijn alvast apetrots op Casper!
We wensen hem véél plezier en succes tijdens de finale!
30/01/2019


directeur Stefanie Van den Bussche afwezig
Directeur Stefanie Van den Bussche -logistiek directeur - is afwezig tot aan de krokusvakantie.
Op donderdag en vrijdag kan u steeds terecht op het secretariaat voor dringende zaken of vragen. Juf Greet is op donderdag en vrijdag aanspreekpunt in het kleuterteam en juf Mia in het team van de lagere school.

Directeur Stefanie Van der Haegen - pedagogisch directeur en zorg -  is elke maandag, dinsdag en woensdag op school en eerste aanspreekpunt . U kan uiteraard ook op maandag, dinsdag en woensdag terecht met uw vragen bij het secretariaat.

Mieke Heene is elke maandag, dinsdag en donderdag op het secretariaat aanwezig van 8 tot 12 uur en van 13 uur tot 15.30 uur (op donderdag tot 16 uur). Op woensdag helpt Barbe Ryckaert u graag tussen 8.30 uur en 12 uur en op vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur en van 13.15 uur tot 15.30 uur.
30/01/2019


Fluodag op onze school!


Naar aanleiding van de actie 'Helm Op Fluo Top' die nog loopt tot de krokusvakantie, willen we alle kinderen aanmoedigen nog steeds in veilige, aangepaste kledij naar school te komen: fietshelm, fluohesje, fluoarmband, fluoboekentascover, ... De donkere periode is nog niet voorbij ook al zijn de dagen nu al wat langer. Daarom organiseren we de ludieke actie 'fluodag' op donderdag 31 januari.

Het is de bedoeling dat alle leerlingen, ook kleuters, in mindere of meerdere mate omgetoverd tot 'fluokind' naar school komen. Hopelijk doen alle kinderen enthousiast mee.
21/01/2019


Bericht van de politie
Beste ouders, grootouders, ... ,

In bijlage vinden jullie een belangrijk bericht van de politie omtrent de verkeerssituatie rond de school.
verkeerssituatie
21/01/2019


Overstap naar secundair onderwijs
Het VLCB Meetjesland helpt bij de overstap naar het secundair onderwijs.  
Zij organiseren infosessies voor de leerlingen van de derde graad (vijfde/zesde leerjaar) en hun ouders.

Wat staat op het programma?
- Op de drempel van de puberteit: de levensfase van de jonge tiener.
- Hoe ziet een keuzeproces eruit?
- Structuur en vernieuwing van het secundair onderwijs. 
- Verkennen van studierichtingen via de onderwijskiezer.

In bijlage: meer info en de link om in te schrijven.
Praktische info en inschrijven overstap naar het secundair onderwijs
20/01/2019


Een gebaar voor het leven!
Schenken aan het goede doel : kleine schenking of grote gift. Een gebaar voor het leven ! Waarom niet investeren in de jeugd en de kinderen van onze school ?

Steeds meer mensen nemen een goed doel op in hun testament. Met een schenking draag je namelijk bij aan een betere wereld. Ligt onze school u nauw aan het hart, dan kan u gerust een schenking doen via een hand- of bankgift of via een notariële schenking. Spreek gerust uw notaris aan mocht u dit wensen.


De oude en de nieuwe polyvalente zaal van de school is multi-inzetbaar. Zo is er een keukentje voorzien, voldoende bergruimte en kans tot projectie. We stellen onze beide zalen ter beschikking via een gebruiks- en huurovereenkomst voor workshops, vergaderingen, vormingen, ... maar ook voor babyborrel, communiefeest, ....Reeds 2 huwelijksfeesten vonden plaats op onze school sinds vorige zomer. Ook op deze manier kan u onze school steunen ! Na school, op woensdagnamiddag of in het weekend is het tevens mogelijk om in onze school activiteiten aan te bieden, bvb. yogalessen, muziekcursus, ... voor een breder publiek.

Wenst u ook donateur te worden? Stortingen kunnen op rekeningnummer BE21 8912 2413 7203 op naam van vbs de kleiheuvel met als omschrijving ‘donatie of schenking’. Onze donateurs hangen op grote borden uit aan de schoolgevel en staan vermeld op de schoolwebsite gedurende de ganse bouw- en renovatieperiode.

Wenst u nog meer informatie?
Dan kunt u altijd terecht
-op het emailadres : directie@vbsdekleiheuvel.be bij directeur Stefanie Van den Bussche
-op het telefoonnummer 050/71.52.07 -op het schooladres : Kleitkalseide 107 9990 Maldegem

Zorgt u samen met ons voor de toekomst van onze school in Kleit?
Stefanie Van den Bussche, directeur
16/01/2019


Persbericht
Beste,

vandaag werd de pers uitgenodigd op school met de oproep "vbs de kleiheuvel zoekt schenkers!" Lees het volledige persartikel in bijlage.
persbericht 'vbs de kleiheuvel zoekt schenkers'
15/01/2019


Veilig naar school
De ochtendspits thuis en op de weg verloopt wel eens met een opgejaagd gevoel voor u en uw gezin. De afgelopen tijd merken we gevaarlijke situaties op door "wildparkeren en - stilstaan". We vragen uitdrukkelijk om de wegcode in de schoolomgeving te respecteren, ook als u in de verte de schoolbel hoort rinkelen. 
Gelieve de voorziene parkeerplaatsen te gebruiken. Dus niet op de stoep, in de omgeving vlakbij het zebrapad .... Respecteer de maximumsnelheid van 30 km/u. 
Dank voor uw medewerking aan een veilige schoolomgeving!!!
 
12/01/2019


data schoolreizen
Beste ouders,
wil je weten wanneer je kind met zijn/haar klas dit schooljaar op schoolreis trekt?
Check dan zeker onze kalender !
11/01/2019


Gezocht: helpende handen voor de MOS - werkdag
Op de vorige werkdag hebben heel wat vrijwilligers mooi werk geleverd, waarvoor onze welgemeende dank! Er komt een tweede werkdag op vrijdag 18 januari waarop we vooral willen werken met wilgentenen (tunneltjes en hutten bouwen, samen met de kinderen van het vijfde en zesde leerjaar onder begeleiding van mevrouw Katrijn Gijsel). Ook voorzien we beplanting langs de betonbuis in de speelheuvel.
Wij vragen weer helpende handen om de kinderen te ondersteunen bij het maken van de tunneltjes en de hutten.
De brief vindt u in bijlage. De kinderen krijgen deze brief ook mee op papier.
Uitnodiging werkdag speelplaats
11/01/2019


fijne vakantie
Wij wensen u:
Mysterieuze maandagen
Dankbare dinsdagen
Wonderbare woensdagen
Dromerige donderdagen
Vriendelijke vrijdagen
Zorgeloze zaterdagen
En zoete zondagen
 
HET HELE JAAR DOOR
 en vooral tijdens de komende vakantie !
21/12/2018


familienieuws op onze school
Ontdek het familienieuws bij 'stille ruimte' ...
20/12/2018


Op naar het nieuwe jaar ...
Geniet, dans, schitter en straal.
Kies er niet eentje,
maar doe het komend jaar allemaal!


We wensen je prachtige feestdagen en zien je in januari graag terug!

directieteam, onderwijzend team en personeel
schoolbestuur
ouderraad en schoolraad

20/12/2018


Kerstviering kleuters
De kerstviering voor de kleuters gaat op dinsdag 18 december om 13:30 niet door om organisatorische redenen (juffen afwezig wegens ziekte). 
De klassen gaan wel afzonderlijk naar de kerk om de kerstsfeer te beleven, liederen te zingen en naar het kerstverhaal te luisteren. 
12/12/2018


Onze nieuwsbrief is er!
Ontdek in de rechterkolom onze derde nieuwsbrief ...
11/12/2018


Gezocht : extra kracht tijdens middag
We zijn dringend op zoek naar een extra kracht tijdens onze middagpauzes. We zoeken iemand extra op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 11.30 en 13 uur tot eind januari. Je wordt 6u per week ingeschreven in het sociaal secretariaat met een contract van bepaalde duur conform barema’s. Gelieve bij interesse een mail te sturen naar directie@vbsdekleiheuvel.be tav mevrouw Stefanie Van den Bussche.
9/12/2018


Goede afspraken maken goede vrienden
Regelmatig openen we op maandagochtend de schoolweek met een bijeenkomst voor de leerlingen van de lagere school. We geven een update van de speelplaatswerking. Samenspelen op de speelplaats vraagt structuur. Daarom maken we afspraken en regels helder.
Op onze speelplaats willen we een veilig, sociaal speelklimaat creëren voor alle leerlingen. Met bijvoorbeeld onze klaskoffers voorzien we een ruim speelaanbod. 
We trachten conflicten te voorkomen. Als het dan toch eens fout loopt, worden de leerlingen gestimuleerd om naar het giraffenhuisje te gaan en het conflict op te lossen.
We tolereren geen fysiek of verbaal gedrag. Dit heeft consequenties. De leerkracht van toezicht beluistert beide partijen, vormt een objectief beeld van wat zich afspeelt en past ons kaartensysteem toe. Wij stellen u als ouder(s) op de hoogte van wat zich afspeelde en vragen om de nota ondertekend terug te bezorgen. 
Meer info in de bijlage. U kan deze bijlage steeds terugvinden op onze website bij het luikje visie - ik+jij= wij of antipestbeleid. 
Kaartensysteem
8/12/2018


vrijdag 7 december 'dag van de vrijwilliger'
dankjewel
6/12/2018


Infosessies over de overstap naar het secundair onderwijs
In januari en februari voorziet Vrij CLB Meetjesland – in samenwerking met Wijkcentrum De Kring, Vormingplus Gent-Eeklo en de Huizen van het Kind van Assenede, Eeklo, Evergem, Maldegem en Zomergem – opnieuw infosessies over de overstap naar het secundair onderwijs.
Ouders van leerlingen uit de derde graad lager onderwijs kunnen gratis een infosessie bijwonen.
Inschrijving kan via de link op onze website www.vclbmeetjesland.be . De rechtstreekse inschrijvingslink is https://goo.gl/forms/Uc90GUGZSlzncxF23 en staat tevens vermeld op de digitale flyer (bijlage). 
Digitale flyer
5/12/2018


Is je huiswerk(beleid) al gemaakt?
Wij willen een zinvol huiswerkbeleid voor de kinderen, de ouders en de school. Daarvoor willen we vertrekken vanuit een nauwkeurig beeld van ons huidig huiswerkbeleid.
 
Wij vragen u om digitaal een vragenlijst in te vullen. De vragenlijst ontvangt u per e-mail. 

Hebt u meerdere kinderen in uw gezin, dan mag u meerdere keren de bevraging invullen. Het is voor ons belangrijk dat u deelneemt aan deze bevraging om rekening te houden met de behoeftes bij de kinderen en de ouders.
Is het door omstandigheden niet mogelijk om de vragenlijst digitaal in te vullen, dan mag u een papieren exemplaar vragen via de leerkracht of het secretariaat.
 
Huiswerk omvat al het werk dat het kind thuis verricht voor school: taken, lessen leren, informatie opzoeken, materiaal verzamelen …
 
Wij willen u alvast hartelijk danken voor uw bereidwillige medewerking! 
3/12/2018


BEWEGINGSSTIMULERENDE OEFENINGEN PEUTERS K1+2+3
 
Beste ouders, de Sint en zijn Pieten hebben een leuke cadeau tip enlightenedPiep eventjes bij klassen, sport & beweging. Daar vinden jullie de prenten + uitleg welke jullie kapoentjes dagelijks speels leren in de klas, gymles. Samen spelen = samen leren. Op die manier trainen jullie speels & doelgericht hun taalvaardigheid, het logisch denken, voelen en doen, het gericht luisteren, het lichaamsbewustzijn, het stil kunnen zijn, alle zintuigen worden geprikkeld... Dit kleine gebaar is een super grote cadeau. Kostprijs: QUALITY TIME. Veel plezier samen, De Sint.
 

29/11/2018


Hulp gezocht
Wij zijn nog steeds op zoek naar een vrijwilliger om een handje toe te steken tijdens de middagpauze (hulp in refter of toezicht op speelplaats).
Het gaat over maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 11u45 tot 12u45.
Heb je interesse, neem dan contact op met Stefanie Van den Bussche via directie@vbsdekleiheuvel.be.
22/11/2018


Soep op de stoep
Een lekker kopje verse soep. Waar krijgt een mens het warmer van? Kom langs en drink een kop heerlijke soep en doe een vrije bijdrage voor Welzijnszorg. Wist je dat  1 op 7 Belgen in armoede leeft ? Waarschijnlijk niet. Want de meesten doen er alles aan om hun problemen zo goed mogelijk te verbergen. Als het over armoede gaat,  hebben we immers heel wat vooroordelen. Ze hebben het vast zelf gezocht, toch ? Zijn ze liever lui dan moe ? En zijn het geen moeilijke tijden voor iedereen ?
Armoede is een complex verhaal. Het kan ons allemaal overkomen.
Daarom zetten we onze schouders onder “Soep op de stoep”.  Samen maken we werk van een toekomst zonder armoede en sociale uitsluiting.  U komt toch ook zaterdag 1 december om 18u. (na de gezinsviering)
 
21/11/2018


Tweede leerjaar verkent de wereld van een illustrator
Op dinsdag 20 november ging het 2de leerjaar naar illustrator Pieter Gaudesaboos. Ze ontmoetten hem in de bibliotheek van Maldegem. Een mooie, lee(r)(s)rijke ervaring!
 
Auteur, illustrator en vormgever Pieter Gaudesaboos spreekt met zijn fantasie en humor alle leeftijden aan. Ieder prentenboek is weer heel anders, toch pik je een 'Gaudesaboos' er zo uit. Zijn werk is speels, origineel, met nostalgische en absurde trekjes. Hij werkt vaak met collages en gemengde technieken en doet de vormgeving van zijn boeken zelf.
Zijn boeken werden meermaals bekroond met o.a. een boekenwelp en nominatie voor de CultuurPrijzen Vlaanderen 2007 voor 'hoe oma plots verdween', een boekenpluim voor 'roodlapje', 'STAD', 'Pistache' en 'Linus', en de Gouden UIl Jeugdliteratuur 2008 voor 'Linus'.
21/11/2018


De warmste week
De zesdeklassers hebben besloten om mee te doen aan de Warmste Week van Studio Brussel.
Ze verkopen sneeuwballen en neuzekes.
De opbrengst van hun verkoop gaat dit jaar naar slachtofferhulp.
Willen jullie hun goede doel graag steunen? Dan kan je zakjes neuzekes kopen aan de prijs van € 4 per zakje en sneeuwballen aan € 5 per zakje. Gelieve het invulstrookje met gepast geld ten laatste maandag 3 december mee te geven met uw kind. 
De zakjes worden in de week van 10 december meegegeven.

Alvast bedankt voor uw warm hart!

De zesdeklassers
21/11/2018


Ouders mee op stap
Wie zin heeft kan op donderdag 22 november 2018 mee met Ouders op stap!
Zij nemen een kijkje achter de schermen van een plaats waar je zowel als kind, volwassene of gezin veel leuke activiteiten kan doen!
Ouders op stap
20/11/2018


Gouden Ressort
AZ Lokeren en WZC Hof Ter Engelen ‘Ambassadeur van de Veerkracht 2018’
 
Eén maand na de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid werden AZ Lokeren en WZC Hof Ter Engelen bekroond tot ‘Ambassadeurs van de Veerkracht 2018’. Een eretitel die zij een heel jaar lang mogen dragen. Samen met alle genomineerden werden zij tijdens het Gala van de Gouden Ressort in de bloemetjes gezet.
 
Samen Veerkrachtig
Vanuit de overtuiging dat veerkracht precies datgene is wat je nodig hebt om na een mentale tik een frisse start te nemen, organiseerde Logo Gezond+ voor het tweede jaar op rij het Gala van de Gouden Ressort. Hiermee ondersteunen zij de Vlaamse campagne ‘Samen Veerkrachtig’. Van 1 tot 10 oktober zetten scholen, organisaties en lokale besturen acties op poten om de veerkracht van hun medewerkers, leerlingen of inwoners te versterken. Met deze acties konden zij zichzelf ook meteen nomineren voor de prestigieuze ‘Gouden Ressort’ award. Er werd in de regio heel wat ondernomen, zo blijkt: breimarathons, infosessies, yogalessen, veertochten…
 
Gouden Ressort
Donderdagavond 8 november vond de apotheose plaats tijdens de Gala-avond van de Gouden Ressort in CC De Zwaan te Nazareth. Ann De Bisschop, Wellbeing Director bij Medialaan, inspireerde met een lezing over hoe slimmer werken je gezonder en gelukkiger maakt. De avond werd opgeluisterd door Niki De Prijkcker en Out Of My Box, een muziekgroep die het taboe rond psychische kwetsbaarheid wil doorbreken.
 
De genomineerden van de Gouden Ressort werden onderverdeeld in twee categorieën. In de categorie ‘beste actie’ vielen alle inzendingen die een veerkracht-bevorderende activiteit organiseerden tijden de 10-daagse. Inzendingen die doorheen het hele jaar bezig zijn met het bevorderen van veerkracht van hun personeel, inwoners of leerlingen vielen onder de categorie ‘beste beleid’.
 
Dit jaar mocht WZC Hof Ter Engelen de prijs voor beste veerkrachtige actie in ontvangst nemen. AZ Lokeren sleepte de prijs voor beste ‘Veerkrachtig Beleid’ in de wacht. Jan Toye, stichter van het fonds ‘Ga Voor Geluk’ zetelde mee in de jury. “AZ Lokeren is een perfect rolmodel voor beleidsvorming binnen grotere organisaties en toont een integrale aanpak qua inhoud en doelgroep”, aldus het juryrapport.
 
Zeker ook het vermelden waard zijn de einddlaureaten, die stuk voor stuk ambassadeurs voor de veerkracht zijn. Naast  de winnaars maakten ook Vrije Basisschool De Kleiheuvel, Stad Gent Dienst Welzijn en Gelijke Kansen en WGZ De Botermarkt een sterke indruk in de eindronde.
 
bord Gouden Ressort
19/11/2018


Voorleesweek 17 - 25 november
Voorlezen, dat is leesplezier voor jong en oud!
Wij geven in de bijlage drie zalige voorleestips mee om samen te genieten van voorleesmomentjes.
 
Drie zalige voorleestips
15/11/2018


Luizencontrole
In de komende weken zullen onze 'kriebeldames' alle kinderen controleren op luizen en/of neten.
Dit gebeurt met de nodige discretie.

Indien er luizen worden vastgesteld, worden de betrokken ouders opgebeld met de vraag om hun kind(eren) op te halen en te behandelen.
15/11/2018


GEZOCHT : vrijwilliger tijdens middag
We zijn dringend op zoek naar een vrijwilliger om op maandag, dinsdag en donderdag van 11.45 uur tot 12.45 uur een handje te helpen bij het middagtoezicht (hulp in de refter en/of toezicht op de speelplaats). Heb je interesse? Neem contact met directie Stefanie Van den Bussche via directie@vbsdekleiheuvel.be
 
14/11/2018


Onze school ontving inspecteurs in de week van 5 november
Maandag 5 november, dinsdag 6 november, donderdag 8 november en vrijdag 9 november 2018 werd onze school grondig doorgelicht door de onderwijsinspectie.

Iedereen was betrokken bij dit proces. Zo werd er gestart met een rondleiding door kinderen, er was tevens een gesprek met ouders en een gesprek met leerlingen uit de bovenbouw (4de, 5de en 6de leerjaar).

We kregen een GUNSTIG advies met een dikke pluim voor iedereen die samen met ons team school maakt !

De nieuwe aanpak van inspectie (2.0) is op basis van de cocreatieve gedachte of samen zorgen voor kwaliteitsvol onderwijs in Vlaanderen . Voor meer info zie http://mijnschoolisok.be/ouders-leerlingen/


 
Verloop van de inspectieweek
14/11/2018


individuele oudercontacten in november
het schooljaar is van start gegaan ! Hopelijk is het een goed begin geweest met blik op een mooi schooljaar.

De komende weken organiseren we 2 avonden voor individuele oudercontacten van peuter tot en met 6de leerjaar. Ons voltallig schoolteam is dan telkens aanwezig, ook ondersteuningsleerkrachten, kinderverzorging, leerkracht bewegingsopvoeding, zorgcoördinator, directies, ...

Met een kopje koffie en een koekje in de wachtruimte willen we jullie graag een zachte landing geven voor de gesprekken.  Alvast dank voor uw aanwezigheid (let op : we werken op afspraak !).

Vul ook gerust de hulpcheque in en breng ook het blaadje mee met kenmerken van je kind en vragen die je hebt zodat het gesprek een echt kennismakingsgesprek is en  gericht op jullie vragen.
oudercontacten november 2018
hulpcheque
7/11/2018


Kus- en knuffelbriefjes
op onze school is er aan de schoolpoort een kus- en knuffelzone. Een belangrijke gevoelsplek voor groot en klein destijds opgestart in samenwerking met SOS Kinderdorpen.

De kinderen ontvangen binnenkort via de boekentas een boekje met kleine, toffe boodschapjes die ouders in de brooddoos van hun dochter of zoon kunnen steken. Een klein gebaar, een klein momentje van extra liefde tijdens de middag !
 
7/11/2018


Alles Kids!

Kristel Verbeke heeft een boek geschreven “Alles kids!”. Daaraan is een wedstrijd gekoppeld waarbij we op een creatieve manier het thema “verdriet” mochten uitwerken. 

Het derde leerjaar heeft de uitdaging aangenomen en is aan de slag gegaan. Het resultaat is een filmpje waarin verschillende talenten tot uiting komen: de zangtalenten zoeken troost in het lied “Mag ik dan bij jou schuilen?”, terwijl de danstalenten een prachtige dans uitgewerkt hebben. Kinderen die liever knutselden, maakten kunstige bloemen met eierdozen en zorgden voor knoppenkaartjes om elkaar te troosten bij groot en klein verdriet. 

Met dit filmpje wensen we iedereen troost toe, als ze het even moeilijk hebben want “troost is een lichtje in je hart, dat vandaag moed geeft en morgen kracht.”

7/11/2018


Proficiat!
Onze school is genomineerd voor de titel 'Ambassadeur van de veerkracht 2018'

Donderdag 8 november komt onze school  op het Gala van de Gouden Ressort te weten of we naar huis gaan als 'Ambassadeur van de Veerkracht 2018'. Meer info in persbericht.
 
We kijken er alvast naar uit!
 
persbericht nominatie "gouden ressort"
7/11/2018


Verkeersactie Helm Op Fluo Top


Wie zichtbaar is op de weg, is minder kwetsbaar in het verkeer. Ook de fietshelm kan levens redden. Helm Op Fluo Top helpt onze kinderen bij het stimuleren van fluokledij en fietshelm. Zo gaan meer leerlingen zichtbaar en beschermd de baan op.
Belangrijk, zeker tijdens de donkerste dagen van het jaar.

Tussen de herfstvakantie en de krokusvakantie verdienen kinderen die meedoen aan de actie stickers voor een spaarkaart. Zo kunnen ze leuke beloningen verdienen zoals gratis toegang tot ZOO Antwerpen of ZOO Planckendael. Op www.helmopfluotop.be staat alles uitgelegd. Ook op de informatiefolder die de kinderen meekregen naar huis vindt u het nodige terug.
31/10/2018


en nu genieten ...

Laarzen aan, dikke trui, ... wandelen door het bos ... rood gekleurde blaadjes op ons hoofd ... paddenstoelen in alle vormen ... fijne herfstvakantie !
26/10/2018


Vorming 'Veilig fietsen in de winter met kinderen'
Bij 'info van buiten de school' kunt u de flyer vinden ivm de vorming hierrond. 
26/10/2018


Een bijzondere relatie grootouders en kleinkinderen
Bij 'info van buiten de school' kunt u een folder vinden over bovenstaande vorming. 
26/10/2018


nieuwsbrief 2 jaarthema
ontdek onze 2de nieuwsbrief van dit schooljaar ...
24/10/2018


onze school is genomineerd voor 'ambassadeur veerkracht 2018'
Proficiat! Uw school is genomineerd voor de titel ‘Ambassadeur van de veerkracht 2018’  ‘inspanningen doorheen het jaar die resulteren in veerkracht: een geestelijk gezondheidsbeleid’.
 
Onze vijfkoppige autonome vakjury (CGG, VVGG, Fonds Ga voor Geluk,…) buigt het hoofd over jouw geestelijk gezondheidsbeleid. Tijdens het Gala van de Gouden Ressort op donderdag 8 november 2018 komen we te weten wie met de titel van ‘Ambassadeur van de veerkracht 2018’ naar huis gaat.
 
Jouw beleid en acties zijn een inspiratiebron voor andere partners. We zetten dit graag in de kijker op onze gala-avond "gouden ressort 2018"!
24/10/2018


Het zesde verkocht producten van de wereldwinkel

Het zesde opende tijdens de week van de fairtrade een eigen wereldwinkeltje op school. Elke speeltijd konden de kinderen chocolade, koekjes, chips,... komen kopen.
Het was een groot succes, we haalden maar liefst €956,50 op.
Een grote dankjewel aan al onze lieve klanten !
24/10/2018


Leerlingenraad verkozen
Dit jaar zetelen deze kinderen in de leerlingenraad: 
L1: Phéline Bonte en Remi Van Landschoot
L2: Mats De Muynck en James Poe
L3: Annemijn Ponseele en Rune Floryn
L4: Stan De Loof en Nicca Vermeirsch
L5: Marjolein Bosmans en Victor Van Impe
L6: Neeka Vesschemoet en Noa Derudder 

Ze werden door de klas verkozen. Eén afgevaardigde komt naar de vergadering en brengt de belangrijkste ideeën van de klasgroep mee. Onze eerste vergadering gaat door op dinsdag 20 november.
22/10/2018


start aanleg groene natuurlijke speelplaats
Tuinen De Pauw zal in de week van 12 november 2018 starten met de aanleg van onze groene en natuurlijke speelplaats. De doorgang ter hoogte van de fietsenstalling naar parking de grot zal in de week van 12 november niet mogelijk zijn. Aan de fietsenstalling komt een afsluiting en aan achterzijde school. Doorgang parking grot en sporthal de Berken blijft wel open tijdens de werken. Dank voor uw begrip.
We zullen in 3 fases werken : november grote werkzaamheden - eind januari inrichting natuurlijke speelplekken - februari/maart werkdag - opening woensdag 24 april om 8.30 uur (buitenspeeldag).
19/10/2018


Beloofd !
Beloof je zoon of dochter om niet te snel te rijden !
Als we ons samen aan de snelheidsbeperkingen houden, dan wordt onze schoolstraat een pak veiliger !

Alle kinderen krijgen bijgvoegde flyer (met stickers) mee.
Kleef de sticker op de kast in de gang van de refter.
Hiermee beloof je aan je kind om niet te snel te rijden.
Ik beloof ...
16/10/2018


GROOTOUDERFEEST
save the date

OP VRIJDAG 23 NOVEMBER 2018 worden ALLE GROOTOUDERS van onze kleuters verwacht voor een ACTIEVE activiteit samen met hun KLEINKIND(eren) ... trek alvast je wandelschoenen aan en dikke trui want we gaan op stap in de bossen van Vlaanderen (allez toch van Kleit en omgeving).
12/10/2018


Ons motto : werken aan veerkrachtige kinderen !
Hou een positief dagboek bij. Oefen samen hoe je nee zegt. Of doe gewoon eens zot. Eenvoudige tips die leerlingen de veerkracht schenken om tegenslagen te overwinnen.
12/10/2018


Op tijd aan de schoolpoort ! Bravo!
Telkens weer te laat?
Kinderen in de klas die elke ochtend te laat binnenstormen? Met deze structuurkaartjes krijgen ouders en kinderen samen de ochtendrush onder controle.
12/10/2018


Brons voor verkeer op school
Onze school heeft een bronzen medaille Verkeer op School gewonnen. Afgelopen schooljaar hebben we samen met de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) gewerkt aan verkeer op school. We worden beloond voor onze initiatieven dankzij de inzet van vele leerkrachten, kinderen en ouders.
Heel veel dank aan de fietsersbond, de politie en vrijwilligers die onze initiatieven mee mogelijk maken! Zo was er vrijdag 21 september onze verkeersdag. Zij zorgen er ook telkens voor dat we ons veilig en zorgeloos kunnen verplaatsen bij uitstappen in de omgeving van de school.
10/10/2018


UiTPAS Meetjesland
UiTPAS Meetjesland is een spaar- en voordeelkaart voor zowel sport-, cultuur- als jeugdactiviteiten, voor iedereen!
Maldegemse inwoners kunnen genieten van de UiTPASvoordelen in Eeklo en Assenede én Maldegem!
Een spaarkaart…
Met je UiTPAS spaar je bij elke deelname aan een vrijetijdsactiviteit punten. Gratis of betalend aanbod, een langlopende reeks of een éénmalige activiteit: voor elke deelname kan je punten sparen!
… én een voordeelkaart!
Ruil je gespaarde punten in tegen mooie voordelen zoals een korting op de toegangsprijs, een gratis drankje of gadget. Zelfs zonder punten doe je voordeel met je Meetjeslandse UiTPAS! Bij de aankoop van je UiTPAS krijg je een aantal welkomstvoordelen cadeau. Die kan je onmiddellijk opnemen, zonder nog maar één punt gespaard te hebben!

Meer info kunt u vinden op www.maldegem.be/uitpas

9/10/2018


5 oktober dag van de leraar = dag van al onze personeelsleden
Het kost niet zoveel een glimlach te schenken
Of je hand op te steken voor een vriendelijke groet
Zoiets kan opeens de zon laten schijnen
In het hart van de mens die je zomaar ontmoet
 
Het kost niet zoveel een hand uit te steken
Om een ander een beetje behulpzaam te zijn
Een dankbare blik is vaak een beloning
Al was de moeite voor jou slechts klein

Het kost niet zoveel om je hart wat te openen
Voor de mens om je heen in vreugde en verdriet
Wees blij, dat je zo wat kan doen voor die ander
En op die manier in de ander jouw medemens ziet
 
Het kost maar weinig, je arm om een schouder
Of alleen maar eventjes een zachte druk van een hand
’t Is voor de ander of hij heel even
In een klein paradijs belandt
 
Het kost zo weinig om een ander te geven
Iets wat je zelf ook zo heel graag ontvangt
Vriendschap, alleen door dat weg te schenken
Geef je iets waar ieder mens naar verlangt
 
Dank je wel om elke dag opnieuw en vol enthousiasme
datgene te geven wat blijkbaar niet zoveel kost…
…maar nét daardoor het grote te verschil te maken
voor de kinderen die je elke dag worden toevertrouwd!  
Het is vandaag dan ook meer dan terecht JOUW dag!
Geniet ervan!

WIJ MAKEN SAMEN SCHOOL EN IS DAG VAN DE LERAAR DE DAG WAAROP WE ALLE PERSONEELSLEDEN DANKEN EN IN DE BLOEMETJES ZETTEN.

 
4/10/2018


schoolrekening
In samenspraak met de schoolraad (en ouderraad) werd beslist om vanaf dit schooljaar maandelijks 4,5 euro (kleuter) of 8,5 euro (lager schoolkind) maandelijks aan te rekenen binnen onze maximumfactuur. Gelieve de schoolrekeningen tijdig te betalen. U kan ook kiezen voor domiciliëring (neem  gerust contact met Mieke Heene op maandag, dinsdag of donderdag tussen 8 en 11.30 en 13 en 15.30 uur).
4/10/2018


Sint-Franciscus op werelddierendag
Neem maar een kijkje bij klassen-pastoraal/koor voor mooie foto's van werelddierendag.
2/10/2018


Een evenement met LEGOstenen
Zaterdag 6 oktober en zondag 7 oktober kan je in het PTI te Eeklo om bouwwerken te bewonderen en demonstraties bij te wonen. 
Meer info: www.brickevent.info
2/10/2018


Samen trommelen voor de vrede
Op de groeinamiddag schreven of tekenden de kinderen vredeswensen. Neem maar een kijkje aan de grote panelen in de speelzaal. We lieten zelfs vredeswensen op aan een grote ballon. Tot slot trommelden we allemaal voor de vrede.
1/10/2018


Groeinamiddag
Vrijdagnamiddag creërden we doorheen de school verbondenheid met onze groeinamiddag! 

Van peuterklas tot en met zesde leerjaar werkten de kinderen voor het eerst in hun groeiboekje. Wij creëren voor onze kinderen een krachtige groeiomgeving waarin ze zin in leren en zin in leven krijgen. Doorheen de basisschool maken ze hun persoonlijke groei zichtbaar. Wanneer ze afzwaaien op het einde van het zesde leerjaar blikken ze terug op hun evolutie en koesteren ze een mooie herinnering aan de basisschool. In de bijlage kan je een kijkje nemen in het groeiboekje.

De peuterklas plantte samen met het zesde leerjaar krokusbolletjes langs onze zwarte draad.
De namiddag rondden we samen af. We zongen uit volle borst en trommelden voor de vrede. Wil je dit kippenvelmoment mee beleven, bekijk dan zeker ons filmpje! 
Preview groeiboekje
1/10/2018


Werelddierendag
4 oktober, feestdag van Sint-Franciscus, is ook Werelddierendag.
De kinderen van het tweede en derde leerjaar tonen aan de andere kinderen hoe ze zorg dragen voor hun huisdier. Daarom gaat er dinsdag 2 oktober een dierententoonstelling door op onze school. Kinderen van het tweede en derde leerjaar mogen, vergezeld van een volwassene, hun huisdier meebrengen. Ze mogen eveneens voedsel en verzorgingsmateriaal van het dier meebrengen.
1/10/2018


familienieuws
Ontdek bij de start van het schooljaar ons familienieuws bij 'stille ruimte' .
27/09/2018


teamteaching

Op onze school staat er steeds een team in de klas van je kind!

Eén is maar alleen : met 2 of meer voor de klasgroep !

We kiezen voor teamteaching!

Ontdek het waarom  bij visie - teamteaching.
27/09/2018


presentatie klassikale info-avonden
hierbij de presentatie die werd gebruikt tijdens de klassikale info-avonden door het directieteam. Waaronder beknopte lijst wijzigingen schoolreglement en aanpassing schoolrekeningen vanaf dit schooljaar.
presentatie klassikale info-avonden 18
25/09/2018


Dag van de ondersteunende medewerkers
Mogen we jou bedanken? 
Gewoon 
Omdat we het graag willen
Niet een beetje 
Maar héél véél

Dinsdag 25 september is de dag van de ondersteunende medewerkers. Op onze school werken we dagelijks samen met heel wat ondersteunende medewerkers. Zij zijn van cruciaal belang voor onze organisatie. Geef ze deze dag een extra compliment voor hun inzet, enthousiasme en betrokkenheid! 
24/09/2018


nieuw item op onze schoolwebsite
Er is nieuwe info bij 'verbonden met' , nl. onze verbondenheid met het ondersteuningsnetwerk Neon+.
Benieuwd ? Neem een kijkje op onze pagina ...
20/09/2018


Je kind helpen met huiswerk maken
Huiswerk brengt een stukje van de klas mee naar huis. Het biedt de kans om in te gaan op wat je kind heeft ervaren op school. De betrokkenheid van ouders is essentieel voor de motivatie van de kinderen. In dit filmpje wordt de ABC - methode uitgelegd om samen huiswerk aan te pakken.
19/09/2018


Dag van de sportclub
Van 1 tot en met 30 september is het Maand van de Sportclub. In het kader van deze actie roepen Sport Vlaanderen en Moev alle leerlingen op om woensdag 19 september 2018 in de outfit van hun sport(club) naar school te komen. Jongeren in sportkledij fungeren op die manier als ambassadeurs voor hun sport. Wij zouden het bijzonder waarderen mocht je als ouder meewerken aan dit initiatief.

Sportieve groeten!
17/09/2018


super leuke schooluitstap naar Bambini
Groot en klein heeft zich vrijdag echt geamuseerd in de indoor speeltuin en op de buitenspeeltuigen van Bambini in Vlissingen. Het was mooi om te zien hoe groot en klein voor elkaar zorgden en samen speelden. De frietjes, frikandellen en het ijsje waren super lekker. Neem maar een kijkje bij de foto's.
16/09/2018


ontdek ...
bij "klassen" kan je het klas- en leefgroepleven van je kind(eren) volgen ... bij sport- en beweging vind je heel wat nieuws rond bodymap en het sportleven op school ... ga zeker eens snuisteren !
13/09/2018


van 7 naar 5 keer op 'medisch onderzoek' ...
Door een nieuw decreet van de Vlaamse Regering zullen leerlingen in de toekomst tijdens hun schoolloopbaan nog vijf in plaats van zeven keer onderzocht worden door de CLB-verpleegkundige en/of CLB-arts. De vier huidige vaccinatiemomenten blijven wel gewoon bestaan.
In het kader van de preventieve gezondheidszorg zijn scholen, ouders en leerlingen -ook zij die thuisonderwijs krijgen - wettelijk verplicht om mee te werken aan de systematische contactmomenten én aan alle maatregelen om overdracht van besmettelijke ziekten te voorkomen. De medische onderzoeken plannen we bij voorkeur klasgroepgebonden binnen een bepaald leerjaar. Leerlingen met een aangepaste schoolloopbaan of in het buitengewoon onderwijs krijgen een strikt leeftijdsgebonden aanbod.

Dit schooljaar wordt een overgangsjaar met vier verplichte contactmomenten naast een aangepast vrijblijvend aanbod voor specifieke doelgroepen. Dit is nodig én sterk aanbevolen zodat we voor elke individuele leerling een goede opvolging van groei en ontwikkeling kunnen verzekeren.

Dé grootste verandering is het belang dat we hechten aan de aanwezigheid van ouders tijdens het eerste contactmoment van hun 3-jarige kleuter met het CLB. Op dat ogenblik nemen we de voorschoolse rol van Kind en Gezin over en willen we graag uitgebreid kennismaken. We rekenen op de medewerking van de school om de aanwezigheid van ouders bij het onderzoek te promoten.

Sommige onderzoeken en vaccinatiemomenten organiseren we op school, andere plannen we in de eigen lokalen van het CLB. De data waarop contactmomenten en vaccinaties doorgaan bepalen we in overleg met de school.

Op de achterzijde van deze brief vinden jullie een samenvattend overzicht. Bij vragen kunnen jullie steeds contact met ons opnemen.
We willen jullie alvast bedanken voor de aangename samenwerking.

Met vriendelijke groeten,
Het CLB-team programmatorische gezondheidszorg