Aanmelden
FIJNE VAKANTIE !!
Geniet van carnaval ... gooi confetti in het rond ... hang slingers op ... maak van elke dag een feestje ! Zet vooral je feesthoed op en je rode neus en spring in het rond en dans !!! Dans van plezier tussen de lentebloemen in het rond !
21/02/2020


stippen hier ... stippen daar
Overal doken de voorbije weken 4 stippen op ... doe jij ook mee? Het hele jaar rond?
21/02/2020


NEEN tegen PESTEN ... zing luidkeels en van harte mee ... samen sterk !!!

21/02/2020


week tegen PESTEN
Stippen op je hand tegen pesten: ook voor ouders
 
Stip-it!
De 4 stippen verwijzen naar vier afspraken die helpen om pesten tegen te gaan van het Manipest. Dit zijn de afspraken: 
  • Ik vind pesten niet oké en zal er nooit aan meedoen!
    Ik praat erover als pesten mij bang of verdrietig maakt.
    Ik sluit niemand uit, voor mij hoort iedereen erbij!
    Ik zal altijd proberen op te komen voor iemand die gepest wordt.
Ook voor ouders?
STIP-IT is een soort van antipestvirus. Hoe meer mensen ze op hun handen hebben, hoe sneller het virus zich verspreidt. Dat geldt dus ook voor ouders! Door als ouder de 4 stippen te plaatsen, geef je aan je kind de boodschap dat jij ook duidelijk kiest tegen pesten. Je zet hierdoor de deur open voor gesprek met je kind dat misschien omstaander is, gepest wordt of zelf pest. Hoe pak je zo’n gesprek best aan? We geven je vier tips, voor elke stip eentje!

21/02/2020


Carnaval
We vierden allemaal samen carnaval !
Om iedereen goed wakker te maken, startten we de dag met de carnavalshit "Dans DJ Dans". Na de leuke spelletjes en de heerlijke oliebollen kon de carnavalsstoet de straten van Kleit opvrolijken. De Raad van 11 en de politie leidden alles in goede banen. Prins en prinses carnaval werden voor de eerste keer gekozen en kregen hun wisselbeker mee. Neem maar een kijkje bij de foto's om al die blije gezichten te zien.
 
19/02/2020


schoolrekeningen
Wij ontvingen volgende richtlijnen uit Katholiek Onderwijs Vlaanderen :
*schoolrekeningen worden niet opgesplitst  (maw 1 schoolrekening per kind)
*schoolrekening wordt naar (beide) ouders gestuurd
*betaling dient te gebeuren volgens richtlijnen eigen schoolreglement (zie hieronder in groen)

Verdeelsleutel schoolrekening gescheiden ouders wordt bepaald volgens arrest of in oderling overleg en gebeuren buiten de school om.

Fragment schoolreglement 01.09.2019 :
Wijze van betaling
 
Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we jullie beiden een identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige restbedrag verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben.
 
Ouders krijgen een maandelijkse schoolrekening van elk kind afzonderlijk.
 
De schoolrekeningen zijn te betalen via domiciliëring of overschrijving. Er worden vanaf 1 september 2016 geen schoolrekeningen meer cash betaald.
 
Maandelijks wordt
*de bijdrage betaald van de maximumfactuur, nl. 4,5 euro per maand in de kleuterschool en 9 euro per maand in de lagere school
*een gedetailleerde weergave van niet-verplichte activiteiten ( = onkosten voor verbruik drank / warme maaltijden / remgeld / voor- en naschoolse opvang / …).
 
Ouders krijgen 3 maal per schooljaar een gedetailleerd overzicht van de stand van uitgaves van deze maximumfactuur van elk kind afzonderlijk, nl. midden december, eind maart en einde schooljaar.
 
De maandelijkse schoolrekening wordt opgemaakt binnen de eerste 10 dagen volgend op de verbruikersmaand. De schoolrekeningen worden bij voorkeur elektronisch verstuurd (via mail). Ieder schooljaar vragen we u om het mailadres door te geven via het bijdrageblad . Ook bij wijziging van het emailadres dient u ons te verwittigen. Bij geen reactie van uw kant, gaan wij ervan uit dat de schoolrekeningen goed ontvangen worden.
 
VIA DOMICILIERING
 
*de schoolrekeningen  betalen via domiciliëring :  hiervoor dient u in het secretariaat de nodige documenten te ondertekenen en gegevens door te geven. Domiciliëring gebeurt telkens op de 28ste van de maand van ontvangst schoolrekening.
 
VIA OVERSCHRIJVING
*via overschrijving wordt het volledige bedrag van de schoolrekening betaald
*de schoolrekeningen zijn betaalbaar op het rekeningnummer BE82 8912 2401 7668
*vermeld bij de betaling steeds de referentie
*de overschrijving gebeurt bij voorkeur binnen de 10 dagen en ten laatste binnen de 30 dagen na het ontvangen van de schoolrekening
*bij het niet betalen voor de laatste dag van de maand van ontvangst schoolrekening ontvangt u een herinnering waarin gevraagd wordt binnen de 5 dagen te betalen . Hier zijn nog geen kosten verschuldigd.
*indien er dan nog niet betaald wordt ontvangt u een tweede, aangetekend schrijven. Vanaf die dag worden er wel kosten aangerekend , nl.  10 euro administratiekosten  per schoolrekening per kind
  • Bij niet betaling van deze ingebrekestelling neemt  directie contact met  GDW-Gent, gerechtsdeurwaarderkantoor Oost-Vlaanderen . De kosten zijn ten laste van de schuldenaar.  Opmaken en  overmaken dossier aan de gerechtsdeurwaarder : 15 euro administratiekosten. De invordering van deze retributie zal gebeuren samen met de hoofdsom.
    Bij betaling zullen eerst de aangerekende administratiekosten (aangetekende zending en administratiekosten) aangezuiverd worden en vervolgens de openstaande hoofdsom.


 
19/02/2020


Info van buiten school
Neem regelmatig een kijkje op 'info van buiten school'.
18/02/2020


Voorleeshalfuurtje bibliotheek
Maandelijks organiseert de bibliotheek een voorleeshalfuurtje. 
Je vindt meer informatie over het volgende voorleeshalfuurtje op onze website bij 'info van buiten de school'.
17/02/2020


Louis De Roo zingt voor ons
Het thema in de tweede/derde kleuterklassen gaat deze weken over muziek: muziek beluisteren, muziek maken, bewegen en dansen op muziek ...
Zij nodigen muzikanten uit om kennis te maken met hun instrumenten en talenten. Op de klaswebsite lees je meer over hun activiteiten. 

Donderdagochtend kwam Louis De Roo op bezoek. Ook de kinderen van de lagere school waren uitgenodigd. Geniet alvast een stukje mee! 
16/02/2020


CARNAVAL op school
Beste ouders,

Binnenkort is het weer zo ver:ons carnavalsfeest mét stoet!
Het carnavalsfeest gaat door op woensdagvoormiddag 19 februari 2020.

Ons thema is: striphelden. Dit is een mooie knipoog naar ons jaarthema. Dit mag u echter heel ruim zien! Duo’s maken met een vriendje kan een leuk effect hebben: bv.Jommeke en Filiberke, Fernand en DDT,Marcske en Bieke, Suske en Wiske, ... Het thema is niet verplicht!

Maskers die het volledige gezicht bedekken of te eng zijn, zien we liever niet. Aan de kleuters vragen we om gemakkelijke (verkleed)kledij te dragen(om gemakkelijk naar het toilet te kunnen gaan). Kleuters brengen geen boekentas of fruit mee. Wie wil, mag wel een flesje water meenemen(met naam).

We starten ons feest met een openingsdans op de speelplaats met de ganse school! Daarna voorzien we allerlei activiteiten, waaronder ook een hapje eten: deschool biedt alle kinderen oliebollen én een drankje aan.

Na de activiteiten gaat een fameuze carnavalsstoet door! De stoet start om 10u45 en eindigt rond 11u30. Jullie zijn van harte uitgenodigd om naar de stoet te komen kijken (route: Kleitkalseide school ->Krakkeveld -> plein ->terug).Tijdens de stoet zijn confetti en spuitbussen verboden. Serpentines mogen wel, maar niet op school. Wij verwachten alle striphelden om 8u30 verkleed en geschminkt op school (dit kan niet meer in de klas gebeuren);we keren ook zo terug naar huis. Wij kijken alvast uit naar de komst van de vele stripheldenop onze school!

Veel carnavalsgroeten!
14/02/2020


schoolrekeningen januari 2020
Beste ouder(s),

de schoolrekening van januari 2020 is ondertussen verspreid ... graag nakijken bij ontvangst. Mocht u de schoolrekening van uw kind(eren) niet ontvangen hebben, graag ten laatste 20.02.2020 een mailtje naar secretariaat@vbsdekleiheuvel.be zodat we u een kopie kunnen bezorgen.

De schoolrekening van januari 2020 dient ten laatste op 29.02.2020 gestort te zijn om extra kosten te vermijden.

Nog openstaande schoolrekeningen van september, oktober, november of december  2019 worden opgevolgd. Bij een tweede herinnering zal er een administratieve kost van 10 euro worden aangerekend (eerste herinnering gratis).
Moeilijkheden qua betaling? Neem gerust contact met logistiek directeur Stefanie Van den Bussche. Discretie verzekerd !
6/02/2020


honden niet toegelaten op de ROOKVRIJE schoolsite

Binnenkort zal u uw viervoeter aan de schoolpoort veilig kunnen achter laten terwijl u uw kind(eren) op haalt op de schoolsite ... we maken een wachtplaatsje voor deze lieve vrienden. Dank om dit op te volgen.


Daarnaast wensen we u eraan te herinneren dat de hele schoolsite zelf en er rond ROOKVRIJ is .
6/02/2020


jarigen - bezinning februari 2020
De jarigen van februari kijken uit naar woensdag 19 februari ... CARNAVAL op school ... ontdek onze jarigen ...

Bij "stille ruimte" ontdek je de bezinning van februari met een link naar de komende VASTEN .
6/02/2020


LENTECONCERT kinderkoor en 't Lawet

5/02/2020


flyers van verenigingen en externen
Heel vaak krijgen wij de vraag om flyers te verdelen aan de leerlingen.
Papieren  flyers zijn erg belastend voor het milieu.
Daarom plaatsen we de digitale versie van initiatieven die ons hebben bereikt liever op onze website ‘info van buiten de school’ .
Enkel activiteiten door de school georganiseerd worden nog op papier meegegeven.
Meer informatie kan u steeds verkrijgen bij logistiek directeur, Stefanie Van den Bussche.
 
Flyers  (van externen)  aan onze schoolpoort verdelen, gebeurt pas na goed keuring en na overleg met  onze logistieke directeur. Dank voor de opvolging en het begrip.
 
5/02/2020


Dikketruiendag 2020 op onze school!
Het thema dit jaar is 'Meer biodiversiteit helpt het klimaat'!

Op maandag 10 februari vertellen we de kinderen met enkele korte filmpjes en wat uitleg over het thema van dit jaar. Elke klas doet de komende weken mee met één van de acties die we concreet maken: een bijenhotel bouwen, een moestuin aanleggen, een bloemenweide zaaien, de schooltuin onderhouden, vetbollen maken, ... Tijdens de speeltijd trakteren we de kinderen op een lekkere, warme pannenkoek als dank voor hun engagement!

Op de website van Dikketruiendag lees je:

Onze planeet is één grote levende machine, waarin alle onderdeeltjes samenhangen. Om goed te blijven draaien heeft ze zowel planten, kleine organismen, insecten als dieren nodig. Als er te veel planten en dieren uitsterven,  vallen er te veel tandwieltjes uit onze levende machine.  We spreken dan van een groot verlies aan biodiversiteit en daardoor raakt het klimaat helemaal uit balans. Om dat te vermijden werken we dit jaar aan een springlevende natuur in de tuin en op school. Doe mee, want meer biodiversiteit helpt het klimaat! Wij doen alvast mee op onze school!
4/02/2020


Poëzieweek
Op 30 januari ging de poëzieweek van start. Op school en in de klassen genieten we een ganse week van gedichten en spelen we met taal. 

Genieten jullie mee? 
Het vierde leerjaar stippelde een poëzieroute uit in de Kleitkalseide. Zij verzamelden voor u de mooiste gedichten of kropen zelf in hun pen.
Wil je weten waar je hun gedichten kan lezen? Je kan hun brief in bijlage lezen. 
Poëzieroute Kleitkalseide
4/02/2020


Let's STEM together
Science, technology, engineering and mathematics (STEM) zijn niet meer weg te denken uit het onderwijs. We brengen binnenkort STEM naar onze school tijdens de naschoolse opvang. Maandelijks wordt een workshop georganiseerd voor leerlingen van de derde kleuterklas tot en met het zesde leerjaar!

Meer info lees je in de bijlage van dit bericht. 
Let's STEM together
3/02/2020


pastoraal nieuws
Uitnodiging Lichtmisviering hieronder.

Eerste Communietocht op zaterdag 15 en zondag 16 februari 2020 van 14 tot 16 uur.
uitnodiging Lichtmisviering
30/01/2020


pannenkoekenactie
Vrijdag 31 januari 2020 tussen 15.30 u en 18 uur worden de pannenkoeken verdeeld / afgehaald. We verkochten 650 pakken. WAT EEN SUCCES !!! DANK VOOR DE STEUN !

Vanaf 5 pakken of meer zal je bestelling in een kartonnen doos worden meegegeven. Heb je 4 pakken of minder besteld? Zorg dat je kind een tasje bij heeft op vrijdag 31 januari zodat de pannenkoeken vlot mee kunnen naar huis. Ook onze school werkt aan een kleinere afvalberg.
29/01/2020


woensdag 29 januari geen school
Pedagogische studiedag = alle juffen en meesters en directeurs gaan even zelf naar school en scholen zich bij . Veel plezier aan alle kinderen en maak er een leuke vrije dag van ! Speel buiten, lees een boek, puzzel, luister naar muziek, dans, ...
28/01/2020


Hoe kans op griep verminderen op school ?
Griep: zo verminder je de kans op besmetting op school

Elke winter is het zover: dan stellen artsen een ‘grieppiek’ vast. De griep is immers heel besmettelijk. Drukbezochte plaatsen en afgesloten ruimten verhogen het risico. Scholen en klassen zijn dus een broeihaard voor het virus. Hoe verlaag je op school de kans op besmetting?

Goede persoonlijke hygiëne
Leer aan je leerlingen een aantal simpele, maar belangrijke hygiënische handelingen, en geef als leraar het goede voorbeeld:
* neus snuiten in papieren zakdoeken en die onmiddellijk weggooien;
* mond en neus bedekken als je niest en bij voorkeur niezen op de arm in plaats van op de hand(en);
*regelmatig handen wassen met (gewone) zeep.

Hygiëne op school
*Verlucht meermaals per dag de (les)lokalen. Tijdens de speeltijd bijvoorbeeld. Met open ramen is het virus minder geconcentreerd aanwezig.
*Zorg voor voldoende hygiënisch materiaal: zeep en papieren servetten (geen handdoeken dus) om handen te wassen en te drogen, vuilnisbakken om de papieren doekjes na gebruik in te gooien.
*Poets regelmatig harde oppervlakken en voorwerpen, bv. schoolbanken, kranen, deurklinken en trapleuningen met een gewoon schoonmaakmiddel.
*Richt een apart lokaaltje in waar iemand met symptomen van griep meteen naartoe kan als hij niet meteen naar huis kan.
*Inzetten op een goede handhygiëne vanaf de peuterklas.

Als school nemen we extra voorzorgsmaatregelen de komende weken. Doe je thuis mee ?
Lees meer in onze brief.

Brief aan de ouders om kans op griep op school te verminderen.
27/01/2020


Huiswerkbegeleiding voor kinderen van het eerste tot en met het zesde leerjaar
Check de flyer op onze pagina 'info van buiten de school'
23/01/2020


middagafspraken
Morgen krijgen alle gezinsoudsten een brief mee omtrent de middagpauze.
Hieronder kan u de brief met onze schoolafspraken vinden.
brief ouders middagafspraken
middagafspraken
stemgebruik middagpauze
23/01/2020


teldag 1 februari 2020
Op 1 februari 2020 worden de kleuters en lagere schoolkinderen geteld ... deze teldag is bepalend voor ons lestijdenpakket van komend schooljaar. Ken je vrienden, buren, kennissen, ... die overwegen of twijfelen om hun kind(eren) naar onze school te sturen? Stuur gerust onze flyer door met instapdata en vleugelmomenten (rondleiding op school en kans tot inschrijving). Alvast hartelijk dank!
flyer instapdata vleugelmomenten schooljaar 2019-2020
flyer scholengemeenschap voorzijde
flyer scholengemeenschap achterzijde
23/01/2020


Je kind zindelijk krijgen?
Check ons nieuws "info van buiten de school".
21/01/2020


Spelen met taal
Prachtig aanbod uit Huis van het kind ... ga naar "info van buiten de school" en ontdek de lfyer en het mooie aanbod!
16/01/2020


Luizen in de klas ? Luizen bij je kind?
Ouders worden telkens op de hoogte gebracht zodra er luizen worden vastgesteld. Zij halen hun zoon/dochter op voor een behandeling met gepaste producten en methodes. De ouders van klasgenoten ontvangen een bericht. We appreciëren het wanneer ouders zelf de melding doen om verdere verspreiding te voorkomen.
Als iedereen zijn steentje bijdraagt en alert is (ook in de klas), wordt het ‘besmettingsgevaar’ kleiner. Luizen zijn geen schande, en ook geen teken van ‘niet proper’ zijn. Toch proberen we de nodige discretie aan de dag te leggen.
Zie ook stappenplan van Klasse in bijlage. SAMEN in actie tegen deze kriebelbeestjes !
 
Hoe controleer je je kind? Hoe behandelen? klikenprint info uit klasse
15/01/2020


gezinsdag in het Beroepenhuis in Gent
Welke talenten heeft zoon of dochter? Welke interesses?
En vooral: welke beroepen en studierichtingen sluiten daarbij aan? Het antwoord ontdekken ouders en kinderen samen spelenderwijs in Het Beroepenhuis.
Op onze negen unieke Gezinsdagen, ben je meer dan welkom met je gezin (ideaal met kinderen van 11 tot 14 jaar). Dus ook zondag 19 januari 2020.
 
Een Talentenspeurtocht en talrijke interacties en doe-opdrachten loodsen je door twee verdiepingen tentoonstelling. Je maakt kennis met zowat 40 (knelpunt)beroepen. En wat meer is: je ontdekt samen de talenten en interesses van je kind. Dit kan enorm helpen om later een studiekeuze te maken.

Bij de speurtocht hoort een gratis informatiebundel over studierichtingen, schoolkeuze ...
Gezinsdagen praktisch:
- Zondag 19 januari 2020
- Woensdag 26 februari 2020 (krokusvakantie)
- Vrijdag 28 februari 2020 (krokusvakantie)
- Woensdag 8 april 2020 (paasvakantie)
- Vrijdag 10 april 2020 (paasvakantie)
- Zondag 26 april 2020
- Zondag 17 mei 2020
 
Uren: op bovenstaande dagen zijn we telkens open van 9u30 tot 16u30.
 
Prijs: 6,5 euro per persoon (cash, geen bankautomaten in de buurt).
Speciale tarieven:
Dit is een UiTPAS-activiteit: je spaart of wisselt punten en er is een kansentarief (€ 1,3)
Kinderen -10 jr. krijgen gratis toegang.
 
Reserveren is niet nodig, kom gewoon langs.
Een bezoek duurt ongeveer 2 uur.
13/01/2020


check ons MOS-nieuws
De werkgroep MOS heeft hun pagina onder handen genomen ... check zeker hun MOSnieuws : wie zijn ze - wat doen ze - waarom doen ze aan MOS -  ...

Ontdek het snel !
13/01/2020


pannenkoekenactie
De school is volop aan het sparen om de toekomstige verbouwingen in de lagere school en oud-klooster te realiseren en te kunnen bekostigen. Wij hopen in 2020 de volgende bouwfase te kunnen starten. We zouden het heel fijn vinden dat u de school helpt door ons te steunen bij deze actie.
 
In 2020 plannen we een digiklas met 10 vaste computers zodat klassen aan de slag gaan met mediawijsheid en tijdens de studie volop gebingeld kan worden .  Ook de renovatie van het 2de leerjaar en secretariaat staan  op de planning.

We hebben een nieuw rekeningnummer voor donaties en acties
BE26 7509 4314 7229.
We verkopen  pannenkoeken zodat iedereen met Lichtmis (begin februari) kan smullen!
We zouden het fijn vinden als u de school helpt door zelf pannenkoeken te kopen of door er te verkopen aan familie, vrienden, buren en kennissen.

Men kan bestellen tot en met woensdag 22 januari 2020.
5 euro per pak van 500gram(ongeveer 10 pannenkoeken).
Per aankoop van 10 pakken ontvangt u 1 pak gratis.
Per schijf van 1000 verkochte pannenkoeken  zorgen we voor een verwenmoment voor alle kinderen van de school.
 
Gelieve cash te betalen bij het doorgeven van de bestelling of via overschrijving (met vermelding van naam en aantal pakjes en betaling binnen voor 22.01.2020 zodat uw bestelling wordt verwerkt).
Graag bestelformulier steeds indienen op school.
U kan steeds in het secretariaat extra bestelbriefjes afhalen.

De pannenkoeken worden met de kinderen mee gegeven of kunnen op vrijdag 31 januari afgehaald worden op school tussen 15.30 en 18 uur .
bestelformulier pannenkoekenactie 2020
10/01/2020


middagaanbod tijdens winterperiode

9/01/2020


schoolrekeningen december 2019
Beste ouder(s),

de schoolrekening van december 2019 is ondertussen verspreid ... graag nakijken ter ontvangst. Mocht u de schoolrekening van uw kind(eren) niet ontvangen hebben, graag ten laatste deze week een mailtje naar secretariaat@vbsdekleiheuvel.be zodat we u een kopie kunnen bezorgen.

De schoolrekening van december 2019 dient ten laatste op 31.01.2020 gestort te zijn om extra kosten te vermijden.

Nog openstaande schoolrekeningen van september, oktober en november 2019 worden opgevolgd. Bij een tweede herinnering zal er een administratieve kost van 10 euro worden aangerekend (eerste herinnering gratis).
9/01/2020


jarigen januari 2020
De jarigen van januari wensen jullie een GOUDEN 2020 !
9/01/2020


check "info van buiten de school"
Nieuws uit het sociaal huis, OCMW, huis van het kind, CLB, ... we plaatsen het voor jullie bij "info van buiten de school" .
6/01/2020


Herinnering actie Helm Op Fluo Top
Beste ouders en grootouders,

Morgenochtend begeven jullie kinderen zich opnieuw naar school. Mogen we jullie eraan herinneren hen hun fluohesje, fietshelm en andere attributen te laten dragen om goed zichtbaar te zijn in het verkeer. De stickers kunnen nog verdiend worden tot de krokusvakantie eind februari.

Deze week worden als stimulans uit elke klas de 4 kinderen beloond die het meeste stickers tot hier toe konden verdienen. Bovendien kan iedereen die aan de helft van zijn spaarkaart zit, meedingen naar een prijs. Daarover vinden jullie alles terug op de spaarkaart van jullie kind. Gelieve daar zelf de nodige stappen voor te ondernemen.
5/01/2020


FIJNE FEESTDAGEN
We wensen iedereen een hele fijne kerstvakantie ! Spring 2020 vrolijk in en tot 6 januari !